Archív článků

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  Nejstarší

Webové stránky přesunuty na nový server

Webové stránky všech uživatelů Evangnetu byly přesunuty na nový server. Na novém serveru Vám budou k dispozici širší služby a bezpečnější přístup do Vašich adresářů.
Vaše dosavadní prezentace byly přestěhovány a měly by fungovat stejně jako na starém serveru.

Upozornění pro administrátory stránek:
Přechod na nový server znamená pro uživatele změnu v následujících dvou oblastech:
PŘÍSTUP a KÓDOVÁNÍ.

Přístup je postaven na SSH protokolu. FTP přístup již není možný.
Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci otázek a odpovědí:
Jak umístit stránky na server?

Kódování češtiny přechází z ANSI-1250 na ISO-8859-2. Připravili jsme však server tak, abyste nemuseli měnit svoje zaběhané zvyky.
Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci otázek a odpovědí:
Jaké kódové stránky Evangnet podporuje?

Doufáme, že nový server bude sloužit ke spokojenosti všem.

Bankovní účet občanského sdružení Evangnet

Občanské sdružení Evangnet má bankovní účet u České spořitelny č.: 1945170329/0800. Svoje členské příspěvky, prosíme, poukazujte na tento účet. Abychom mohli identifikovat vaši platbu, uveďte desetimístný variabilní symbol, který nám zašlete emailem. (možno použít např. rodné číslo) Členství v občanském sdružení Evangnet je dobrovolné. Chceme ale povzbudit všechny, kdo vidí ve službě Evangnetu přínos, aby se stali členy a podpořili tak naši práci. Členské příspěvky činí 200,- Kč ročně.

Podrobné informace o Evangnetu
Stanovy občanského sdružení Evangnet

spravci@evangnet.cz

Církevní zřízení a řády ČCE opět aktuálně....

Církevní zřízení a řády v platném znění po 1.zasedání 31.synodu (22.-25.5.2003) naleznete k on-line prohlížení ve složce ČCE. Aktualizované znění si také můžete stáhnout do svého počítače a prohledávat kdykoli off-line. K dispozici je archiv czr.zip nebo samorozbalovací czr.exe.

NOVÁ SYNODNÍ RADA ČCE

byla zvolena ve čtvrtek 22.května na synodu ČCE ve složení:

kazatelé: laici:
Joel RumlMahulena Čejková
Pavel KlineckýPavel Stolař
Miloš RejchrtPavel Prosek

Před synodem aktuálně...

Ve složce ČCE naleznete nejaktuálnější Církevní zřízení a řády - s možností on-line prohlížení i ke stažení zabalené v .zip

K diskusi o sborových zásilkách...

Kancelář synodní rady oznámila obnovení uveřejňování sborových zásilek na svých internetovým stránkách.
Více v diskusi ČCE a internet. (Zvolte odkaz na diskuse v levé části.) Zde také můžete připojit svůj vlastní názor.

Nový Evangnet

EVANGNET byl od základu přebudován.

Dnešní podoba Evangnetu - rozcestníku evangelických sborů přináší mnohé změny a nové služby.

Nové zpracování je jen povrchem hlubších změn, které všem návštěvníkům nabízí:

Registrovaným uživatelům dále dovolí:
  • on-line měnit informace o sborech, kazatelích, kazatelkách, seniorátech i kazatelských stanicích.
  • přidávat data do Evangnetického kalendáře
  • přidávat zajímavé odkazy do databáze odkazů
  • používat webovské emailové rozhraní (pro uživatele, kteří vybírají poštu přímo ze serveru Evangnet)


Na Evangnetu dále chystáme:

  • možnost měnit si přesměrování emailové adresy (nebo nastavit vybírání pošty přímo ze serveru Evangnet)
  • širší využití diskusí (možnost přidávání témat, stát se administrátorem diskusního fóra, vést uzavřené diskuse)


Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  Nejstarší