Bible kralická - 1Tm 5,22

1Tm 5,22 Nevzkládej rukou rychle na nižádného, a nepřiúčastňuj se hříchům cizím. Sebe samého ostříhej v čistotě.