Rekapitulace služeb Evangnetu pro synodní radu ČCE

Správci Evangnetu <>
(9.2.2009, rubrika: Oznámení)


K dopisu synodní radě ČCE ve věci spolupráce s Evangnetem jsme přiložili rekapitulaci vybraných služeb (včetně využití), které Evangnet církvi i jejímu vedení nabízí. Text dopisu je k dispozici zde.

 • Informační systém schematismu ČCE, který je schopen zachytit nejen informace současné o jednotlivých sborech, seniorátech a jejich představitelích, ale i historii působení farářů na sborech v minulosti (tento rozsáhlý soubor dat je v současné době doplňován řadou dobrovolníků - první výsledky již můžete vidět v sekcích předchozí působení a historie kazatelů na sboru). Za zmínku stojí i chronologie vzniku sborů ČCE (http://www.evangnet.cz/cce/chronologie), kde je možno vidět proměny v čase na ose nebo graficky na mapě.
  Na Evangnetu je možné získat aktuální informace o době konání bohoslužeb a dalších sborových aktivitách a získat kontakty na představitele sboru. V poslední době byly přidány funkce, které graficky znázorňují vzájemnou polohu sborů a pro snadnější orientaci umožňují zobrazit polohu sboru na mapovém podkladu.
  Systém schematismu pracuje se čtyřmístným kódem sborů, který používá ÚCK, a obsahuje funkce, které umožňují uživatelskou aktualizaci dat a zároveň dávají prostor pro jejich centrální zpracování, kontrolu a využití.
 • Prostor pro webové prezentace sborů a seniorátů a mládeží v jednotném formátu jménosboru.evangnet.cz, konkretni-seniorat.evangnet.cz, konkretni-mladez.evangnet.cz - v současnosti užívá 134 sborů (7 sborových mládeží), 8 seniorátů (14 seniorátních mládeží), 3 kazatelské stanice.
 • Možnost cíleného neveřejného sdílení informací (materiály, diskuse, oznámení) pro přesně vymezený okruh uživatelů. Systémově jsou definovány skupiny: kazatelé, sbory, sbory určitého seniorátu, systém počítá se samostatnou kategorií pro ÚCK a synodní radu. Flexibilně lze vytvářet uzavřené skupiny např. pro členy určitého poradního odboru, či pro zcela konkrétní uživatele. Je tak možné jednoduše vyvěsit informaci, která bude přístupná pouze sborům nebo pouze kazatelům nebo sborům konkrétního seniorátu. Například Správní rada personálního fondu využívá Evangnet jako systém pro zpřístupnění sborových účtů (viz http://srpf.evangnet.cz).
 • Email pro sbory a faráře v jednoduché a zapamatovatelné formě (nazev-sboru@evangnet.cz, jmeno.prijmeni@evangnet.cz) - v současnosti užívá email na Evangnetu 194 sborů, 10 seniorátů, (všechny seniorátní mládeže) a 133 kazatelů.
 • Emailové konference pro pracovní skupiny, komise, kazatele či sbory seniorátu apod. Tato nová služba nabízí flexibilní nastavení: kdo může a nemůže do konference přispívat, kdo se může a nemůže do konference přihlásit. Například právě aktualizaci informací o sborech může dostávat každý, kdo se přihlásí do konference "Zmenycce" (více na http://evangnet.net. O uzavřenou emailovou konferenci požádal před pár dny například Poradní odbor evangelizační. Využívají ji již některé senioráty. Mnohé poradní odbory a komise dosud k tomuto účelu využívali klasické hromadné přesměrování. Počítáme, že postupně všechny převedeme do nového lépe nastavitelného systému.
 • Sdílení textů a materiálů - K dispozici je systém pro konkordační a odkazovou databázi zpěvníků, které se v církvi používají, texty vyznání od starokřesťanských přes reformační až k současným. Reagovali jsme tímto na volání po zveřejňování podobných informací a textů na posledních synodech ČCE. Tato sekce je postupně doplňována a může velmi rychle růst. Lze jednoduše doplňovat texty a materiály, které budou k dispozici. Velkou výhodou je právě jejich jednoduché provázání včetně automaticky zobrazovaných biblických odkazů.
  Současnou strukturu a podobu sekce Materiály připravili programátoři Evangnetu na základě žádosti pracovnice oddělení výchovy ÚCK o takovou službu.
  Na Evangnetu je k dispozici i průběžně aktualizovaná verze církevního zřízení.
 • Kalendář akcí s možností filtrování akcí celocírkevních či seniorátních. (Přehled celocírkevních akcí je závislý na aktualizaci z ústředí. Tuto službu využívá oddělení výchovy a vzdělávání a oddělení mládeže)
 • Databáze odkazů na stránky tématicky církvi blízké nebo jinak užitečné pro církevní uživatele.
 • Diskusní fóra veřejná nebo neveřejná určená pro přesně vymezenou skupinu uživatelů - např. kazatele, senioráty, seniory (funkcí), poradní odbory či komise)

Tyto služby jsou určeny pro církevní uživatele Evangnetu na všech úrovních činnosti církve, případně i pro jiné skupiny církvi blízké. O zřízení kterékoli z těchto služeb stačí požádat správce Evangnetu na adrese spravci@evangnet.cz

Vybraná statistika církevních uživatelů

registrovánouvádí mail
@evangnet.cz
uvádí web
.evangnet.cz
sbory207194134
senioráty12108
kazat. stanice543
kazatelé156133-
sen. mládeže141413

Dopis synodní radě ČCE, jehož je tento dokument přílohou čtěte zde.