Bible kralická - L 1,74

L 1,74 Abychom bez strachu, z ruky nepřátel našich jsouce vysvobozeni, sloužili jemu,