Bible kralická - Sk 6,6

Sk 6,6 Ty postavili před obličejem apoštolů, kteřížto pomodlivše se, vzkládali na ně ruce.