Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Kniha "Další List"

Od: Anonym: P.A.Semi <> ( ---.pnet.netair.net )
Kdy: 12. 09. 2018 20:12
Předmět: Kniha "Další List"

Navigace: link | přehled | fórum
Vydal jsem knihu "Další List", http://pialpha.cz/
která by vás mohla zajímat…
Kniha se dělí na tři části, v první části je skutečný překlad starého zákona (od Genesis do Králů), včetně jmen(!), ze kterého je jasné, o čem tato Kniha skutečně je, že je to kniha Živých Archetypů a ne mrtvé historie…
I pasáže, které vypadaly jak titulky filmů, dlouhé seznamy jmen osob nebo hranice země zaslíbené, jsou ve skutečnosti čitelné texty dávající smysl, je tam celá další ukrytá kniha, a je zajímavá… (Na stránce vysvětluji, proč to takto nikdo dosud nepřeložil…)
Druhá část je vědecká, kde je fyzikální důkaz existence Boha, a vyvrácení největšího Bludu historie zvaného "Velký Třesk". Jistě kolem toho bude nesouhlasná disputace, ale Einstein a Crawford potvrzují, že mám pravdu… (nebo spíš mě asi budou dlouho ignorovat a cenzurovat, ostatně ani o D.Crawfordovi si třeba ve Wikipedii nic nepřečtete…)
Ten Jeden Kámen (Ein Stein), který stavitelé (vědci) zavrhli, odmítnutím "Einstein's_universe" tvaru vesmíru, je totiž kamenem úhelným, spojujícím klenbu Vědy a Víry…
Dále je tam vysvětlení fenoménu "Betlémská hvězda", pomocí něhož lze určit datum narození Ježíše Krista (vánoce roku 3BC, tedy -2) ale především lze podle toho, že to Matouš věděl, objektivně _dokázat_, že mu to nějaké vyšší bytosti musely sdělit, protože to objektivně nemohl mít ze své vlastní hlavy…
Třetí část jsou moje vlastní texty… (Proč jsem si dovolil připojit k Bibli i vlastní texty? Časově je to spíš naopak, připojil jsem Bibli k vlastním textům a k té vědecké práci…) Chápu, že je to drzé… (Ale znáte ten příběh v Evangeliu o správci, co dostal hřivny, ale nezakopal je a přidal k nim vlastní? Snažil jsem se…)
Zajímá vás to? Chcete se mnou o něčem diskutovat?
πα½
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 16:04
Předmět: Re: Kniha "Další List"

I kdybych se ve všem ostatním mýlil, ten překlad Bible je samo-evidentní, i přes veškeré možné chyby, které jsem při něm mohl udělat… (Já chápu, že práci Jednotlivce nelze srovnávat s úsilím Kolektivu…)
Mimochodem, tuto část považuji za nejdůležitější ze Starého zákona, je to taková Zkratka celého křesťanství:
—-
… a byl Duch (dech) pastýř oveček a Vlastnictví bylo sloužící půdě. A bylo z konce dnů a přineslo Vlastnictví z plodů půdy dar pro Jehova. A Duch přinesl také on z prvorozených svých oveček a z jejich tuků a
_pohlédl_Jehova_na_Duch_a_jeho_dar_.
A na Vlastnictví a na jeho dar nepohlédl a rozzlobil se Vlastnictví velmi a padly jeho tváře. A řekl Jehova Vlastnictví: Proč ses rozzlobil a proč padly tvoje tváře? Zdalipak ne (tedy "ano"), když způsobíš dobro pozvednout a když nezpůsobíš dobro otevřít hříchy ležícího a k tobě jeho touha a ty budeš vládnout v něm?
A mluvil Vlastnictví k Duchu, svému bratru, a bylo v jejich bytí na poli a povstal Vlastnictví k Duchu, svému bratru, a zabil jej. A řekl Jehova k Vlastnictví: Kde Duch, tvůj bratr? A řekl: nevěděl jsem ten strážce mého bratra já. …
… A řekl jemu Jehova: proto každý (~všechno) zabíjející Vlastnictví sedmkrát bude pomstěn (~bude pozvednut), a položil Jehova pro Vlastnictví znamení, aby neudeřit jej každý nalézající jej. A odešel Vlastnictví od před Jehova a usadil se v zemi Vytrácení (~Tuláctví), původně až dosud.
—-
Poznali jste, který příběh to je? Živý Archetyp, neustále se to děje, žádná mrtvá historie…
Mimochodem:
Gn 2:8 A ustanovil Jehova Bůh ochranu v až dosud od pravěku a umístil tam toho člověka, kterého zformoval.
Bible není v rozporu s Darwinem, to jen nesprávná Dogmata jsou…
—-
Je to trochu smůla s tím přijít v druhé nej-ateističtější zemi hned po Číně. Nenašel jsem jediné katolické fórum (snad kromě Diskutnici kde se spolu baví doslova hrstka lidí), a na jediném evangelickém fóru, které jsem našel, je zájem naprosto nulový…?
(Zřejmě všichni utekli k Oligarchům na Facebook? Nebo nemarní čas u počítače: to sice není špatné, ale… škoda…)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 09. 2018 17:43
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Příteli PASEMI, nějak ti nerozumím. O co se má jako jednat? Jaká knížka? Jaký Jehova? To je snad skomolenina latinistů a ještě více jehovistů. Jaká druhá nejateističtější země po Číně? Při SDLB 2011 se k ateismu přihlásilo z našich 10500000 obyvatel asi 1000 obyvatel. Sory, ale nebýt ty trochu diletant? Raději napiš, jaký máš názor na homosexualitu.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 19:59
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Jaká knížka? Na stránce http://pialpha.cz je na začátku ke stažení "Další List". Doporučuji stáhnout do souboru (případně spíš ZIP a rozbalit) a otevřít v nějakém PDF prohlížeči, neotevírat přímo z webu, prohlížeč nemusí unést 630 stran?
Jehova je trans-literováno z hebrejštiny. Jméno znamená "Jsoucnost", od slovesa "být" participium "jsoucí", a od toho vlastnost, tedy nejlépe "Jsoucnost". Proto také říká Mojžíšovi, že se jmenuje "Já jsem" (doslova "Budu", protože hebrejština nemá přítomný čas).
Zatímco všechna jména jsem přeložil, toto jsem naopak trans-literoval… Nenahrazuji ho jako všechny překlady slovem "Hospodin", tak jak to již židé začali, že ze své nenávisti k Bohu nevyslovovali několik staletí jeho jméno a nahrazovali jej "Adonaj" "Pán", od toho řecké "Kýrios", od toho slovanské "Gospodi", od toho novodobé "Hospodin". Dnes třeba v angličtině slovo Bůh důsledně přeškrtávají G-d… Nicméně také se modlím k Hospodinu. Ani nevím jistě, proč jsem to v překladu takto použil. (Nebo možná, podle rady pro Persea, aby použil zrcadlo na Medusu… Jména která měla být přeložena, byla dříve trans-literována, naopak jména, která mají kupodivu význam v originále, přeložena byla, ty jsou ale v části, kterou jsem já nepřekládal…)
Rozhodně to ale není Jahwe. To je jen pomsta rabínů za vyhnání z Israele, nebo prostě zkomolení, když to několik staletí vůbec nevyslovovali. (I Řecké přepisy nějakých gnostiků dokládají použití ιηωυα Ieoua). V hebrejštině má význam, jakými samohláskami je slovo připodobněno k jiným slovům, a takhle se to rýmuje se samými negativními slovy jako smrt, nemoc, marnost, nespravedlnost… Třeba stejně psané je "aon" "tvůrčí síla" a "aven" "marnost"… Tohle tedy rozhodně ne.
Jaká druhá nejateističtější země po Číně? Když se podíváte en wiki/Christianity_by_country , na mapě v Evropě jsme takový světlý flek, žádná další Evropská země nemá tak malé procento křesťanů. Tam v seznamu uvádějí 34% křesťanů u nás, ale to je zřejmě poněkud zastaralý údaj, dnes to je ještě méně… Když se podíváte cs wiki/Náboženství_v_Česku nebo cs wiki/Křesťanství_v_Česku, je 10% katolíků, 6% neuvedené křesťanství, 1% jiné církve. Sice jsou státy s ještě menším počtem křesťanů, ale tam jsou zase třeba muslimové…
Myslím, že za to u nás mohou především církevní restituce? Byla to vážná chyba: stát by měl sponzorovat církve, stejně jako sponzoruje školství, kulturu a sport. Ostatně Církve jsou instituce, které vzdělávají duchovnost alespoň části obyvatelstva, tedy se školstvím a kulturou naprosto souvisí… Přistoupit na konec státní podpory, byť oddálený o jednu generaci, bylo nemoudré. Dělat z Církve Kapitalistu, aby nesla "Kainovo znamení" na čele, které znamená "myslet na Vlastnictví především"…
Uvidíme, jak se to teď změní… Doteď vypadalo racionální Bohu nevěřit, když nebyly žádné důkazy. Místo toho lidé a vědci především _věřili_ nebezpečnému bludu "Velký Třesk", pro který byly ale jen podvržené a mylné nepřímé důkazy. Nebezpečnému proto, že od-křesťanštil Evropu…
(omlouvám se, že je to tak dlouhé… nejsem stručný…)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 20:04
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Aha, ještě k té homosexualitě:
Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí naše děti.
Drogy by měly zůstat v Klubech a Sex v Ložnici.
Třeba v Rusku to mají správně, nehážou homosexuály ze střechy jako muslimové, ale propagovat to na veřejnosti, zejména před dětmi, se nesmí.
(v té knížce to je na pár místech zdlouhavější)
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 15. 09. 2018 16:15
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

P.A.Semi napsal(a):
 Aha, ještě k té homosexualitě:    Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí naše děti.    Drogy by měly zůstat v Klubech a Sex v Ložnici.    Třeba v Rusku to mají správně, nehážou homosexuály ze střechy jako  muslimové, ale propagovat to na veřejnosti, zejména před dětmi, se nesmí.    (v té knížce to je na pár místech zdlouhavější)
Všímáš si taky toho, jak perverzní jsou heterosexuálové? Několikrát se psalo o tom, jak mladý heterosexuální pár souloží na veřejnosti. Tomu taky říkáš propagace? Je propagace i to, když se dva lidé drží za ruku nezávisle na tom, jestli je to muž a žena, muž a muž nebo žena a žena? Pokud nesouhlasíš, pak používáš dvojí metr a nutíš ty ostatní se přetvařovat. Asi máš rád přetvářku, že?
Rusko je zaostalá země poháněná primitivními pudy. Kromě Moskvy je to bída, děs a hrůza.
Od: Anonym: Jeden evangelík--- )
Kdy: 15. 09. 2018 17:41
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

hele nevím co si zač, ale na rusko mi nesahej, rusko bylo, je a bude svatá země.
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 15. 09. 2018 22:23
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Jeden evangelík napsal(a):
 hele nevím co si zač, ale na rusko mi nesahej, rusko bylo, je a bude svatá  země.
Taky nevím, co jsi zač, ale pro jistotu zopakuju, že Rusové jsou z větší části primitivní hromotluci.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 18:21
Předmět: Re: Rusko

Taky nevím, co jsi zač, ale pro jistotu zopakuju, že Rusové jsou z větší části primitivní hromotluci.
A tenhle Dojem jste získal jak?
Nedíval jsem se na Rusko moc zblízka, z dálky je vidět Putin, a ten je na nejvyšší míru Čestný a Spravedlivý vládce své země. Tedy jistě není náš Přítel, je náš Čestný Oponent, ale kdo z něj dělá podlého Nepřítele, je jen Lhář a Prospěchář…
Někdo si stěžoval na útlak v Rusku? Nedávno Holandský ministr zahraničí prohlásil, že nezná žádnou úspěšně multi-kulturní zemi. Tak to se mýlí, taková především je Ruská Federace, země mnoha různých národů a etnik a vyznání… (převážně je ale křesťanská) (třeba "Marij El" jsou pěkní, jak si uprostřed Rusů zachovali svou identitu a zpěvy a jazyk a víru a folklór… Podotýkám, že "pěkní" je subjektivní hodnocení, každému se může líbit něco jiného…)
Jenže úspěšně zvládnout multi-kulturalismus vyžaduje podstatně tvrdší důraz na Řád, a tvrdší zametání všech, kdo vybočují. (to tam ovšem téměř nemají černochy… jak vypadá "podstatně tvrdší zametání" třeba v USA, celých snad 10% mužů černochů je ve vězení, po staletích integrace… však také páchají odhadem pětkrát víc zločinů, relativně… ostatně v USA je nejvíc lidí ve vězeních nejenom relativně, ale i absolutně, víc než v Číně…)
Viz Aristotel, citát z nějaké knihy o něm, nevím jaké, v nadpisu stránky je "philia" :
For Aristotle, democracy is possible only within homogenous ethnic groups, while despots have always reigned over highly fragmented societies.
A multi-ethnic society is thus necessarily anti-democratic and chaotic, for it lacks philia, this profounded, flesh-and-blood fraternity of citizens. Tyrants and despots divide and rule, they want the City divided by ethnic rivalries. The indispensable condition for ensuring a people's sovereignty accordingly resides in its unity. Ethnic chaos prevents all philia from developing.
To jen abyste věděli, proč především vám sem přivedli Migranty fragmentovat vás…
(abych se nevytahoval, z Aristotela znám asi jen tuhle jednu ofocenou stránku, jak mi ji přinesli Internetoví Trollové…)
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 18. 09. 2018 17:20
Předmět: Re: Rusko

P.A.Semi napsal(a):
 > Taky nevím, co jsi zač, ale pro jistotu zopakuju, že Rusové jsou z  větší části primitivní hromotluci.  A tenhle Dojem jste získal jak?    Nedíval jsem se na Rusko moc zblízka, z dálky je vidět Putin, a ten je na  nejvyšší míru Čestný a Spravedlivý vládce své země. Tedy jistě není náš  Přítel, je náš Čestný Oponent, ale kdo z něj dělá podlého Nepřítele, je jen  Lhář a Prospěchář…
Tenhle dojem jsem získal pozorováním Rusů tady i doma. Je to bídná země.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 09. 2018 20:10
Předmět: jhvh

.. a máme tady zřejmě jehovistu, s důrazem, že pravé Boží jméno je Jehova. Naprostý nesmysl. Nechám ovšem raději mluvit mnohem lepšího hebraistu, prof. Hellera, cituji:
Tak si představuji, co asi řeknete, když vám u dveří zazvoní jehovisti a zeptají se vás, jestli jste četl bibli? Řeknu, ano a nejen to, já ji četl hebrejsky. A oni řeknou, to jméno Jehova přece jste musel číst. Já říkám, ano, to je ovšem středověká deformace, protože původní souhlásky j-h-v-h se nesměly vyslovovat, tak se říkalo "Adonai". Kdybyste četli souhlásky j-h-v-h s těmi samohláskami Adonai, tak je z toho Jehova.
A vy se jděte vycpat, P:A:Semi
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 09. 2018 20:26
Předmět: Re: jhvh

Příteli Pasemi, co to píšete - "… tak jak to již židé začali, že ze své nenávisti k Bohu nevyslovovali několik staletí" - to máte vyčtený ze Strážné věže?
No tak to vidíte, máme malé procento hlásících se ke křesťanství, stejně jako malé procento ateistů. Každej pohan není nutně ateista. To máte vyčtený z Prubuďte se?
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 21:25
Předmět: Re: jhvh

Stačí "Semi", ale můžete mě i komolit…
Myslím, že doma snad mám jednu nebo dvě Strážné věže, ale nečetl jsem to příliš. Jsou příliš dogmatičtí.
Co mám a nemám "vyčtený" - řekněme že mám určitou převahu informací, protože narozdíl od vás dobrých lidí, co strávíte půl bdělého života prací a půl rodinou, já jsem obětoval život Dílu a Vzdělání nebo sběru informací. Pro vaši představu, ročně zběžně přečtu cca 70,000 stran, zřejmě ne příliš kvalitních… (Letos jsem čtyři měsíce v podstatě zaspal, tak zatím jenom 21,000 - ukládám si printscreeny)
Vidíte, urážkami mě můžete vyprovokovat k poněkud pyšné reakci, omlouvám se za to.
Chápu, že leccos nechápete. Třeba ohledně židů - protože tady v Čechách jsou asimilovaní a žádné zvláštní problémy s nimi nemáme (Bohu dík), narozdíl od Západu…
K těm ateistům, máte pravdu, měl jsem říct "agnostici", bylo by to přesnější.
Podotýkám, že mi tu někdo smazal doplnění v 20:40 ! Zbytečně ze mě děláte lepšího než jsem, když ty konfliktnější názory smažete, (hlavně aby se nikdo nenakazil Informací?)…
S Pravdou (nebo Omylem) se nebojuje jejím skrýváním, to dělají Lháři…
Z toho smazaného uvedu tedy již jen začátek, protože ten je podle mě podstatný i vzhledem k vedlejší diskusi, co jsem tu zahlédl:
Pamatujete podobenství, Ježíš a smilnice: "Kdo jste bez viny, ať první hodí kamenem." Kdo by ovšem chtěl tím kamenem hodit, provinil by se Pýchou. Nikdo takový se nenašel a ani Ježíš ji neodsoudil. Místo smilnice si můžete dosadit homosexuála, je to podobná zvrhlost…
A doplním: myslíte snad, že tím Ježíš schvaloval smilstvo?
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 17. 09. 2018 22:45
Předmět: Re: jhvh

S tou smilnicí jsem si to pamatoval povrchně, ale někdy jsou důležité i detaily:
J 8:11 … I řekl jí Ježíš: Ani já tě odsuzuji. Jdi a nehřeš více.
Neřekl jí: Nikdo tě neodsoudil, tak běž a smilni dál… Dal jí prostor k nápravě, nepochválil hovění ve hříchu…
S těmi celníky, co zmiňuji dole taky v souvislosti s kázáním pro LGBT:
Mt 9:12-13 On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jdouce pak, učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
Řekl bych, že je přišel pozvat, aby se POLEPŠILI. Nepřišel jim lichotit: líbí se mi vaše hříchy. Chce soucit (ελεον compassion), ne zabití (θυσιαν sacrifice,victim od θυω to kill,sacrifice, i v Hos6:6 je זבח slaughter). Tedy je mu jich líto, zřejmě chce pomoci, nechce je ale rovnou předem odsoudit. Nemocní potřebují Lékaře, ne Kata… Odsouzením jim k nápravě nepomůžete…
Nevím, co těm Pyšným na té jejich "gay pride" přednášíte (ani nemyslím, že bych to chtěl vědět), ale především by asi bylo potřeba jim vysvětlit (pak když přijdou ptát se víc), že není na co být pyšný… (ani nevím jistě, jestli je víc hřích "gay" než "pride", a ovšem z toho hříchu "pride" se dají vyvést snáze)
Někde píšu, že špinavému nebudete pomáhat tím, že za ním půjdete do bláta a ušpiníte se také, ale nabídnete mu cestu ven, a když nechce, ať se válí v blátě (a vaše opovržení je stráž vaší čistoty) - pokud nejste záchranář v akci, který se ale musí připravit na vlastní ušpinění. (Kolik těch Pyšných jste svým kázáním napravili? Když už jste kvůli tomu dostali tu Zkratku "Homosexuální Církev"…)
Dole se někdo ptal, když se drží za ruku… To si jednak projevují Lásku navzájem, ale pokud na veřejnosti, tak to zároveň signalizují ostatním. I kdyby sami nebyli nebo se necítili hříšní a promiskuitní a kazící děti, alespoň by se měli stydět a nedávat najevo svou příslušnost k Proudu, který hříšný, promiskuitní a kazící děti _většinově_ (nebo v míře větší než malé) je. Nedělat ze sebe hrdý příklad, který by táhnul ostatní ke špatnosti.
Přirozená (tělesná) láska muže a ženy je dobrá, všichni jsme se díky ní narodili a díky ní cestujeme do budoucnosti (v našich dětech). Nepřirozená je (tělesná) láska, která není přirozená, která v další (dobré) cestě Lidstva brání. (Perverzní ve smyslu úchylná, odchylující se od dobré cesty…)
Někdo tu říkal, že se takoví již rodí a že i jinde v přírodě… Že se rodí i chromí neznamená, že není dobré chodit rovně, nebo že je dobré kulhat.
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 18. 09. 2018 17:41
Předmět: Re: jhvh

P.A.Semi napsal(a):
 S tou smilnicí jsem si to pamatoval povrchně, ale někdy jsou důležité i  detaily:    J 8:11 … I řekl jí Ježíš: Ani já tě odsuzuji. Jdi a nehřeš více.    Neřekl jí: Nikdo tě neodsoudil, tak běž a smilni dál… Dal jí prostor k  nápravě, nepochválil hovění ve hříchu…    S těmi celníky, co zmiňuji dole taky v souvislosti s kázáním pro LGBT:    Mt 9:12-13 On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale  nemocní. Jdouce pak, učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne  oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“    Řekl bych, že je přišel pozvat, aby se POLEPŠILI. Nepřišel jim lichotit:  líbí se mi vaše hříchy. Chce soucit (ελεον  compassion), ne zabití (θυσιαν  sacrifice,victim od θυω to kill,sacrifice, i v Hos6:6 je  זבח slaughter). Tedy je mu jich líto, zřejmě chce pomoci,  nechce je ale rovnou předem odsoudit. Nemocní potřebují Lékaře, ne Kata…  Odsouzením jim k nápravě nepomůžete…    Nevím, co těm Pyšným na té jejich "gay pride" přednášíte (ani  nemyslím, že bych to chtěl vědět), ale především by asi bylo potřeba jim  vysvětlit (pak když přijdou ptát se víc), že není na co být pyšný… (ani  nevím jistě, jestli je víc hřích "gay" než "pride", a  ovšem z toho hříchu "pride" se dají vyvést snáze)    Někde píšu, že špinavému nebudete pomáhat tím, že za ním půjdete do bláta a  ušpiníte se také, ale nabídnete mu cestu ven, a když nechce, ať se válí v  blátě (a vaše opovržení je stráž vaší čistoty) - pokud nejste záchranář v  akci, který se ale musí připravit na vlastní ušpinění. (Kolik těch Pyšných  jste svým kázáním napravili? Když už jste kvůli tomu dostali tu Zkratku  "Homosexuální Církev"…)    Dole se někdo ptal, když se drží za ruku… To si jednak projevují Lásku  navzájem, ale pokud na veřejnosti, tak to zároveň signalizují ostatním. I  kdyby sami nebyli nebo se necítili hříšní a promiskuitní a kazící děti,  alespoň by se měli stydět a nedávat najevo svou příslušnost k Proudu, který  hříšný, promiskuitní a kazící děti _většinově_ (nebo v míře větší než malé)  je. Nedělat ze sebe hrdý příklad, který by táhnul ostatní ke špatnosti.    Přirozená (tělesná) láska muže a ženy je dobrá, všichni jsme se díky ní  narodili a díky ní cestujeme do budoucnosti (v našich dětech). Nepřirozená  je (tělesná) láska, která není přirozená, která v další (dobré) cestě  Lidstva brání. (Perverzní ve smyslu úchylná, odchylující se od dobré  cesty…)    Někdo tu říkal, že se takoví již rodí a že i jinde v přírodě… Že se rodí i  chromí neznamená, že není dobré chodit rovně, nebo že je dobré kulhat.
Nemocní potřebují lékaře, s tím souhlasím. Když mám chřipku nebo zápal plic, jdu k lékaři. Ale netrpím ani obyčejnou rýmou, takže prakticky chodím jen na preventivní prohlídky kvůli zaměstnání.
Jde vidět, že jsi smysl pochodů Pride nepochopil a ani se o to nesnažíš. Neznám nikoho, kdo by byl pyšný na svou sexuální orientaci. Pyšný jsem na svůj vědecký titul, který jsem získal, to ano. Ale v průvodu, který se prezentuje spíš jako karneval, jde o to, že i gay nebo lesba je člověk jako každý jiný. Není nic víc ani nic míň. Nejsem méně ani více člověkem než ty. To taky mimochodem znamená, že se nemám za co stydět. Budu se chovat, jak sám uznám za vhodné a až kam mi to dovolí zákony a v tom, abych svého partnera držel za ruku nebo políbil na ulici, mi nikdo nezabrání. Ani ten tvůj bůh. Pokud by existoval a pokud by se mu to nelíbilo, už dávno by s tím něco udělal. Ale nedělá nic.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 21:04
Předmět: Re: jhvh

Zřejmě jsem toto podcenil…
Jehovisté jsou ještě ne-duchovnější křeštané, oni vše berou příliš doslova, a ovšem podle svých špatných překladů. "Sola scriptura" dovedené ad-absurdum… Trochu mi připomínají indickou "Církev Svatého Knihkupce", hnutí Hare Krishna… Když sem občas přijdou, slušně je odmítnu, a popřeju jim "S Pánem Bohem dobré pořízení", protože jsou příliš fanatičtí dogmatici a nedá se s nimi kloudně diskutovat, na druhou stranu bývají alespoň slušní a Bohabojní…
Pan profesor se mýlí s tím středověkem. Ieoua přepisovali již gnostici.
Víte, proč to nechtěli vyslovovat? Špatně pochopili Jeremiáše Jer 44:26 … " praví Hospodin, že mé jméno už nebude vzýváno v celém Egyptě ústy žádného judského muže, který by říkal: ‚Jakože živ je Panovník Hospodin!‘ " Tedy "ten, kdo by říkal …, nebude vyslovovat", ale nevztahuje se to na všechny.
Budiž, až se to bude přepisovat do nějaké podoby k předčítání, ať nějaké Kolegium nahradí za Hospodin, je to tak zřejmě přirozenější… Já chápu, že můj překlad není dokonalý, to ovšem ty minulé taky nebyly.
Nepůjdu se "vycpat". Chápu, že budu leckomu nepříjemný, ale to je můj boj… Nicméně pokud se vás tu víc sejde, že mě tu nechcete, půjdu diskutovat jinam… (Jenže tady to bylo dost otevřené, a prakticky jediné místo, které jsem k diskusi s křesťany našel… Potýkat se s urážkami hloupých ateistů (v jiných diskusích) mě neláká…)
Odmítnul jste mě ovšem dost povrchně…
Chápete třeba, proč my, Esau Edom, Pracující Lid (hrubý ale ne chlupatý!), dosud čekáme na naplnění požehnání Izákova, které nám ukradl "Zákeřný, Náhradník", Oligarcha "jemný" Jákob? Vyměňujeme ho stále za tu mísu čočovice… I to je Archetyp a ne Historie… (Třeba v Německu, kvůli dobrému "bydlu", ekonomickým úspěchům, dál volí zednářku Merkel, která je ale jako nástupce Hitlera přišla zničit… Kdy jim konečně dojde, že za tu mísu jídla nyní vyměňují již nejen prvorozenství, ale již i holou existenci svých dětí?)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 09. 2018 21:21
Předmět: Re: jhvh

Příteli Pasemi, to tě poslal vycpat pan Vrána, ale já s tebou budu diskutovat rád. Chtěl bych se tě zeptat, jestli se ti jako správnýmu evangelíkovi líbí Selena Gomez?
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 21:43
Předmět: Re: jhvh

Ono tu není dobře vidět, co je na co odpověď. (Nejdřív jsem odpovídal panu Vránovi, pak vám… Měl jste odpovědět mě a ne Vránovi, nesmíchalo by se to… Nevadí…)
Neznám Selenu Gomez… Když ji dám do Googlu: je na pohled hezká, ale "Disney Channel" rozhodně neholduji, to je podobná liga jako Hœllywood, tihle především jsou zodpovědní za zkažení Civilizace… (Nějak si nevzpomínám, že bych letos nebo loni viděl jediný film, i když denně dvakrát půl hodiny sleduji zprávy ČT24, vždy při jídle… Narozdíl od roku 2014, ČT už tolik nelže, jen toho řeknou menší polovinu, větší část problémů nebo zpráv z Východu prostě jen zatají… Když si člověk nevypaluje city čím dál silnějšími filmy, může zůstat dost citlivý, aby se i u běžné pohádky rozplakal dojetím…)
"správnýmu evangelíkovi" - Považuji se za široce ekumenického katolíka. (Tak široce, že jsem měl rád i toho Dalajlámu, než mi došlo, jaký je to lstivý Démon… Že za krásnou filosofii Soucitu jen schovává možnost házet bláto na Čínu…) A ovšem do kostela chodím k Husitům, protože zdejší katolický farář má vzezření i inteligenci traktoristy, to prostě už nešlo…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 09. 2018 21:49
Předmět: Re: jhvh

Pasemi, jsi správně piclej, mám pocit, že si budeme rozumět. A nevykej mi, na internetových fórech se tyká. Dalajláma mě nezajímá, mě zajímá spíš Halík. Taky pěkný svůdce, že? Hele pocem, Selena mě vyléčila z homosexuality, takže určitě nekazí lidstvo.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 23:46
Předmět: Re: jhvh

Písemně radši vykám, uvidíme…
Pana Halíka jsem měl rád, nejen jsem k němu chodil k Salvátorovi, ale i z asi 200 kázání, co tu mám staženo, jsem si jich tak 10-20 poslechl… Před rokem 2014!
Jenže začal dělat politiku, navíc krajně rusofobní, v televizi lhal (jednou jsem to viděl), nyní zrádně vítá migranty… Článek "Byl jsem uprchlík, a neujali jste se mne… " je odporné překroucení… Špiní tak Církev v očích Národa…
Nedávno jsem mu zkusil poslat email, ale zřejmě mě Google (gmail) blokuje, asi to nedostal… V první chvíli jsem z toho chtěl napsat nyní výtažek, ale zřejmě to nejde… (asi byste to taky smazali)
Snad jen jednu větu z toho emailu:
Vážil jsem si vás pro vaši Moudrost, ale když zabalíte Lži a Zradu do Moudrosti, jsou ještě nebezpečnější…
A mimochodem, trochu se omlouvám Dalajlámovi, když jsem ho výše pomluvil… Zrovna dnes prý ve Švédsku řekl ohledně migrantů: "Receive them, help them, educate them… but ultimately they should develop their own country. I think Europe belongs to the Europeans." Možná už nehraje tolik podle not CIA, jak se to o něm povídá?
Dostal jsem špatnou zprávu, velmi. (Možná ani nebyla pro mě? 5b9a4ef3dda4c8ab548b4569?) Jen si nejsem jist, jestli jí rozumím, jestli je špatná pro mě (s tím jsem počítal) nebo pro Lidstvo (i na to jsem byl upozorněn, ale špatné je, že to bylo odtud potvrzeno). Radši to ani nebudu rozebírat, tím spíš by si tady pan Kazatel myslel, že mám diagnózu.
Jen pro ten druhý případ se vám (Lidstvu) omlouvám, myslel jsem do Dobře…
(Prozatím to prosím ignorujte…)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 17. 09. 2018 05:58
Předmět: Re: jhvh

A ještě te doplním o něco, co mě v souvislosti napadlo:
Nedávno tady byla v Brně Odporná Hra. Znáte ji asi taky ze zpráv: Ježíš znásilňuje muslimku, tahají vlajku z přirození, bourají zeď z kanistrů… Cíleně a hrubě urážejí to, co je lidem Svaté - křesťanům Ježíše, patriotům Vlajku. Jako kdyby nám přišli plivnout do tváře… Že prý umění? (zrovna i Halík to obhajoval)
Mě na tom ale nejvíc urazilo to, jak to je prolhané! Vždyť to je naopak: přece ve skutečnosti muslim a černoch přišli znásilnit bílou Matku Evropu… (Křesťané v Sýrii naopak s radostí oslavují své osvoboditele, Asada a Rusko…) Proč to nikdo nezmínil?
A ovšem aspoň ti Slušní Lidé přišli protestovat, dík… Jsme ovšem mírní beránci, protest byl nanejvýš slušný. Jak by dopadl podobný incident proti muslimům ukázal Charlie Heb do…
Víte ale, ta hra měla cíleně pobouřit a získat popularitu a ovlivnit veřejné mínění, a tak zbourat naši mentální zeď (jako tu zeď z kanistrů na jevišti), která chrání životy našich dětí. Byla to zbraň, která by mohla a měla zabíjet, kdybychom se nechali, kdyby do naší zdi naopak nenarazili! Byli ještě nebezpečnější, než ten Heb do… Tahle divadelní hra byla zbraň, která měla zabíjet ! (A ovšem nejlepší možný protest zvolili Slušní lidé, proti Obscénnosti Slušností, proti zákeřnosti sice mírně, ale neústupně… A ovšem ještě, že na ně nikdo nepřišel s revolverem, to by naopak morálně vyhráli to mínění, jenže tady bylo až příliš evidentní, kdo byl Dobrý a kdo Špatný, jejich mentální zrada se nepodařila, jen (Pražská) Kavárna na to skočila…)
(Na okraj v souvislosti jsem si vzpoměl, jak kdysi před dvěma lety ukazovali, jak je ten Putin zlý, že zakázal nějakou divadelní hru, pobuřující křesťany… Jenže ilustrační ukázky z té hry museli vykostičkovat, ani v ČT takovou hru nebylo možné pustit na ukázku…)
Včera, získal jsem ze zpráv dojem, že zrovna jidášská KDU s tím přišla, vystupňovali své odporné vydírání a přivedli sem děti sirotky vydírat Babiše, který se přes veškeré pochyby před volbami nakonec ukázal jako hrdina, který nás brání, skoro srovnatelně s hrdinským Orbánem (nebo se alespoň snaží vyvolat ten dojem, ale Orbán je ještě jiná liga, jenže za ním také stojí jeho Národ pevněji)… Maďaři a Poláci už jednou pomohli odrazit u Vídně útok Turků, tehdy snad 1683 (nebo 1863?)… Také si myslím, že tentokrát to přehnali, že ti sirotci jsou až příliš evidentní vydírání … A znáte to: jen dva prstíčky tam strčíme…
Vzhledem k tomu, že již teď vidíme ze Statistik, že nejméně procento z těch černochů tady spáchá vraždu nebo znásilnění (spíš víc), tak neziskovky, které vozí desititisíce migrantů přes moře, se tím vědomě podílejí na stovkách vražd a znásilnění Evropanů (to je matematika), jako organizovaná skupina. Nejen jako vlastizrádci, ale jako napomáhání vraždám by patřili za mříže a lodi zkonfiskovat. Ještě, že alespoň italové dostali rozum a zvolili si vládu, která to snad zastavila…
Jenže letecky, jak místo toho plánují Euro-byrokrati, to bude ještě nebezpečnější. Takhle přes poušť a moře přišli jenom silní a zdraví, takový přirozený filtr. Jenže na letiště (hotspot) se tam připlazí i malárie, ebola a mor… Letušáci (nebo jak se tomu říká, když letušku dělá chlap?) v těch letadlech mají roušky na tváři, zřejmě aby se nenakazili… (foto: letadlo plné chlapů černochů ve vojenském věku, ani jedna žena nebo dítě, v uličce stojí dva bílí letušáci s rouškami na tváři) Jenže my tady ve vnitrozemí roušky na tváři nemáme…
Víte, hranice hlídají chrabří hrdinové se zbraní v ruce, aby pokojní obyvatelé ve vnitrozemí své životy se zbraní hájit nemuseli…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 09. 2018 09:10
Předmět: Re: jhvh

Pane Semi: pár dní jsem nebyl na netu, a teď jsem se pokoušel včíst do vodopádu vaši argumentace. Exemplární příklad, proč vaše myšlení považuji za nemocné, je vaše věta: "nejméně procento z těch černochů tady spáchá vraždu nebo znásilnění (spíš víc), tak neziskovky, které vozí desititisíce migrantů přes moře, se tím vědomě podílejí na stovkách vražd a znásilnění Evropanů (to je matematika)". Pro vaši hlavu je to asi neúprosná logika. Pro mě je to myšlenkový zkrat.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 17. 09. 2018 11:16
Předmět: Re: jhvh

Děkuji za nesouhlas…
Zřejmě neznáte statistiky a většinu případů tady Česká televize nevysílá, jen občas vytváří dojem, že o tom nemlčí…
Zřejmě neznáte statistiky zločinů v USA, kde jsou černoši již dlouhou dobu úspěšně integrováni: https://archive.4plebs.org/pol/post/184553550 viz graf na obrázku, páchají v přepočtu pětkrát víc zločinů, osmkrát víc vražd (ne než češi, ale než bílí američani)…
FBI Releases New Crime Stats For 2016 http://www.informationliberation.com/?id=57483
V USA je skoro 5% černochů (nehledě na pohlaví) ve vězení http://en.wikipedia.org/wiki/File:U.S._incarceration_rate_by_race_2.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States#Prison_population 9.2% černochů zavřených nebo pod policejním dohledem
Myslíte, že jsou v USA horší než ti, co sem přišli? Naopak - IQ afro-američanů je prý cca 85 (průměrně, jsou i lepší i horší), zatímco sub-saharských černochů 70… https://diskuter.wordpress.com/2017/08/04/politicky-nekorektne-o-teme-iq-3-cast-prednaska-profesora-rushtona-o-inteligencii-a-kriminalite-cernochov/ dole pod článkem jsou odkazy na další statistiky a vyvracení některých mýtů…
Statistiky počtu znásilnění migranty v západní Evropě někde dohledám, a ovšem jsou mírně řečeno znepokojivé…
Možná jsem to "1 procento" vrahů přehnal? (ale já tam zahrnul i znásilnění a těch je dost!) Bylo by to jiné, kdyby to bylo "1 promile", a tedy se neziskovky s desítkami tisíc migrantů podílely na desítkách vražd?
Ze Sýrie před Asadem a z Iráqu utíkají především lumpové a jihádisti… Na několik členů ISIS mezi migranty v Německu již bylo upozorněno, ale jihádisti nejsou jenom ISIS…
Ti migranti, co sem přijdou, se tu nebudou integrovat. Budou v ghettech, budou přes den chodit po ulicích (jak se děje v Německu, většina bílých přes den pracuje, zatímco migranti chodí venku), budou na dávkách, nezaměstnaní, bez smyslu a bez naděje, dožene je to ke zločinům, a ještě víc pak jejich děti, protože v druhé generaci ta jejich beznaděj bude ještě výraznější…
Viz v Jihoafrické republice, co se děje bělochům, když jsou v menšině. Někde jsem četl, doufám že jsem to zase nepopletl, že skoro 10% bílých farmářů bylo zavražděno… Ti, co to popírají, jako proti-argument tvrdí, že je tam vysoká míra vražd celkově a že to není specificky proti bílým farmářům. Na okraj nutno zmínit, že černoši do Jihoafrické republiky migrovali až po běloších, původní středně-světlé obyvatelstvo San a ještě jeden kmen již bylo téměř vyhubeno…
(Nějak kvalitněji to zpracuji časem…)
Tím, že kromě ČT sleduji zprávy převážně od americké opozice (konzervativní) včetně RT (která dává především prostor Západní opozici, kterou by tamní média nejradši umlčela, něco jako Hlas Ameriky v 80tých letech zde - jenže i RT informuje jenom o špičce ledovce), získávám pocit, že vás ČT (a další naše televize) kolíbají v blažené nevědomosti…
K těm neziskovkám ve středomoří - v tom rozměru, v jakém to dělají, to je Kolektivní fenomén. Jistě nelze individuálně ukázat: tenhle bude vrah, a tenhle taky. Jenže kolektivní fenomény se dají nahlížet z dálky, ve statistikách, a pak lze a je nutno říct, že X procent jich bude zločinců. Oni je nevozí KAŽDÉHO (to si jen myslí), oni je vozí VŠECHNY.
To, co nazýváte "myšlenkový zkrat", jsou podle mě Důsledky Příčin. Prostě je třeba se podívat o tři tahy dál, kam logický sled událostí nevyhnutelně povede…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 09. 2018 11:50
Předmět: Re: jhvh

Pane Semi, nemusíte mě přesvědčovat, že s imigranty je problém, že má Evropa potíže s jejich integrací, že páchají větší procento trestných činů, než by odpovídalo jejich počtu… Všechno toto asi je pravda. - Vaše logika však pravdivá není. Chvíli mě zajímalo, jak vaše hlava funguje. Znovu tedy k tomu příkladu, říkáte, že "členové charitativních organizací se vědomě podílejí na stovkách vražd a znásilnění." Zdá se, že přemýšlíte na principu 3 kroků: zaprvé "problém osekat" - nehodí se nám např. argument, že hlavní vědomou motivací těch charitativců asi je zachraňovat trosečníky nebo ty, kterým hrozí utonutí (a např. taky mě bolí u srdce, když slyším o stovkách utopených ve Středozemním moři, a zde jsou tyto stovky prokazatelné). Zadruhé: "najít spikleneckou příčinnou souvislost" - zde: mezi vzetím a loď a tím, co následně někteří páchají na pevnině, nehodí se nám, že je předávají do kompetence utečeneckých táborů. A zatřetí "slovně to vyhrotit" - zde "věeomě se podílejí na stovkách vražd a znásilnění". "Stovky"? "Vědomý podíl na vraždě"? - Chvíli mě rozkličovávat vaši patologii zajímalo, dál už ne.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 17. 09. 2018 13:17
Předmět: Re: migrace...

Především myslím Kolektivně. Je zásadní chyba se na kolektivní fenomén dívat Individualisticky. Tomu se říká: Pro Stromy přehlížet Les. Zblízka, když se podíváte bližnímu do očí, můžete jej z Jednoho Pytle vytáhnout - vyjímečnost z Obvyklého si jistě lze zasloužit… Jenže zblízka nevidíte obvyklé Kolektivní Trendy.
Je zásadní Lež západní civilizace, která se jmenuje Individualismus.
Prostě milionová horda není milion jedinců, při tomto přístupu zblízka přehlížíte celkový rozměr, souvislosti, nevyhnutelné dopady. Migrace není Turista, Invaze není Host.
Problém Afriky nemá řešení v Evropě, ale v Africe!
Ne, mě nebolí u srdce ti utopení (to jsou také Důsledky Příčin, Karma nebo Boží soud, nebo prostě nevyhnutelnost následků špatných voleb). I jenom z hlediska utápění (když se chcete omezit na jedno malé kolečko v soukolí), kdyby je nikdo nevozil a utopili by se zákonitě všichni, brzy by přestali jezdit a celkový počet i těch utopených by byl nakonec menší.
Jenže chudáci nejsou ti, co došli až sem, chudáci jsou především ti, co tam zůstali…
Utečenecké tábory nebo ghetta jsou ještě relativně lepší řešení, aspoň se nezničí naše geny a kultura smícháním všeho se všemi. Jenže oni nezůstanou napořád v ghettech…
Víte, nejhorší na tom právě jsou ti, kteří nechtějí vidět širší souvislosti, a jako užiteční idioti pomáhají u svého jednoho kolečka velkého zlého soukolí… (A jistě mají dobrý pocit, že to jejich kolečko ve velkém soukolí se nezadrhává a nebolí… O to, kam jede celý ten stroj, se nestarají… A ovšem křičí nadávky na ty, kdo se jim snaží ukázat, že to díky nim nebolavé a hladké kolečko pomáhá celému stroji k mnohem horší bolesti potom…)
(Podotýkám, že "užitečný idiot" není planá urážka, ale přiléhavé označení někoho, kdo si myslí, že koná dobro, a přitom jen slouží plánu někoho vychytralého, o kterém neví… Tedy ten, kdo přehlíží Důsledky Příčin, zatímco pomáhá někomu, kdo je zná, a býval by pravděpodobně nepomáhal, kdyby mu došlo čemu…)
spikleneckou příčinnou souvislost
Konspiraci jsem prokázal Důkazem, není to žádná Teorie, jak tvrdí lháři a zmýlení.
A ovšem je spousta důkazů o tom, kdo je sem poslal, a spousta správných názorů "proč?", stačí nebýt zaslepený…
Chvíli mě … zajímalo, dál už ne
Inu, budou jiní, které to bude zajímat, protože jinak by již zanedlouho nebyli takoví, které by to zajímat mohlo…
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 17. 09. 2018 12:39
Předmět: Re: migrace...

Víte, ale tenhle graf (vlevo nahoře) je především znepokojující (odhad OSN počtu populace): https://archive.4plebs.org/pol/post/181148695
Třeba tady je samostatně uprostřed článku: http://www.informationliberation.com/?id=58993
Zatím jich sem přišel jenom milion nebo dva, a jsou problémy větší než malé. Jenže cca jednu generaci odteď, v roce 2045, bude v Africe o miliardu černochů víc než teď, tedy o miliardu víc, než jich ten kontinent unese, a ti sem přijdou také, hlad je sem dožene, ale není důvod se domnívat, že by se svojí ekologickou katastrofou, fertility rate 4-7, u nás přestali… Nemá to skoro žádná dobrá řešení, jen nepříjemné, špatné a mnohem horší (nedělat nic a dál je sem vozit)…
Viz wiki/Georgia_Guidestones, první bod. Granitový monument zednářů (nebo rosikruciánů?), vydrží tam miliony let, v osmi jazycích od sanskrtu a hebrejštiny přes čínštinu až po angličtinu, vydrží něco jako Stonehenge nebo Rosettská deska. Leckdo se toho nápisu bojí, protože ti, co to tam zřejmě dali, mají reálnou možnost to i naplnit, ale nejsem si jist, že by řešení v rukou zednářů bylo zrovna pro nás Dobré… Prostě tam jedna nula na konci chybí… Jinak to asi nejsou špatná pravidla…
proč vaše myšlení považuji za nemocné
Víte, to není fér, považovat nositele nepříjemného názoru za nemocného. Protože jsou takoví, kdo si to třeba myslí také, ale mají moc z toho vyvodit důsledek a nositele nepříjemných názorů zavřít do blázince jako nemocného… Jenže takhle se Pravdy nezbavíte, když jenom umlčíte varující hlas…
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 17. 09. 2018 16:43
Předmět: Re: migrace...

Ještě se doplním: když říkám k těm populačním křivkám, že o miliardu víc znamená o miliardu víc, než jich ten kontinent unese (a jestli myslíte, že nejhustěji zabydlený kontinent Evropa tuhle miliardu navíc unese, tak o další generaci nebo dvě dál to bude další miliarda)
Vzpomněl jsem si na pohádku "Hrnečku dost!". Zrovna touhle dobou (dekádou) začali odtamtud přetékat, podle toho se pozná, kdy už je ten hrneček plný…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 09. 2018 22:01
Předmět: Re: jhvh

Pane Semi, přečetl jsem si (snad pečlivě) pár stránek z vaší knihy. Vy nejste hloupý, jste hodně sečtělý, s velkým přehledem. V mnoha myšlenkách bychom si rozuměli. Myslím si však, že čtete příliš, a málo třídíte mezi myšlenkami dobrými a hloupými. - Tři věty, které teď napíšu, nemyslím ironicky: už se tady mezi vás nebudu míchat, nemám energii ani čas nechat se zaplavovat takovou sumou myšlenek. Nechám vás diskutovat s Jančou. (Prozradil byste mi vaši diagnózu?)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 14. 09. 2018 00:21
Předmět: Re: jhvh

Já chápu. Všichni mají svou mravenčí práci, a o důležité věci se nestarají včas. (Čímž nemyslím tady vás, myslím to obecně… Vám děkuji, že jste mi věnoval alespoň nějaký kus pozornosti…)
S tou diagnózou to je složitější…
Leckdo si myslí a hlásá, jakou tu máme svobodu slova. To ovšem jen když ani nevíte, o čem nesmíte mluvit… Posledně, když jsem na fóru pirátů vyhrožoval hackem v eReceptech, abych tenhle zlý projekt na tahání adres obyvatel z doktorských databází do ministerstva vnitra nějak zastavil, tak sotva pár hodin po odeslání emailu několika poslancům mě přijeli zavřít na 64 dní do blázince… 64 je "šachy", tedy vzkaz "šach!"… Jako obvykle totalitní režimy zavírají disidenty, do vězení nebo do blázince…
Inu, nyní s tím již počítám, že mě zase zavřou nebo jinak umlčí, protože tentokrát to je závažnější, než nějaký hloupý eRecept… Alespoň lidu ukážeme, že svoboda slova tu je pouze, když se jedná o zbytečné tlachání, nebo jako za "totáče", když poslušně nadáváte na geopolitického rivala…
Tedy žádná diagnóza. Jsem střízlivý, při smyslech, nenásilný vegetarián, a jsem očkován proti sebevraždě. Jen říkám velmi nepohodlné věci (kdyby vás pak pomlouvali, že jste se mnou souhlasil, vymluvte se, že jste to nečetl pečlivě…). A právě od toho je Svoboda Slova v Ústavě, aby se daly říkat i nepohodlné věci, sotva tam je pro zbytečnosti…
Jednou si možná budete vyčítat, že jste nevyužil příležitost se mnou diskutovat (čemuž teď jistě nevěříte), ale nesmutněte, takových bylo víc, i to tak bylo psáno…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 09. 2018 08:02
Předmět: paranoia

Pan Semi mě mailem naléhavě požádal, abych se o něm poradil s ostatními. Vím však, že toto fórum moc zalidněné není.
Podle mě je pan Semi paranoik. Nejsem odborník, a tak jsem si musel věci dohledat, cituji z wiki: Paranoia (řec. παράνοια, pošetilost, šílenství) je duševní porucha, vyznačující se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení a stihomamem. Paranoia je obtížně diagnostikovatelná. Paranoik si dost často již od dětství vypěstuje velmi dobrou schopnost se přetvařovat, tvářit se jako zdravý člověk. Pro úspěšnost léčby si nemocný především musí uvědomit svou nemoc a fakt, že skutečnost, že si myslí, že má vždy pravdu, je jedním z hlavních symptomů onemocnění. Je přitom téměř nemožné léčit někoho, kdo si nepřipustí, že je nemocen…
Co s takovým člověkem a jeho psaním? Je jiná možnost než ignorovat?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 14. 09. 2018 11:09
Předmět: Re: patříš do blázince

Proč by měl být hned paranoik, pane Vráno. Zatím tady toho moc nenapsal. Jenom mě překvapilo jeho přiznání, že byl přes dva měsíce v blázinci. Ale stejně nevíme za co tam byl, mohl se léčit z homosexuality třeba, kdo ví.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 14. 09. 2018 18:14
Předmět: Re: patříš do blázince

(Omlouvám se, že je to tady dlouhé…)
Píšu to výše, zavřeli mě naposled, když jsem vyhrožoval hackem v eReceptech, že bych zařídil pro feťáka vopičáka, aby přišel k lékaři, strčil flashdisk, zmáčknul enter a přišel mu emailem recept dle potřeby… Po technické stránce jsem se mýlil, ta díra, kterou jsem si myslel, že tam je, tak tam není (což neznamená že by nemohla být čistě teoreticky jiná, ale já se v tom už angažovat nebudu). Po filosofické stránce jsem měl pravdu, eRecept je projekt Velkého Bratra na vysávání informací o lidech a porušuje lékařské tajemství. Další věci co jsem tam psal, byly asi poněkud zmýlené…
Takže mám zcela reálnou zkušenost, že za nepohodlné věci se tady zavírají disidenti třeba do blázince… Tedy žádná paranoia…
A ovšem na těch svých stránkách jsem tentokrát zveřejnil i _důkaz_, který usvědčí Antikrista Jidáše (protože to je kolektivní archetyp, a tohle je jeho správné jméno… Někdo třeba dosazuje "Vatikán" že by byl Antikrist, ale to je omyl a tenhle šém (jméno) ničím nehne, jen šíří rozkoly. Vždyť je to ale samo-evidentní: kdo přeci je anti-Krist? Kdo zradil Christiány?)… Mimochodem, "Golem" není obr, ale znamená to "zabalený", a dosazením správného jména (šém) se rozbalí a dá do pohybu, pomalu ale jistě… To je Síla Informace…
Důkaz, Tarot, který jasně ukazuje, kdo předem plánoval a tedy i provedl 9/11, kdo sem poslal migranty, kdo vyslal Hitlera a shodil zbytečně bomby na Hiroshimu, a kdo dělá finanční krize. Luciferiáni, zednáři… A tenhle důkaz jim srazí vaz, doufám, že pokojně je teď velký Trumf (Trump) konečně odsoudí u normálního soudu… (to by bylo nejlepší řešení)
Mimochodem - pokud vítáte Migranty, sloužíte (zřejmě nevědomky) Luciferiánskému plánu a Oligarchům.
Jenže chápu, že jsem malý drobek, a mohli by mě lehce rozmáčknout. Není to paranoia, je to reálná úvaha. O sebe už se ani nebojím, Dílo je vydané, já už stejně nic většího v životě nedokážu…
Prostě jsem našel Prak, a na něm je napsáno "na Goliáše". Ovšem povídají: Davídku, jsi malá zrzavá nula, nepleť se tam, kde nepatříš… Ba ne, síla Praků vůbec neodpovídá síle spouště, ale míře jejich napnutí… A ovšem tyhle tři Praky, co jsem najednou spustil silou Informace, mají sílu enormní…
Pokud to bude dost brzy vědět dost lidí, už nebude mít smysl mě umlčovat. Nebo ať si, ale to Dílo už tím nezkazí… Poslal jsem to alespoň čtyřem Západním alt-médiím, ale žádné z nich to asi dosud neuveřejnilo. Poslal jsem to ovšem i na Východ do Ruska RT a …, kam Západní mocipáni nedosáhnou. Sám jsem oslovil sotva stovku lidí, a ovšem na začátku ve 4chan přímo pod nosem FBI a Izraelců (nejméně s jedním jsem tam diskutoval, a že FBI nebo CIA,NSA sledují 4chan se ví)…
Což je prekérní, když ti zlí to vědí, ale příliš málo normálních. (Chápete, že když nakopnu do kolena zlé mafiány, tak obava, že se přijdou pomstít, má určitou reálnou váhu…?)
Včera ovšem přišla zpráva z RT, nejdřív jsem myslel, že pro mě, a poněkud jsem zpanikařil… https://archive.is/yd1Ar Zavřeli nějakou banální kartářku, ilustrační foto je tenhle Tarot, v ruce drží karty: "nyní bude Soud, známe vaše plány". (toto přesně ty karty říkají v řeči karet, samozřejmě milion normálních lidí si přečte jen banalitu o kartářce a ničemu nerozumí… to je taková zpráva "kdo má uši slyš"). Nejdřív jsem myslel, že to je na mě, zavřou mě - a je příliš brzy, zametou i moje Dílo, dokud o něm skoro nikdo neví… Později mi ale naopak došlo, že to je vzkaz Západu, aby konečně začal Trump vypouštět Bažinu. Tedy naopak dobrá zpráva pro mě, v Rusku o tom vědí, alespoň jedno Médium mě nezradilo… (Pravděpodobnost, že to je jen nesouvisející náhoda, je velmi blízká nule.)
Tahle hra už se povede v jiných patrech, a já si tady mohu vklidu oslovovat jednotlivé "ovečky"… (to není urážka)
A ovšem i když mě teď zametete (no vy tady ne, tamti…), stejně to přijde zpátky oklikou z Ruska, jednou se vás (čechů) přijdou zeptat, co jste se mnou udělali… Já teď akorát budu zkoumat hranice Svobody Slova a Vysvětlovat, pak se uvidí…
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 14. 09. 2018 18:25
Předmět: Prosba

Martine, můžeš sem na mě poslat nějaké své kamarády? Buďto diskutovat a nesouhlasit, nebo se jen zeptat…
Nestává se každý den, že vám někdo ukradne půl Bible (vysvětlením zcela odlišeného významu), že ukradne vědcům Velký Třesk, a že tím ukrande Luciferiánům jednu kartu z jejich plánu a ještě ho celý odtajní…
Prostě bych si potřeboval udělat reklamu, ale do Médií nedosáhnu… Půjde to i zespoda, jen poněkud pomaleji… (Naposledy jsem třeba napsal rozbor "Význam letošních vyznamenání" o tom, koho a proč vyznamenal a nevyznamenal Zeman v roce 2016. Nikdo z alespoň pěti alt-médií mi to nevydal… Jsem tu "persona non grata" i mezi disidenty…) Taky nevím, jak dlouho budu mít příležitost takhle vklidu a nezávazně diskutovat…
Pana Wránu jsem emailem žádal, ať na mě pošle kolegy z Kléru, ale žádné prý nemá… Je to smutné, být sám…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 14. 09. 2018 22:41
Předmět: Re: Prosba

Začnu od konce. Pan Vrána mě tady několik roků oponoval, ale pak jsem pochopil, že mě chtěl jen naučit vidět věci očima druhého. Za to mu děkuji. Je to můj přítel, za ty roky už jsme tady dobrá dvojice, má podobné názory jako já, a protože má pravdivý názor na homosexualitu, zůstává v ČCE odstrčen. Můj kamarád Velký Pes si bude s váma rozumět, ale chodí málo.
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 15. 09. 2018 16:11
Předmět: Re: Prosba

Martin Janča napsal(a):
 Začnu od konce. Pan Vrána mě tady několik roků oponoval, ale pak jsem  pochopil, že mě chtěl jen naučit vidět věci očima druhého. Za to mu děkuji.  Je to můj přítel, za ty roky už jsme tady dobrá dvojice, má podobné názory  jako já, a protože má pravdivý názor na homosexualitu, zůstává v ČCE  odstrčen. Můj kamarád Velký Pes si bude s váma rozumět, ale chodí málo.
Pan Vrána nemá pravdivý názor na homosexualitu, jsou to akorát citace z nějaké knížky, kterou kdosi kdysi napsal. Názor si má člověk tvořit na základě faktů, nikoliv domněnek nebo emocí. V opačném případě je akorát za blázna.
Od: Anonym: Jeden evangelík--- )
Kdy: 15. 09. 2018 17:46
Předmět: Re: Prosba

a vy jste na tom jak?
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 15. 09. 2018 22:10
Předmět: Re: Prosba

Jeden evangelík napsal(a):
 a vy jste na tom jak?
Jak jsem na čem a s čím?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 15. 09. 2018 21:32
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Příteli AR, my z naší strany jsme byli ochotni odhlédnout od té naší Bible, i o vědeckých názorů ("faktů"), které ten náš názor na homosexualitu podporují. Zkusili jsme to selským rozumem. Ani selský rozum nám však nezařadil homosexualitu jako věc normální. Vy jste se našim pokusům vysmál, sám jste ale nebyl schopen odhlédnout od zdrojů (názorů/"faktů"), které podporují názor váš. Podle mě jste nakonec jen přezíravě zamával nějakou frází, shodil vše, co ji nabourává od Bible po Rusko, a snad máte pocit, jak jste nám to natřel. Do diskuze jste vstoupil slušně a vstřícně, po krátké výměně pohledů jste agresivní a nevysvětlil jste nic ohledně toho, proč by homosexualita měla být normální.
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 15. 09. 2018 22:19
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Martin Janča napsal(a):
 Příteli AR, my z naší strany jsme byli ochotni odhlédnout od té naší Bible,  i o vědeckých názorů ("faktů"), které ten náš názor na  homosexualitu podporují. Zkusili jsme to selským rozumem. Ani selský rozum  nám však nezařadil homosexualitu jako věc normální. Vy jste se našim pokusům  vysmál, sám jste ale nebyl schopen odhlédnout od zdrojů  (názorů/"faktů"), které podporují názor váš. Podle mě jste nakonec  jen přezíravě zamával nějakou frází, shodil vše, co ji nabourává od Bible po  Rusko, a snad máte pocit, jak jste nám to natřel. Do diskuze jste vstoupil  slušně a vstřícně, po krátké výměně pohledů jste agresivní a nevysvětlil  jste nic ohledně toho, proč by homosexualita měla být normální.
Od Bible jste neodhlédli a selský rozum nepoužili, nejspíš jste ho ani nikdy neměli. Slušný a vstřícný jsem byl do doby, než jsi mi začal cpát nějaké fotky a tohle mě mělo obrátit tak, jak bys chtěl ty. Jenže takhle to nefunguje. Homosexualita není úlet na jeden večer, je to trvalá charakteristika už od narození.
Homosexualita samozřejmě z pohledu přírody normální je, protože se v ní běžně vyskytuje. A to, co se v ní vyskytuje, logicky nemůže být proti přírodě. I nemoce jsou z hlediska přírody normální. Částice, které mají za příčinu vznik nachlazení, prostě nikdy nevymýtíš.
Z hlediska většinového ale normální není, protože je ho menší množství. Tady se ovšem můžeme dostat i do sporu. Dejme tomu, že 60 % populace bude nosit brýle, máme to tedy považovat za normální, i když je krátkozrakost atd. prokazatelně vadou? Když si zapomenu brýle doma a budu řídit auto, můžu někoho ohrozit a zabít a to je podle mě horší než homosexualita. Je zajímavé, že na moje brýle se vtipy nedělají, ale neškodnou homosexualitu budou lidi propírat pořád.
Ale můžeš mi na oplátku ty vysvětlit, proč je homosexualita nenormální. Zkus něco věcného, co má logický základ a dalo by se na tom stavět.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 15. 09. 2018 22:57
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Příteli AR, zkusím to na těch brýlích. Oční vada není normální věc, je to porucha. Porucha zraku, nemoc, vada. Když bude většina populace nosit brýle, bude mít většina populace vadu. Tím se z vady neudělá nevada. No a člověk s oční vadou si uvědomuje, že má vadu, proto ji řeší těmi brýlemi. Homosexuál vašeho typu "brýle" odmítá a tvrdí, že žádnou vadu nemá.
S fotkama jste mě trochu urazil, ukázal jsem vám takřka nejhezčí ženu planety a vy jste pohrdl, že ogar s lišáckým úsměvem je prej "hezčí". 😣
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 16. 09. 2018 10:57
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

ehm…hele homosexuále , rosčiluješ se na trochu špatním místě…. CČE je homosexuálni církev —–tady nemášco krityzovat..
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 16. 09. 2018 11:18
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Velký pes napsal(a):
 ehm…hele homosexuále , rosčiluješ se na trochu špatním místě…. CČE je  homosexuálni církev —–tady nemášco krityzovat..
A jak já to mám vědět? :-D Podle písmenek gaye nepoznám. :-D
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 16. 09. 2018 13:08
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

si něco o této církvi zisti,,děláme homosexuálum svatby,,podporujeme lgbt kulturu, naše církev ma účast na tom vašem progarmu Pride, naši faráři chodí na Pride,,dělaj přednášky na pride….atdatd, přečti si pár čísel našeho Českýho bratra, Bratrstvo atd…homoseualita do omrzení se tam omílá z toho tvojeho poheldu…..takco fňukáš fňukat byjsme mněli my..
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 22:35
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

děláme homosexuálum svatby, podporujeme lgbt "kulturu", naše církev ma účast na tom vašem progarmu Pride
Tohle kdybych věděl předem, styděl bych se sem přijít…
Inu, alespoň jste mě přiměli si utřídit ty informace a argumenty ohledně LGBT a Feminismu - obojí to má společné kořeny a obojí to vede podobným směrem, který mi rozhodně nepřipadá Dobrý (tedy ke Zkažení Civilizace)…
Doufám, že i tenhle strom, co nenese dobré ovoce, brzy správným slovem uschne… (Znáte ten Archetyp, že? Ani těm řekům a římanům nevysvětlovali, které jejich stromy uschnou Ježíšovým slovem…)
naši faráři chodí na Pride, dělaj přednášky na pride
No, je možné, že když přijdete ke Zvhrlíkům a začnete jim říkat: "Jste zvrhlíci a zatracujeme vás", tak vás nebudou poslouchat a ani nedostanou šanci se polepšit…
Jsou ty přednášky alespoň k něčemu? (I Ježíš seděl s opovrženíhodnými celníky…)
Čímž ale rozhodně neschvaluji dělat z Perverze Svátost manželskou a klást je na roveň… Taková církevní svatba jim stejně s Byrokratickými potížemi nepomůže, což byl asi jediný rozumný argument, který jsem pro to slyšel…
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 18. 09. 2018 17:35
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

P.A.Semi napsal(a):
 > děláme homosexuálum svatby, podporujeme lgbt "kulturu", naše  církev ma účast na tom vašem progarmu Pride  Tohle kdybych věděl předem, styděl bych se sem přijít…    Inu, alespoň jste mě přiměli si utřídit ty informace a argumenty ohledně  LGBT a Feminismu - obojí to má společné kořeny a obojí to vede podobným  směrem, který mi rozhodně nepřipadá Dobrý (tedy ke Zkažení Civilizace)…    Doufám, že i tenhle strom, co nenese dobré ovoce, brzy správným slovem  uschne… (Znáte ten Archetyp, že? Ani těm řekům a římanům nevysvětlovali,  které jejich stromy uschnou Ježíšovým slovem…)    > naši faráři chodí na Pride, dělaj přednášky na pride  No, je možné, že když přijdete ke Zvhrlíkům a začnete jim říkat: "Jste  zvrhlíci a zatracujeme vás", tak vás nebudou poslouchat a ani  nedostanou šanci se polepšit…    Jsou ty přednášky alespoň k něčemu? (I Ježíš seděl s opovrženíhodnými  celníky…)    Čímž ale rozhodně neschvaluji dělat z Perverze Svátost manželskou a klást je  na roveň… Taková církevní svatba jim stejně s Byrokratickými potížemi  nepomůže, což byl asi jediný rozumný argument, který jsem pro to slyšel…
No vidíš, jaký jseš trouba. :-D Nemám důvod poslouchat nějaké fanatické nýmandy. To, že máš kříž na krku, neznamená, že jsi člověk morální a mravní. A počet států, kde budou dva muži nebo dvě ženy moci uzavřít manželství, se bude rozšiřovat. Těš se. :-)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 18. 09. 2018 19:17
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Toto už zavání vyhrožováním. Co bude potom? Vezmete nám děti, protože vy je nemůžete mít? Zavřete nás do blázinců? Nebo místo naší léčby fotkama léčba originálním českým vynálezem - španělská bota?
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 18. 09. 2018 17:25
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Velký pes napsal(a):
 si něco o této církvi zisti,,děláme homosexuálum svatby,,podporujeme lgbt  kulturu, naše církev ma účast na tom vašem progarmu  Pride, naši faráři chodí na Pride,,dělaj přednášky na pride….atdatd,  přečti si pár čísel našeho Českýho bratra, Bratrstvo atd…homoseualita do  omrzení se tam omílá z toho tvojeho poheldu…..takco fňukáš fňukat byjsme  mněli my..
Pominu ten otřesný pravopis. Podle diskuze se mi nezdá, že by zdejší fanatici byli homosexualitě nakloněni. Tak buď to jsou blázni, kteří sem nepatří a jen si vybíjejí vztek, nebo není pravda to, co píšeš. Jak to tedy je?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 18. 09. 2018 19:15
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Příteli AR, žel (pro nás), pravda to je. Ale pro tebe (dík), to může být výzva, že je tady církev, která tě přijme tak, jak jsi. Můžeš o tom přemýšlet a kouknout třeba tady http://www.logoscr.cz/
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 16. 09. 2018 11:07
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Martin Janča napsal(a):
 Příteli AR, zkusím to na těch brýlích. Oční vada není normální věc, je to  porucha. Porucha zraku, nemoc, vada. Když bude většina populace nosit brýle,  bude mít většina populace vadu. Tím se z vady neudělá nevada. No a člověk s  oční vadou si uvědomuje, že má vadu, proto ji řeší těmi brýlemi. Homosexuál  vašeho typu "brýle" odmítá a tvrdí, že žádnou vadu nemá.    S fotkama jste mě trochu urazil, ukázal jsem vám takřka nejhezčí ženu  planety a vy jste pohrdl, že ogar s lišáckým úsměvem je prej  "hezčí". 😣
Homosexuál jakéhokoliv typu, pokud není zmasírovaný imbecilními názory okolí, žádné "brýle" nepotřebuje. Jak si představuješ, že takového gaye nebo lesbu předěláš? Pokusů tady bylo dost, ale pokaždé se jednalo o potlačení skutečné identity člověka. Jen jsi mu nasadil masku jako na maškarním a před okolím jsi ho nechal se přetvařovat. Takže homosexualita vada není, je to jiná varianta. Dá se to přirovnat k loupání banánu. Někdo loupe banán od šťopky, jiný od bubáka. Ale člověk jako ty z jednoho z těch způsobů udělá Sodomu a Gomoru, a kdo nebude používat tvůj způsob, budeš ho posílat do pekel.
Těmi fotkami jsi mě neurazil. Spíš tím, jak se mě pořád snažíš přesvědčovat. Selena je sice pěkná, ale jelikož jsem gay, budu upřednostňovat muže, pokud bude hezký. Neboj, ty se mi nelíbíš a je mi jedno, jak vypadáš. S člověkem takových názorů bych nic mít ani nechtěl. :-)
Čili za to, jak na tom teď v diskuzi jsme, si můžeš sám. Nesnaž se nikoho předělávat, akorát mu tím ubližuješ. Starej se spíš o lidi ve tvém kruhu a bude to mnohem lepší.
Chtěl bych od tebe slyšet třeba toto: "Homosexualita? Bible se sice staví proti ní, ale nikdo není dokonalý, takže mi nepřísluší něco takového hodnotit. Pokud je člověk čestný, nelže a nepodvádí bez ohledu na sexuální orientaci, a zároveň se netrápí a jsou šťastní a spokojení, budu taky spokojený."
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 18. 09. 2018 21:21
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Příteli Rockefelere, řeknu ti to tak. Nikdy jsem neměl možnost mluvit s homosexuálem, než tady s tebou. Moje (naše) připomínky ti připadají divné, ale pro mě osobně jsou přínosné, pomáhají mi tu homosexualitu nějak pochopit. Konečně se můžu zeptat přímo homosexuála, né jenom nějakých evangelických kašparů, co vám dělají garde. Vážně jsem si myslel, že když si homosexuál poctivě prohlídne fotku ženy, měla by být homosexualita zahnána. Tady vidíš, jak málo o ní víme a jak je tvoje účast tady na fóru důležitá. Tak měj trpělivost a trpělivě nám to všechno vysvětluj. Já sám mám na tebe ještě otázky. A určitě si nemyslím, že homosexuál je větší hříšník než heterosexuál. My máme zas jiný hříchy, který třeba nemáš ty. Mezi příznivci a odpůrci homosexuality chybí dialog, zatím se jenom střílí ze zákopu do zákopu. Víš, kolkrát my musíme zase v životě vysvětlovat jiným, že církev není pelech pedofilů, co jen hrabou peníze?
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 15. 09. 2018 23:38
Předmět: Re: Homosexualita

Vidím, že homosexualita tu rezonuje…
Kromě toho, co jsem psal výše (Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí naše děti, Ruský přístup, Ježíš a smilnice)
Stát ani Církev by ale neměly lidem lézt do ložnice… (Tedy co si dělají doma je jejich věc…)
Co se týče sňatků, když si stěžují na byrokratické problémy bez sňatku, snad by i byrokratickou svatbu nebo nějakou náhražku jako registrované partnerství mít mohli, ale církevní svatbu, které se říká "svátost manželská", tedy určitě ne, nic svatého na nich rozhodně není! A nelze to dávat na roveň s přirozeným a prospěšným…
(Ohledně stanoviska z hlediska Víry: Jako muže a ženu je stvořil, tedy k obrazu Božímu. Bůh je Otec, protože Cosmos nebo Země nebo Církev je Matka, v různých úrovních…)
A poskládal jsem nějaké sesbírané argumenty, většinou to jsou ale obrázky různých článků (meme), jen s trochou mých komentářů, třeba i ať tady pán netvrdí, že to je jenom "nějaká knížka"… Ovšem na kvalitnější pojednání teď asi nemám čas…
A mimo jiné, zkažení civilizace od Feminismu po Transgender, je především (zpočátku) dílo židů…
A pokud říkám, že homosexuálové jsou zvrhlí (perverse), myslím to nejen individuálně, že jsou nepřirození, ale i kolektivně, objektivně ve statistikách, které se jistě netýkají všech homosexuálů, ale ukazují obvyklé trendy…

A ještě i panu arothrockel odpovím:
Homosexualita není úlet na jeden večer, je to trvalá charakteristika už od narození.
Ne, to není.
Stanovisko American college of pediatricians:
- Gender ideology harms children
- Human sexuality is an objective biological trait, "XY" and "XX"
- No one is born with a gender
Můj komentář: Především - homosexualita a transgender úchylky se často vštípí až výchovou, a dost často také odezní v pozdější dospělosti!
Homosexualita samozřejmě z pohledu přírody normální je … Částice, … vznik nachlazení
Homosexualita není jako nachlazení.
Částice nachlazení jste myslel viry a bakterie? Je to falešný argument…
Ale jinak ano, je to nemoc, je nakažlivá, a dá se vyléčit, ale zřejmě nelze nikoho nutit, a ovšem Bůh i Příroda je dost často a spravedlivě trestají… (viz ty statistiky, odkaz výše)

Původně jsem ale chtěl diskutovat o něčem jiném… To vás zajímá jenom homosexualita?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 15. 09. 2018 23:58
Předmět: Re: Homosexualita

Příteli Pasemi, klidně nabídni i jiné téma k diskusi. Pro věřící v ČCE je však dlouhodobě velké téma homosexualita.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 07:46
Předmět: Re: co?

Inu, víte, ten revoluční překlad Bible, vědecký důkaz existence Boha, Království Boží a Druhý Syn (Ježíš odešel k Otci a už jej nespatříte), Socialismus jako protiklad příbuzné dvojici nad-národního Kapitalismu a internacionálního Komunismu, Antikrist, který již dávno sedí skoro na všech trůnech světa a skoro všichni se mu klaníte (čekali jste snad nějakou feudální zranitelnou figurku? jistě že je to kolektivní Archetyp), Evropský Svaz (unie) přesně popsaný ve Zj13, klíč ke zprávě sedmi církvím,
již téměř končící Armageddon (doslova "zničení Sýrie"), který byl zároveň třetí světovou válkou - celý svět se tam sjel válčit, Muslimové (na obou stranách) a Židi, utlačovaní Křesťané, Rusové i Američané, Evropa i Čínští Ujgurové… Ta spravedlivá strana již téměř vyhrála, i když stále ještě Drak USAUK dmýchá falešný útok a Izraelci střílí své rakety… Možná jsem měl ještě víc psát a počkat, jak dopadne Amera (kterou řekové zkomolili na Gomoru) a celý Saudom (v Levantu)? Ne, myslím, že to jsou spíš (radši) archetypy Tajný a Tyranický (Konspirace která vládne světu), a ne, myslím že bylo třeba začít bojovat…
Usvědčení Luciferiánů s jejich odporným plánem v anti-Tóře… Usvědčení těch, co zkazili civilizaci (ani je teď nebudu jmenovat, ale znáte je, zradit se dá i zdánlivým polibkem)…
Kdy tu skutečně bude Zastupitelská Demokracie jakožto vláda Dobré Elity, ne jako nyní Volená Tyranie a ne ani jako vláda vrtěného Davu - Přímá Demokracie neboli Ochlokracie…
Bič na vymetení Chrámů Informací, ve kterých nyní odporně kupčí…
Kdo je a kdo není Bližní (v původním znění "Přítel")…
A další…
(Na první pohled to tu nevypadalo jako Portál jedné Homosexuální Církve, vypadalo to celkem Ekumenicky a otevřeně…)
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.25.broadband12.iol.cz )
Kdy: 16. 09. 2018 11:15
Předmět: Re: Homosexualita

P.A.Semi napsal(a):
 Vidím, že homosexualita tu rezonuje…    Kromě toho, co jsem psal výše (Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí  naše děti, Ruský přístup, Ježíš a smilnice)    Stát ani Církev by ale neměly lidem lézt do ložnice… (Tedy co si dělají  doma je jejich věc…)    Co se týče sňatků, když si stěžují na byrokratické problémy bez sňatku, snad  by i byrokratickou svatbu nebo nějakou náhražku jako registrované  partnerství mít mohli, ale církevní svatbu, které se říká "svátost  manželská", tedy určitě ne, nic svatého na nich rozhodně není! A nelze  to dávat na roveň s přirozeným a prospěšným…    (Ohledně stanoviska z hlediska Víry: Jako muže a ženu je stvořil, tedy k  obrazu Božímu. Bůh je Otec, protože Cosmos nebo Země nebo Církev je Matka, v  různých úrovních…)    A poskládal jsem nějaké sesbírané argumenty, většinou to jsou ale obrázky  různých článků (meme), jen s trochou mých komentářů, třeba i ať tady pán  netvrdí, že to je jenom "nějaká knížka"… Ovšem na kvalitnější  pojednání teď asi nemám čas…    A mimo jiné, zkažení civilizace od Feminismu po Transgender, je především  (zpočátku) dílo židů…    O LGBT a feminismu:  http://pialpha.cz/LGBT/index.html    A pokud říkám, že homosexuálové jsou zvrhlí (perverse), myslím to nejen  individuálně, že jsou nepřirození, ale i kolektivně, objektivně ve  statistikách, které se jistě netýkají všech homosexuálů, ale ukazují obvyklé  trendy…    —–    A ještě i panu arothrockel odpovím:    > Homosexualita není úlet na jeden večer, je to trvalá charakteristika už  od narození.  Ne, to není.    Stanovisko American college of pediatricians:    - Gender ideology harms children    - Human sexuality is an objective biological trait, "XY" and  "XX"    - No one is born with a gender    Můj komentář: Především - homosexualita a transgender úchylky se často  vštípí až výchovou, a dost často také odezní v pozdější dospělosti!    > Homosexualita samozřejmě z pohledu přírody normální je … Částice, …  vznik nachlazení  Homosexualita není jako nachlazení.    Částice nachlazení jste myslel viry a bakterie? Je to falešný argument…    Ale jinak ano, je to nemoc, je nakažlivá, a dá se vyléčit, ale zřejmě nelze  nikoho nutit, a ovšem Bůh i Příroda je dost často a spravedlivě trestají…  (viz ty statistiky, odkaz výše)    —–    Původně jsem ale chtěl diskutovat o něčem jiném… To vás zajímá jenom  homosexualita?
To, co jsi vyplodil na svých stránkách, není názor, ale komentář, ba dokonce urážka. Mé komentáře a názory mají stejnou váhu jako ty tvoje, takže taky můžu napsat, že bys tyhle zvrhlé příspěvky měl držet doma a neotravovat s tím na veřejnosti. Doma si dělej, co chceš.
O sňatky v kostele nebo v synagoze nestojím, věřící nejsem, ale podpořím lidi, kteří o to budou stát.
Já konkrétně žádnou zvrhlostí nebo perverzí netrpím, ale pokud to chceš vztáhnout na skupinu, tak si s věřícími fakt nemají co vyčítat. Církev je prolezlá sexuálními skandály a tutlá se to. Pro mě je téměř každý náboženský fanatik nedůvěryhodný. A jestliže někdo kritizuje něčí sexuální orientaci, v drtivé většině případů tím skrývá svou vlastní nepřiznanou homosexualitu.
Znovu opakuju, že se sexualita nedá naučit, je to neměnná vlastnost už od narození. Tady není o čem diskutovat. Bůh mě potrestat nemůže. Jednak mě nemůže potrestat něco imaginárního a jednak nedělám nic špatného. A pokud by to byla pravda, tak třeba herec Ian McKellen nebo zpěvák Elton John by už byli dávno mrtví, protože by je nějaký bůh potrestal za svou homosexualitu. Takže opět falešný argument a navíc vyhrožování. Na to si zvykat nebudu.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 11:47
Předmět: Re: Homosexualita

To, co jsi vyplodil na svých stránkách, … dokonce urážka
Inu, Pravda (pokud to není Omyl, a ovšem není to Lež), uráží především ty, kdo mají svůj Trám, komu beru jejich falešnou Hrdost… Svoboda Slova je důležitý princip. Pokud vás Pravda uráží, ač nedokážete ukázat na případný Omyl v ní, pak jste problém spíš vy, ne Pravda ani ten, kdo byl tak drzý, a v době všeobecného Lhaní si dovolil mávat Pravdou (a ještě k ní přidávat své Názory - jenže těmi jsem zrovna na téhle své stránce výrazně šetřil)…
Mé komentáře a názory mají stejnou váhu
To nemají. Ty moje jsou podpořené Informacemi. Jistě ale vám neberu právo mít svůj Názor, i když je (může být) Zcestný… A ovšem pokud vám seberu Blaženou Nevědomost informováním, zbyde vám již jen výběr mezi Lží a Pravdou… (I když samozřejmě každá ta Informace může být Pravda, Lež nebo Omyl, nebo zčásti tak a zčásti tak, a ne vždy se to hned pozná…)
Církev je prolezlá sexuálními skandály
Myslím (a i jsem viděl statistiku, dohledám někdy jindy), že v Církvi je těch sexuálních skandálů relativně méně, než leckde jinde. Jen jste byli cíleným desinformováním (nebalancovaným informováním) přesvědčeni, že zrovna Církev je ta nejhorší… Skoro jako kdyby to bylo cílem…
Znovu opakuju, že se sexualita nedá naučit, je to neměnná vlastnost už od narození
Mýlíte se. Argumenty (nejen ale především ty podpořené autoritou amerických Pediatrů, dále statistiky, exemplární případy) jsem již uvedl… Je až příliš snadné Zkazit Děti…
potrestal za svou homosexualitu
Podotýkám, že v češtině je důležitý rozdíl mezi "svůj" a "jejich,jeho". Třeba v hebrejštině ten rozdíl není, ale v překladech někde byl vnesen omyl jejich záměnou… (Což potom je otázka interpretace, jestli je to "svůj" nebo "jeho"…)
Ohledně toho potrestal, viz statistiky nemocnosti, viz statistiky subjektivního (ne)štěstí…
Bůh nebo Příroda trestá Karmou, Důsledky Příčin. A ovšem leckdo má dost prostoru k nápravě, a na leckoho ta Karma dosáhne lecjak, jen někdy vůbec…
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 16. 09. 2018 13:04
Předmět: Re: Homosexualita

to jsou rozumny názory ty tvoje,,semi…
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 17:38
Předmět: Re: Homosexualita

Děkuji…
Kdybych se v něčem mýlil (samozřejmě nikdo není neomylný), tak mě upozorněte… A ovšem nesouhlasem mě donutíte zamyslet se lépe, a buďto to zpřesnit, nebo opravit…
Tu svoji stránku o "LGBT a Feminismu" jsem ještě doplnil o statistiku důsledků výchovy samotnými matkami, nemohl jsem ji předtím najít…
Třeba výše, když mě pán obvinil z urážek, prošel jsem to a vskutku jsem tam jednu urážku našel, tak jsem to alespoň doplnil o vysvětlení…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 16. 09. 2018 18:33
Předmět: Re: Homosexualita

Jako kdyby on tady neurážel.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 18:52
Předmět: Re: Homosexualita

No, skoro jako Tříska a Trám, znáte to…
Však také "nenávist!" (HateSpeech) nejvíc křičí ti, co sami nejvíc nenávidí…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 16. 09. 2018 19:42
Předmět: Re: Homosexualita

Mám taky tuto zkušenost.
Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 18. 09. 2018 17:32
Předmět: Re: Homosexualita

P.A.Semi napsal(a):
 > To, co jsi vyplodil na svých stránkách, … dokonce urážka    Inu, Pravda (pokud to není Omyl, a ovšem není to Lež), uráží především ty,  kdo mají svůj Trám, komu beru jejich falešnou Hrdost… Svoboda Slova je  důležitý princip. Pokud vás Pravda uráží, ač nedokážete ukázat na případný  Omyl v ní, pak jste problém spíš vy, ne Pravda ani ten, kdo byl tak drzý, a  v době všeobecného Lhaní si dovolil mávat Pravdou (a ještě k ní přidávat své  Názory - jenže těmi jsem zrovna na téhle své stránce výrazně šetřil)…    > Mé komentáře a názory mají stejnou váhu  To nemají. Ty moje jsou podpořené Informacemi. Jistě ale vám neberu právo  mít svůj Názor, i když je (může být) Zcestný… A ovšem pokud vám seberu  Blaženou Nevědomost informováním, zbyde vám již jen výběr mezi Lží a  Pravdou… (I když samozřejmě každá ta Informace může být Pravda, Lež nebo  Omyl, nebo zčásti tak a zčásti tak, a ne vždy se to hned pozná…)    > Církev je prolezlá sexuálními skandály  Myslím (a i jsem viděl statistiku, dohledám někdy jindy), že v Církvi je  těch sexuálních skandálů relativně méně, než leckde jinde. Jen jste byli  cíleným desinformováním (nebalancovaným informováním) přesvědčeni, že zrovna  Církev je ta nejhorší… Skoro jako kdyby to bylo cílem…    > Znovu opakuju, že se sexualita nedá naučit, je to neměnná vlastnost už  od narození  Mýlíte se. Argumenty (nejen ale především ty podpořené autoritou amerických  Pediatrů, dále statistiky, exemplární případy) jsem již uvedl… Je až  příliš snadné Zkazit Děti…    > potrestal za svou homosexualitu  Podotýkám, že v češtině je důležitý rozdíl mezi "svůj" a  "jejich,jeho". Třeba v hebrejštině ten rozdíl není, ale v  překladech někde byl vnesen omyl jejich záměnou… (Což potom je otázka  interpretace, jestli je to "svůj" nebo "jeho"…)    Ohledně toho potrestal, viz statistiky nemocnosti, viz statistiky  subjektivního (ne)štěstí…    Bůh nebo Příroda trestá Karmou, Důsledky Příčin. A ovšem leckdo má dost  prostoru k nápravě, a na leckoho ta Karma dosáhne lecjak, jen někdy vůbec…
I bludy a lži jsou informace. Jenže nepravdivé. :-) A jak vidím, je velice snadné zkazit i tebe :-D. Ty prostě nedokážeš přenést přes srdce ten průvod, který je tady každý rok a bude se opakovat i další roky. Stejně tak se bude rozšiřovat i počet zemí, kde bude možné uzavřít manželství mezi dvěma osobami stejného pohlaví. A ty s tím prostě nic neuděláš. Nepomůže ti ani ten tvůj bůh. Ten ti vlastně nikdy nepomůže.
Zkrátka se smiř s tím, že moje komentáře a názory mají stejnou váhu. Není nutné o tom jakkoliv polemizovat. :-)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 14. 09. 2018 00:38
Předmět: Re: jhvh

"mezi dobrými a hloupými"
Taky občas naletím na Hoax, ale poučívám se z toho…
Inu, pokud svůj geopolitický rozhled omezíte na to, co vám přinese ČT nebo další veřejné televize a MSM Média (všechny z jednoho úhlu pohledu), žijete v blažené nevědomosti, a leckteré věci připadají jako "hloupé", zejména když "conspiracy theory" nálepka je až příliš často používána na cílenou diskreditaci… (tedy samozřejmě některé jsou šířené záměrně a jsou nesprávné… některé ale ne…)
Pravda je ale plastická (3D), a pro získání správného Názoru na ni je třeba srovnávat více úhlů pohledu.
Víte, svět je mnohem horší, než to odsud z klidného zákoutí, z východního konce Západu, vypadá… Některé věci je lepší nevědět…
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 14. 09. 2018 19:21
Předmět: Re: filmy

"Nějak si nevzpomínám, že bych letos nebo loni viděl jediný film"
Už jsem si vzpomněl: loni jsem viděl celou jednu epizodu z "My Little Ponny", Cutie Markless Pt 1, the first episode of the fifth season… Parádní parodie na téma "Equality". Prý to ale už stáhli z vysílání, pobuřovalo to prý liberální fanatiky, na internetu to ale ještě asi je…
A ovšem zpravodajská a alt-média videa z Youtube stahuji a občas i sleduji, moc ne, radši si to přečtu…
(To jen pro úplnost…)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 15. 09. 2018 21:35
Předmět: Re: filmy

Příteli Pasemi, ty jsi zajímavá osoba. Když jsme u tématu homosexuality (na Evangnetu žhavém již 12 let!), jaký je tedy tvůj názor na homosexualitu?
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 11:24
Předmět: Re: už zase homosexualita

Tu Zkratku ČCE jsem dosud neznal… (Nevím, jestli by mě odradila…)
Viz výše:
(máte to se středně kvalitní argumentací, se statistikami, které vyvrací různé dojmy… když až teď vidím, že jste i organizoval petici, tak tady máte argumenty, kterými můžete chtít přesvědčovat… všechny ty články v obrázcích jdou uložit, ani nemusíte odkazovat na mě, nebo jak chcete… je to posbíráno z pochybných (svobodných) zdrojů, ale vybíral jsem, co uvést a co ne… a ovšem to poskládání do stránky je poněkud ledabylá práce za jedno odpoledne, i když ale postupné sbírání zdrojů (nejen těchto) trvalo pár let…)
A k tomu doplním:
Opovržení není Nenávist. Opovržení je Štít vaší Čistoty. Je přirozené a správné opovrhovat vším Zkaženým, nejen v biologické úrovni, ale i v duchovní. Jen tak se vyvarujete vlastního ušpinění…
Leckteré špatnosti bohužel mají "Slippery slope", šikmou plochu. Jen dva prstíčky tam strčíme, znáte to…
Do kostela na mši jistě může přijít i nedokonalý člověk, proč by mělo být požadováno, aby všichni předem již byli Svatí? (Tedy samozřejmě, pokud svou špatnost nechtějí stavět na Piedestal jako Vzor…) Na druhou stranu, dělat z Perverze Svátost je perverzní…
Na okraj podotýkám, že ani nevím, jestli Jednota Bratrská oddává homosexuály, ale zato vím jistě, že by neměla… (Byrokratické problémy mají někdy Byrokratické řešení, ale snižovat Svátost manželů na úroveň Zvrhlých (nepřirozených a neprospěšných) je mírně řečeno nemoudré… Podobně jako z jiného soudku, snižovat úroveň běžného Vzdělání na úroveň Nevzdělávatelných je rovněž nemoudré a zlé… Nebo třeba zrušit Rovné Podmínky zavedením Kvót na stejné zastoupení všech typů neschopných nebo všeho-schopných snadno zmanipulovatelných, nebo dokonce Kartelem Zákeřných, je, inu, zákeřné… Rozbíjet ("destroy") Společnost (Kolektiv) Individualismem, zničit Strukturu rovností všech se všemi a tím nahraditelností a zbytečností všech, samozřejmě kromě nadřazenosti samo-Vyvolených, nevede nikam jinam než k destrukci… K tomu viz třeba Citadela III, XIX, LV, LVII, LX, LXII, LXIV a především LXXXI… - hledám "kameny"… "slepý je pro mne člověk, který si představuje, že něco tvoří, když rozebere katedrálu a kameny srovná do řady"… číslování podle http://mjos.sweb.cz/citadela/ - ta je ideální třeba i pro pochopení, co je špatného na Rovnosti…)
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 15. 09. 2018 10:58
Předmět: Re: Kniha "Další List"

nazdar spisovateli, já mám poruchu pozornosti, takže knihu neocením, ale jseš teda katolík a by mě zajímalo, když krituzuješ dalajlámu, jak se dívás na papeže, co se koupe ve zlatu a drahná staletí jeho stoupenci vymývali mozky, aby se mohl takhle koupat? děkuji.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 12:33
Předmět: Re: Kniha "Další List"

Na velké Dílo jsou potřeba velké Prostředky. Samozřejmě ty prostředky nejsou cílem, i když to bez nich jde jen sotva.
Asi sotva by mohl být v Úctyhodné pozici trhan v džínách… Pak je především otázka, jak velká část těch prostředků jde na prospěšné věci a jak velká část jen pro Luxus Mocných… (Jen na okraj: jsem trhan a ani ty džíny nemám, ale mojí zbraní je Slovo…)
Dobré Rituály jsou Dobré. Každý před Boha předstupuje ve svém Šatu (rituálů), není nutné ani prospěšné, aby byli všichni v Uniformě.
Ohledně zlatých soch v Chrámech - pokud jsou jen znázorněním Duchovního světla, a takto jsou chápány, a nejsou uctívány pro finanční hodnotu toho zlata, nevidím důvod, proč nějaký Úctyhodný Archetyp náležitě neozdobit? Na druhou stranu, když jste duchovně vyspělí a chápete Duchovní Světlo i bez Pozlátka, i to je Dobré… (Máte Radost v Duši ze svých Zpěvů? Ta je totiž důležitější, než přítomnost nebo nepřítomnost pozlátek…)
Pohlédl Bůh na Ducha a jeho Dar, ale na Získané nepohlédl
Což ovšem neznamená, že by všichni měli být v rovnocenné chudobě…
Ohledně uctívání Kostí - především by měli ukazovat Činy těch Světců, protože v Kostech ten Duch není… (Jinou důležitost to zřejmě mělo ve středověku, kdy to mělo ukázat, že ve srovnání s pouhým zlomkem kosti Světce je i Mocný Panovník jen vedlejší, protože to pak trochu omezovalo Moc a Pýchu Neomezených… Dnes na toto jsou již lepší prostředky…)
František jasně ukázal, že nikdo není neomylný, a především, že: Nemůže (ani ta) Láska vládnout nad Rozumem. (Natož pak Hysterka, Děvka Oligarchů, nebo prostě bezcitná Kariéristka bez Lásky - to jen na odbočku, a ovšem také z velké části nehledě na gender…)
Pro svou nerozmyšlenou Lásku ke všem bez rozdílu se k nám obrátil zády a slouží plánu Luciferiánů na zničení Národů Evropy pomocí Migrantů. Láska v Hlavě nad a bez Rozumu je (občas tedy nakonec obvykle) nebezpečně destruktivní. (No jistě i Rozum bez Lásky by byl často Krutý… Jistě je občas třeba i Milost, ale především je třeba Spravedlnost.)
(Opomíjím tu variantu, že by si ho Soros koupil… Zrovna taková Hlava by měla být v pozici, že nemá smysl si ji chtít kupovat… Opomíjím tu variantu, že by to byl cíleně nasazený Diverzant - od toho tam je nemálo moudrých Kardinálů, aby se nedali obalamutit… Prostě nejradši připustím, že je hodný ale hloupý, a bohužel v nedotknutelné pozici… Je chyba, že ti Moudří (Kolegium třeba Kardinálů), nemají poslední Slovo… Tak nějak předpokládám, že by se víc drželi Dobrých Tradic a neobrátili se najednou a nečekaně všichni špatným směrem, zde třeba k Evropě zády…)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 13:10
Předmět: Re: Kniha "Další List"

A ještě se doplním: jistě se lze Bohu klanět i v chatrči, ale v Katedrále to je slavnostnější…
Ty staré rituály ale měly celkem smysl: je třeba obvykle prospěšné: "Lituji, že často hřeším, myšlením, slovy i skutkem, a nekonám, co mám konat…" Každý si doplní to své, a jednou týdně si připomene, že si opravdu přeje být lepší, než zatím je… A obvykle (ne vždy) to trochu funguje…
Jistě je lepší, když to je srozumitelné, a ne "blah blah" v latině, které dnes nikdo nerozumí… (I když ovšem třeba ve Vatikánu je přirozené, že to je v Latině, které tam rozumí leckdo…)
A ovšem - nikdo není neomylný, a Dogmata zastarávají. Sice třeba kdysi měly význam, že utnuly neprospěšnou hádku, ale pokud je něco Neomylné, obvykle v tom postupně ten Omyl narůstá, zejména když se postupně mění podmínky…
Když se třeba podíváte na různé Bludy třeba Gnostiků, pochopíte, že v určité době bylo správné, aby byl kmen silný a jednotný, ale postupně nastala doba, že různé větve nejsou špatné…
A ovšem je dobré, když ty Zpěvy a Recitace jsou ustálené, že se je mohu naučit a připojit se tak, nebýt jenom pouhým posluchačem nějaké Dokonalé performance… (Jistě tedy občas nějaké Divadlo neuškodí, ale to z vás lepšího člověka neudělá, nebo třeba některé aspoň přiměje k zamyšlení nějakou Myšlenkou… Jistě je dobré i vnímat Krásu, ale lepší je, když se na ní můžete částečně podílet sám…)
Církev ve středověku ale měla Moc, a příliš mnoho Mocichtivých se převléklo do církevních ornátů vykonávat svůj Vliv… Dnes již naštěstí odešli Politici za mocí většinou jinam… (Asi ne všichni?)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 19:40
Předmět: Re: Kniha "Další List"

(Jen technická poznámka na okraj: myslím, že to pak nějak uspořádám a vydám i na své stránce, ne z toho, co a jak tu zbyde, ale z toho, co si průběžně ukládám, pak si to třeba porovnáme… (nejmíň jedna drobnost tu zmizela, zbytek jsem nekontroloval, jsem u písmene "w" v abecedě u svých příspěvků, jestli jsem to nepopletl) Myslím, že budu Vaše dotazy ve své verzi anonymizovat a podle úvahy je zkrátím nebo vynechám, chápu, že je to jen žoviální nezávazná diskuse z vaší strany, na druhou stranu jako celé fórum to má svou historii, na kterou ani já ani zdejší diskutující zřejmě nedosáhnou… Prostě normálně… Akorát že zrovna na tuhle se možná přijde podívat víc lidí… Mezitím průběžný stav se dá vidět v archive.org, ani se nemusíte snažit to tu smazat celé…)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 20:04
Předmět: Re: Archiv

(To jen jako vzkaz správcům tohoto fóra, aby byli féroví - nemám důvod se domnívat, že nejsou… Celkem pěkně udělané fórum… Připouštím, že ten smazaný příspěvek byl asi drsně za hranou… Normálním diskutujícím asi nemusím vysvětlovat, jak funguje internet, že tu celé to fórum je s dlouhou historií, samozřejmě nikdo nečeká, že na Náměstí (forum) budou lidi diskutovat s hodinami (nebo prostě dlouhým) rozmýšlení jednotlivých příspěvků, to by se nikdo nikde nebavil, jsme lidi… Prostě jednak je fakt, co jsem psal na začátku, že to je poněkud vyjímečný případ, a teď mě napadlo vás Informovat, že se prostě přijde víc lidí podívat na to, co tu píšu…)