Rubrika: Novinky na Evangnetu

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  Nejstarší

Nový redakční systém na Evangnetu

Evangnet má nyní nový redakční systém: už to nejsou jen krátké aktuality jako dříve, ale plnohodnotné články. Výhodou je také, že nyní mohou články přidávat též registrovaní uživatelé Evangnetu. [celý článek »]

Nový certifikát při vstupu do zabezpečeného prosto

Protože vypršela platnost stávajícího certifikátu pro vstup do zabezpečeného prostoru našich stránek, bylo třeba generovat certifikát nový. Při přihlašování do systému (vyplnění uživatelského jména a hesla) se vám proto objeví "Výstraha zabezpečení" či podobná výzva. Jak nainstalovat certifikát čtětě v sekci Otázky.

Členská schůze občanského sdružení EVANGNET

Svoláváme členskou schůzi občanského sdružení Evangnet na

13. prosince 19 hodin
do spodního sálu sboru ČCE Nusle, (ulice Žateckých).

Prosíme tímto i všechny členy, (jednotlivce i sbory) kteří ještě nezaplatili svoje členské příspěvky na rok 2004, aby tak učinili co nejdříve.
Program setkání bude upřesněn na těchto stránkách.

Těšíme se na Vaši účast.
za Evangnet o.s. Tomáš Hančil

Změny na Evangnetu.

V posledních týdnech došlo na Evangnetu k několika důležitým změnám. Mezi ty viditelné patří především změna vzhledu, která je spojená se snažší navigací na stránkách. K dalším novinkám patří "liberalizace" diskuzí: nyní již nemusíte být přihlášeni, chcete-li se zde vyjádřit.

Novinka: vyhledávání podle bohoslužeb.

Připravili jsme pro Vás na serveru Evangnet možnost prohledávat sbory a kazatelské stanice ČCE podle času bohoslužeb. Rádi uvítáme vaše ohlasy, nebo přání na další podobné služby.

Aktualizované církevní zřízení a řády

Církevní zřízení a řády v aktuálním znění po 2. zasedání 31. synodu z května t.r. naleznete zde. Jedná se o on-line verzi s provázanými hypertextovými odkazy, kterou si můžete stáhnout do svého počítače.

Protivirová ochrana emailových schránek Evangnetu

Evangnet chrání elektronickou poštu antivirovým programem, který zavirovaný email smaže a automaticky informuje příjemce i odesílatele emailem s předmětem: "BLOCKED DELIVERY".

V posledních dnech se rozšiřuje emailový virus W32/mydoom, který maskuje svojí identitu. Pod cizí adresou odesílatele se šíří z napadeného počítače na adresy nalezené v adresáři.

Vynucená oprava serveru a změna některých hesel.

Z důvodu neoprávněného přístupu do systému a opakované snaze o jeho nabourání jsme byli nuceni učinit zásadnější změny. V té souvislosti byla změněna hesla pro přístup ke správě uživatelských stránek na Evangnetu. Nová přístupová hesla pro správu vašich stránek se dozvíte na telefonních číslech: 233381543, 241441509, 608530820, 777339381. Omlouváme se tímto za nepřístupnost serveru v čase, který byl nezbytný pro obnovu a nové zabezpečení, a který v dané chvíli nebylo možné oznámit předem. Přístup k e-mailovým schránkám zůstává nezměněn a je postaven na aplikaci se jménem NEOMAIL. Správci Evangnetu

Členská schůze občanského sdružení Evangnet

Zveme všechny členy o.s. Evangnet na výroční
členskou schůzi, která se bude konat dne 15. 12. 2003 v 18 hodin
ve sboru ČCE v Nuslích (Žateckých, Praha 4).
Prosíme svoji účast oznamte na adrese spravci@evangnet.cz
Členy, kteří ještě neuhradili svůj členský příspěvek na rok 2003 prosíme, aby tak učinili. (nelze platit zpětně!)
Členy, kteří nepodali písemnou přihlášku také prosíme, aby tak učinili.
přihláška ve formátu RTF.
text přihlášky:

PŘIHLÁŠKA
do občanského sdružení EVANGNET, IČO: 26610850.
Sídlo sdružení: Návršní 18, Praha 4 140 00
Já, níže podepsaný, vyjadřuji svobodnou vůli stát se řádným členem o.s.
Evangnet, které bylo registrované u MV ČR dne 4.12.2002.
Jméno a příjmení:
Subjekt:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum narození:
Variabilní symbol, který bude použit pro uhrazení členských příspěvků:
(obvykle ve tvaru poslední dvojčíslí roku narození, měsíc a den + další čtyři čísla tak, aby byla zajištěna jednoznačnost. Nominální hodnota příspěvku činí 200 Kč.)
Občanské sdružení Evangnet má bankovní účet
u České spořitelny č.: 1945170329/0800


Svým podpisem stvrzuji souhlas se stanovami o.s. Evangnet
Stanovy jsou k dipozici na http://www.evangnet.cz/stanovy.htm

Datum:
podpis (funkce)


Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  Nejstarší