Bible kralická - 1Kor 16,10

1Kor 16,10 Přišel-liť by pak k vám Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já.