Diskuze k biblickému verši: 1Tm 4,14

Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví s vzkládáním rukou starších .

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód