Opravená fara v Přešticích ovocem solidarity

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Jan Satke.
(30.10.2014, rubrika: Aktuality)


Sobotní podvečer 18. října zněl zpěvem a hudbou. Evangelický sbor v Přešticích tak oslavil opravu fary, kterou umožnila solidarita jejich bratří a sester z Německa.

Na šest desítek návštěvníků přišlo na koncert ženského pěveckého sboru Carmina a bratří Škochových. Jejich zpěv a hudba byly náplní téměř dvouhodinového koncertu, který byl vrcholem slavnostního otevření opravené evangelické fary.

Přeštický pěvecký sbor Carmina potěšil publikum svým osvědčeným repertoárem a jejich výbornou úroveň ocenili všichni velkým potleskem.

Bratři Štěpán a Ondřej Škochovi (Praha) představili přítomným svůj jedinečný hudební projekt – zhudebněné básně Suzanne Renaud, manželky známého básníka a grafika Bohuslava Reynka. Skladby pocházely celkem ze tří alb, které bratři společně vytvořili. Vynikající úroveň, skvělý přednes a příjemná atmosféra, kterou se takto podařilo vytvořit, provázely celé vystoupení bratří Škochů.

Koncert byl proložen dvěma vstupy hostů (br. senior Miro Hamari a br. Jiří Tomášek – předseda Jer. jednoty), kteří připomněli důvod konání koncertu: radost z provedené rekonstrukce evangelické fary. Rekonstrukce byla umožněna jen díky solidaritě německých evangelických sborů – prostředky se sbíraly postupně v jednotlivých farnostech. O získání prostředků pro přeštický sbor se zasadila Jeronýmova jednota, ekumenické oddělení ÚCK a Gustav-Adof-Werk, který byl vlastním dárcem. Všem patří velký dík!

Pro všechny přítomné bylo pak připraveno občerstvení v prostorách evangelické fary, kde byla také příležitost k příjemnému posezení a rozhovoru s účinkujícími.

Koncert se konal ve velkém sále sokolovny, jelikož prostory evangelického sboru jsou velmi omezené. Kostel s odpovídajícím zázemím byl sboru zbořen v r. 1974 (bez náhrady).

Jan Satke, evangelický farář