Farářský hlas k policejnímu zásahu

FS ČCE PRAHA 10 - VRŠOVICE <>
(29.4.2014, rubrika: Co hýbe s ČCE)


V médiích proběhly zprávy o zásahu policie 25. 4. 2014 v muslimských centrech v Praze. Zprávy vyvolaly mnoho nenávistných reakcí. Při dohledávání okolností jsme prošli knihu Základy tauhidu, která údajně byla příčinou uvedeného zásahu, shlédli na portálu youtube záznam ze zásahu a telefonicky dvakrát hovořili s muslimským známým jednoho z nás.

Součástí víry převážné většiny křesťanů i muslimů je pokojné soužití i s jinověrci. V České republice se náboženský extremismus projevuje především nenávistnou protimuslimskou propagandou. Tvrdé policejní zásahy během bohoslužby ženou vodu na mlýn extremistickým menšinám v obou náboženstvích, zatímco umírněné věřící zastrašují.

Dobu páteční modlitby, ani způsob zásahu, jaký jsme viděli na záznamu, nepovažujeme za vhodné. V silách policie je jistě zajistit podezřelé i jiným způsobem. Nejsme schopni z policejního pohledu odborně posoudit přiměřenost policejní akce. Jako křesťanští teologové právě proto požadujeme po policii, aby vyvrátila podezření, že šlo o zásah, který měl za cíl zejména zastrašit jednu z menšin na našem území. Takto demonstrativně zasahuje policie proti náboženským shromážděním v autokratických režimech – např. v Rusku, Kazachstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Nápisy na svých vozech policie deklaruje, že má za cíl "pomáhat a chránit". Zde však vidíme přesný opak – zásahem policie přispěla k šíření protimuslimské nenávisti, a tím i ke zhoršování vztahů mezi jednotlivými skupinami obyvatel v ČR.

Chceme proto podpořit pokojné soužití mezi křesťany a muslimy společným setkáním, při kterém budeme číst texty podporující mírové soužití z knih, které utváří naši víru – a také se navzájem prostě lidsky bavit, protože jsme přesvědčeni, že nejlepším lékem na strach a z něj plynoucí nenávist je vzájemné poznávání – "dokonalá láska vyhání bázeň" (1J 4,18). Informace o setkání lze najít na adrese https://www.facebook.com/events/820293524650787 Pokud s tímto textem souhlasíte, šiřte jej dále. Upozorňujeme také na otevřený dopis, který protestuje proti formě policejního zásahu. Naleznete jej na www.petice24.com pod názvem Otevřený dopis PČR ve věci zásahu v Islámské nadaci 25. 4. 2014.


Dr. Mikuláš Vymětal, evangelický farář pro menšiny
Mgr. Matěj Opočenský, evangelický farář v Praze 10 – Vršovicích


  • 20 komentářů
  • Autor: FS ČCE PRAHA 10 - VRŠOVICE
  • poslední změna: 29.04.2014 13.43