Téma: www.spiritweb.cz

Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 19. 03. 2006 00:16
Předmět: www.spiritweb.cz

Navigace: link | přehled | fórum
Právě vzniklo nové diskuzní forum na serveru www.spiritweb.cz Můžete zde sdílet své nápady, prožitky vašeho života a vaší práce, ze všech oborů které děláte, o Reiki, SRT, Rodinných konstelacích, Enneagramu a dalších témat, která se vás přímo či nepřímo týkají….můžete sdílet své životy s jinými….
Od: Anonym: Petr Hanč---.humlak.cz )
Kdy: 22. 03. 2006 02:40
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

Zrovna tyhle věci mi na Evangnetu opravdu nechybí. :-)
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 25. 03. 2006 21:22
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

proč?
Od: Anonym: Martin Grombirik---.nat.karneval.cz )
Kdy: 26. 03. 2006 13:19
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

Protože Evangnet je web evangelických křesťanů, ne spiritistů, sektářů a šarlatánů. Nemohu mluvit za jeho provozovatele, ale nejsem si jist, že budou ochotni propagovat věci, které se všeobecně pokládají zs ohavnost v očích Hospodinových.
Mimochodem, na oplátku doporučuji vaší pozornosti:
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 26. 03. 2006 13:40
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

Suď a budeš souzen, i tohle píše hospodin…
Vůbec nic nevíš o obsahu slov na těch stránkách a okamžitě je odsoudíš, na jakém základě? Zkus se podívat o nitra sebe a upřímně si řekni zda je to opravdu tvůj názor a nebo něco jiného….
Víra je často slepá, ani ne z důvodů samé víry, ale lidí co jí věří….
Od: Anonym: Martin Grombirik---.nat.karneval.cz )
Kdy: 26. 03. 2006 14:16
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

Milý příteli (všimněte si, že Vám stále vykám, jelikož s nabídkou tykání ani jeden z nás nepřišel),
jednou z deviz, které dala světu česká reformace, je bezpochyby náboženská tolerance. Asi se jí mlčky dovoláváte na webu církve, která se domnívá na ni navazovat. Myslím si ale, že ve Vašem případě došlo k určitému nedorozumění. Náboženská tolerance znamená to, že Vás pro Vaše přesvědčení ani nezavraždím, ani nevypovím ze země, ani z vás neudělám občana druhého řádu, ani vás nebudu šikanovat a nenávidět, budu zkrátka předpokládat, že na úrovni poznání pravdy konáte dle nejlepšího vědomí a svědomí a to bude výchozí bod pro náš další rozhovor. Tolerance však není uznání postmoderního dogmatu, že "každý má svou pravdu" - křesťané jsou přesvědčeni, že je jen jedna Cesta, Pravda a Život, Ježíš Kristus, i když po této cestě jde každý svým tempem a v různých zástupech poutníků - a už vůbec ne (ani morální) povinnost publikovat názory, které s touto Pravdou ve zjevném rozporu.
Já nesoudím Vás (verš z Bible na který narážíte, se týká souzení osob; Bůh miluje hříšníka, ale hřích nenávidí), pouze se domnívám, že zaměření tohoto serveru se dost míjí se zaměřením Vašich stránek, na které tu děláte reklamu. Reinkarnace, pokusy ovládat různé skryté či nadpřirozené síly, komunikovat s různými záhrobními či vesmírnými bytostmi atd. není s naší vírou slučitelné a máme je za pověru nebo modlářství, což je podle Písma svatého hřích proti hned několika přikázáním Desatera.
Tudíž Vám musím znovu důrazně sdělit, že Vaše poselství je na tomto webu přinejmenším zcela postradatelné (quod erat demonstrandum).
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 26. 03. 2006 16:03
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

To vykání je také jenom hříčka našeho ega, a tak jako Vy upozornujete že si netykáme, i já musím upozornit že lžete když mě nazíváte přítelem, protože tomu tak není.
Píšete: Tolerance však není uznání postmoderního dogmatu, že "každý má svou pravdu" - křesťané jsou přesvědčeni, že je jen jedna Cesta, Pravda a Život, Ježíš Kristus, i když po této cestě jde každý svým tempem a v různých zástupech poutníků - a už vůbec ne (ani morální) povinnost publikovat názory, které s touto Pravdou ve zjevném rozporu.
A já vám musím říct že každý má svou cestu, Víte, že tím co tvrdítě zároven říkáte že všichni ostatní kromě vás mají cestu špatnou? Respektive ne správnou? Víte kolik žije na Zemi lidí? A pro mne není na celé Zemijediného špatného člověka ( i když křestani to napáchali taky hodně - vraždy ve jménu Pána - jsou na to důkazy, upalování, mučení a všechno ve jménu pána)
Nechci tady rozbíhat diskuzi o správnosti víry, každý to máme nějak…
Jenom bych chtěl upozornit že stránky na které jsem chtěl upozornit není ani o nadpřirozených věcech, ani o záhrobních či vesmírných bytostí, ale je tam něco opravdového ze života, nic vyčteného ale prožitého co pomohlo mnohým lidským bytostem, živým kteří kráčí na tomto světě.
Každopádně pokud prožíváte svůj život štastně a pokud se cítíte Vy dobře a vaše okolí to cítí stejně, nebo aspon podobně, je to super a přeju Vám ve vaší cestě ještě více úspechů.
Já svůj život vedu čím dál lépe a moje srdce prožívá plnost štěstí a lásky:) ne vždy ale čím dál více:)
Od: Anonym: E T volat domů---.bluetone.cz )
Kdy: 31. 03. 2006 09:23
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

A pro mne není na celé Zemi jediného špatného člověka
Vážený kolego z Vesmíru, pokud máte na mysli planetu Zemi v této Galaxii, tak musím konstatovat, že naše výprava na této planetě naopak našla hodně špatných lidí: komunisty, nacisty, vrahy, zloděje, zrádce, násilníky, pachatelé genocid apod. V celém vesmíru existuje dobro a zlo, pravda a lež. A úkolem vesmírných bytostí není tyto pojmy zaměňovat, ale rozlišovat. Dobrého se držet, špatnosti se vyhýbat. Přeji Vám, abyste konečně našel pravdu při vaší pouti Vesmírem.
E. T. z planety Ploskotřísník
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 03. 04. 2006 00:31
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

blablabla……..prostá to slova………
Od: Anonym: Jan Matějka <> ( ---.244.84.bluetone.cz )
Kdy: 24. 04. 2006 21:27
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

Prosím vás, proč se tu o tom vůbec bavíte? Stačí letmý náhled, prosté načtení stránky spiritweb - návštěvníkovi je naprosto jasné, že to nemá s ČCE nic společného! Divím se, že to admini ještě nesmazali …
Od: Anonym: kraus---.grapesc.cz )
Kdy: 04. 04. 2006 11:12
Předmět: ŠŤASTNÝ ŽIVOT

Milý Zeto. Strategií SEKT je navodit pocit štěstí. Často se toto dosahuje metodou zatmění mozku, ať už fyzickou zátěží - dodržováním mnoha očistných kůr, cvičení, saunou, sexem, mučením, dodržováním rituálů, stravou, odloučením se světu, nebo požíváním různých omamných látek, hypervitaminózou, lektvary či kombinací obou. Představte si třeba člena sekty, žijícího na farmě, který každý den vstává v 5 hodin, musí odříkat mantry, jinak celý den nesmí mluvit, jí hrst rýže, pracuje do úmoru a nemá prakticky žádný volný čas, kdy by si mohl dělat, co chce. MÁ TAKOVÝ ČLOVĚK ČAS PŘEMÝŠLET NAD PROBLÉMY? Křesťanství je jiné. Nenabízí lidem štěstí, ba naopak, křtem mohou opravdové problémy teprve začít. Apoštol Pavel říká, že se máme radovat i ve zkouškách. Nedávno nám to ukázal Afghánec Abdul Rahman, který chtěl pro svojí víru zemřít. Svatý Augustýn k tomu dodává: "Naše srdce spočine v pokoji až v náručí našeho Stvořitele". Štěstí musíte příteli hledat! Cestu Vám může ukázat ten +.
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 04. 04. 2006 23:20
Předmět: Re: ŠŤASTNÝ ŽIVOT

Asi máš pravdu že SEKTY mají zacíl zatemnit mozek či něco takového, proto do žádné nepatřím i když naše celá společnost je jedna velká sekta, a když odtemníš ten svůj mozek a poznání kterého jsi dosáhl poznáš že i tvá víra je zatemnující tvůj mozek a že i ty patříš do SEKTY(nevím zda si křestan a věřící ale myslím tím chození do kostela, předčítání z Bible)
Některé cesty na to jdou přez cvičení a některé přez strach, křestanství straší lidi, strach je jejich zbran, uvěznují a mučí naše duše až nakonec doopravdy skončí v pekle:)
MÁ TAKOVÝ ČLOVĚK ČAS PŘEMÝŠLET NAD PROBLÉMY? A má takový člověk problémy?
Od: Anonym: Bernard <> ( ---.unbr.cz )
Kdy: 08. 04. 2006 17:43
Předmět: Ad "ZETO" - Re: ŠŤASTNÝ ŽIVOT

Milý "Zeto"! Dovolte mi několik poznámek.
Člověk často ve své slabosti zasympatizuje s různými filosofiemi , které ho něčím rádoby pozitivním nadchnou. Ale nezapomínejme,že filosofie je z člověka a teologie (myslím tím křesťanská) je z Ducha Sv. A to je podstatný rozdíl! Filosofické směry a cizí náboženské systémy jiné než má jediná a všeobecná Kristova Církev jsou v rozporu s Božím záměrem. Nebo snad ne? A že by různé věštění, výklady karet , snů, magie by nebyla Bohu odporná? To si nemyslím! Viz: Dt 18,10 nebo Lv 20,27.
Je to stejně Bohu odporné jako degradace rodiny v naší společnosti legalizací homosexuálního registrovaného partnerství!!! ……….. viz Lv 18,22 etc.
Pokud jde o to souzení a odsuzování. Existuje kritika konstruktivní a destruktivní. Špatnosti naší společnosti je nutno odsoudit! Ale za ty , kteří jsou těmito špatnostmi postiženi, je nutno navíc prosit Boha o milosrdenství a o obrácení těchto postižených osob!!! A Božímu Milosrdenství důvěřujte, to nezklame!!!
Pax et Bonum Bernard
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 08. 04. 2006 19:57
Předmět: Re: Ad

Myslím že byste si měl zamést nejdříve před svým prahem než začnete někoho soudit, žijete Vy štastně?
Od: Anonym: Bernard <> ( ---.unbr.cz )
Kdy: 08. 04. 2006 22:44
Předmět: Re: Ad

Milý "Zeto", pokud máte dojem , že Vás nějak odsuzuju, pak jste na omylu. I já jsem jen slabý,ubohý a hříšný člověk, který bez Boží pomoci ničeho nezmůže. Proto se nesnažím soudit konkrétní osoby , ale způsoby chování naší společnosti. To negativní , co naše společnost přijímá za normální a přitom je to v rozporu s Božími příkazy . Vždyť řada lidí ani neví, co činí.
Na Vaši otázku, zda jsem šťastný? V tomto světě příliš ne, když vidím kolem sebe tolik zloby , lží, nenávisti, sobeckosti a bezbožnosti. Ale mám naději , naději do budoucna , Boží Milosrdenství, v to věřím a doufám.
Pax et Bonum Bernard
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 09. 04. 2006 10:32
Předmět: Re: Ad

Budu malinko oponovat, protože já senecítím slabí a ubohý, naopak cítim pokoru nad tím vším, nad Bohem a tím vším čím je a co tvoří, tím tvořím úctu sám k sobě jelikož i já jsem součástí toho všeho dění a tvoření(stvoření)… co je podle vás negativní? Co to jsou Boží příkazy? Zkuste si jenom na okamžik představit že spoustu těch božích příkazů stvořili lidé ve svých hlavách a díky svému egu přetvořili k obrazu svému. Oni spoustu věcí zneužili z různých důvodů. Ale i tak to asi má být….
A máte pravdu že často lidé neví co činí, jedna z mnoha pravd co se dostala na světlo:) A víte proč to nevědí? Protože slepě něčemu věří a nechtějí vidět nic jiného, říkají potom že pravda těch ostatních je špatná jen aby si uchránili a ubránili tu svojí….
Jenom se Vás ještě optám, je sice krásné věřit a doufat ale také činit…….. činíte něco pro to aby to co se vám nelíbí takové nebylo? Co proto děláte? Děláte pro sebe něco abyste byl štastný?
Od: Anonym: kraus---.grapesc.cz )
Kdy: 10. 04. 2006 14:41
Předmět: Šťastný život

Existují lidé, kteří nehledají šťastný život, ale snaží se učinit druhým život šťastnějším, třeba na misii. Takových lidí si vážím. A vy ZETO, Vy šťastlivče, abyste nakonec nelitoval svých slov. Jak můžete být šťastný, když je kolem vás tolik nešťastníků?
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 10. 04. 2006 16:47
Předmět: Re: Šťastný život

A kdo bude zachranovat Vás když Vy to neděláte a jedete na misii pomáhat druhým? A skutečně umíte pomoci druhým když neumíte pomoci ani sám sobě?
Co kdyby všichni lidi snažili by se býti štastnými a ze svého štěstí se dá rozdávat plnými hrsmi, ale zhrzelej zahořklej člověk těžko někomu pomůže. Možná do hrobu…..
A štěstí není jen o úsměvech, ale o vnitřním štěstí které se rozlévá do každého konečku prstů i vlasů, a hlavně do srdce….
Od: Anonym: Bernard <> ( ---.unbr.cz )
Kdy: 11. 04. 2006 12:35
Předmět: Re: Šťastný život

Milý "Zeto"! Ještě něco. Napsal jste jako odpověď panu Krausovi, cituji: "A kdo bude zachranovat Vás když Vy to neděláte a jedete na misii pomáhat druhým? A skutečně umíte pomoci druhým když neumíte pomoci ani sám sobě?"
Víte, už nás zachránil - Ježíš Kristus. Proto ta symbolika, kterou naleznete obvykle v katolických chrámech- "IHS" -In hoc spes ..nebo..Iesus Hominum Salvator
A pomáhat v prvé řadě jen sobě je sobectvím. Protože všechno, co učiníme těm nejmenším nebude zapomenuto. A bojme se toho, abychom jednou od Krista neslyšeli: "Neznám Tě"!
Pax et Bonum Bernard
Od: Anonym: Bernard <> ( ---.unbr.cz )
Kdy: 11. 04. 2006 10:36
Předmět: Re: Ad "Zeto"

Milý Zeto, omlouvám se , ale teprve teď jsem našel čas Vám odpovědět na Vaše dotazy.
Vy cítíte pokoru k Bohu a necítíte se slabým a ubohým člověkem? Vždyť právě to poznání, uznání a vyznání toho, že člověk je hříšný, slabý a ubohý, že bez Boha ničeho sám , zdůrazňuji sám , nesvede , to je ta pokora před Bohem. Bez Boha se nemůže stát vůbec nic.
To co je negativní - tj. špatnosti tohoto světa - (vraždy, lži, krádeže, smilstvo atd.) v tomto světě pochází od Satana, mohou si za to lidé sami, mají svobodnou vůli se rozhodnout. A co je podstatné - to negativní nepůsobí Bůh, ale děje se tak s Božím dopuštěním!
K "Božím příkazům" - stále platí Zákon i Proroci dokud se to všechno nestane !!! viz Mt 5,17. Říkáte, že si lidé řadu příkazů stvořili ve svých hlavách. Jistě máte pravdu! Lidé skutečně neví, co činí!
"Oči máte, a nevidíte, uši máte , a neslyšíte". (Mk 8,18)
Nemusíme chodit daleko. Nemyslíte, že do těchto lidských příkazů patří např. ignorace papežství s Petrovým primátem ( viz Mt 16,18) , rozvody manželství ( viz Mk 10,9 nebo Mt 19,6) , ustanovení žen jako kněží - farářek ( nikde ve Starém zákoně -ani Novém to nenajdete - navíc platí Mt 5,17) , ignorace úcty k Panně Marii ( …co říká Ježíš z kříže sv.Janovi? - viz Jn 19,25-26 ) , a mohl bych pokračovat, jen proto, že si lidé chtějí přizpůsobit obraz Církve sobě a ve svém sobectví si zjednodušit povinnosti křesťana , ač je to v rozporu s Písmem sv.? Pozn.- Mimochodem,jak se evangelíci dívají na potraty, antikoncepci , umělé oplodnění , homosexuální svazky ?
Mají snad povinnosti křesťana lidé plnit pro sebe nebo pro Boha jako dar či poděkování Bohu za jeho tolikerá dobrodiní a milosrdenství , co myslíte?
A co dělám pro to, aby to co se mi nelíbí, takové nebylo? A co dělám pro sebe, abych byl šťastnější? Víte, jak už řekl někdo přede mnou , štěstí v podstatě neexistuje. Existují pouze šťastné okamžiky. Pro zlepšení situace, aby to co se mi nelíbí, bylo lepší, dělám to, co dělám. Z toho budu skládat účty jednoho dne před Bohem , stejně jako všichni ostatní, i Vy!!! Dávám za pravdu panu Krausovi - byl bych štěstnější, kdyby i jiní byli šťastnější a spokojenější - svůj pokoj nám předce Kristus odkázal. Návod je v konání skutků milosrdenství - materiální podpora, modlitba, ale i misie, neboť se jedná o šíření "dobré zprávy" -tedy Evangelia. Pax et Bonum Bernard
Od: Anonym: kraus---.grapesc.cz )
Kdy: 04. 04. 2006 10:54
Předmět: SOUD

Opět si se ZETO trefil. V životě existuje jedna 100% jistota a tou je poslední soud. Čeká to okultisty, satanisty,čarodějníky, léčitele, křesťany - všechno stvoření. Každý hřích, tedy přestoupení proti přirozenému zákonu běhu světa, jenž má každý zapsán ve svém svědomí, bude POTRESTÁN. Uvědom si, že Bůh proklel Zemi. Člověk je padlé stvoření! Jakou si dáváš šanci? Jsi lepší než ostatní? Proč studuješ všechny ty spirituální nauky? Čeho chceš dosáhnout? Má to cenu? Marnost nad marnost! Máš jednu velkou chybu. Ty si myslíš, že můžeš v duchovní oblasti něčeho dosáhnout. Ale to jseš na omylu. Nemůžeš NIC! Tedy sám. Ale ten + má pro tebe řešení. Zkus ho najít.
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 04. 04. 2006 23:14
Předmět: Re: SOUD

Seš si vším moc jistej:) jestli podle tebe existuje jen jedna jistota, všechno to co jsi popsal, kromě této věty:
V životě existuje jedna 100% jistota a tou je poslední soud.
…. je to pouhá fikce Tebe samého tomu čemu si kdy uvěřil!!! Proto žádné jiné slovo od tebe nemusí být pravdou…
Měl jsi tam pár otázek ale pochybuji že jsi na ně chtěl odpovědi…
Od: Anonym: kraus---.grapesc.cz )
Kdy: 07. 04. 2006 11:52
Předmět: Re: SOUD

Jestli jsem si jistej nebo ne. Na tom přeci vůbec nezáleží. Vy přece nebudete něčemu věřit jenom proto, že to říká jiný člověk! Mé tvrzení vychází z Písma svatého! Cituji jeden z mnoha příkladů: "Pánův den přijde jako zloděj v noci. V ten den nebesa s hřmotem pominou, živly se rozplynou žárem a země i všechny výtvory na ní budou spáleny. (2. Pt 3, 10-11)To není bu bu bu, milý Zeto, ale realita.
Od: Anonym: zeto---.cb.gin.cz )
Kdy: 26. 03. 2006 13:48
Předmět: Re: www.spiritweb.cz

Napadá mě pár otázek,
Proč potřebujete kázání? Proč potřebujete někoho kdo vám vykládá bibli? Proč chodíte do kostela? Proč odsuzujete Ty co věří v něco jiné?
Uvědomujete si že odsuzujete? Proč? Pokud je vaše cesta jediná správná a přímá, proč odsuzovat jiné? Proč strašíte ostatní že skončí v pekle?
Kde je ta láska k bližnímu….
Budu rád za odpovědi, jsem zvědavej:)
Od: Anonym: kraus---.grapesc.cz )
Kdy: 04. 04. 2006 10:39
Předmět: PEKLO?

Myslím, že jste se s tím peklem trefil do černého. Nestraší Vás křesťané, ale Boží Slovo. Ani sebelepší vymytí mozku od nějakých zmodernizovaných scientologů uvedených v psycho programu na vašem okult webu Vás tohoto strachu nezbaví. Hřešíte a víte to o sobě. To je ten problém! Ale nebojte se! Křesťané kromě strašení se snaží také uklidňovat, šířit pokoj Boží, klid v duši. Ten + má pro Vás řešení. Ale musíte si ho nalézt sám.