Bible kralická - 1Tm 4,12-14

1Tm 4,12 Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.
1Tm 4,13 Dokudž k tobě nepřijdu, buďiž pilen čítání, a napomínání, i učení.
1Tm 4,14 Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví s vzkládáním rukou starších na tě.