Diakonie ČCE vyhlašuje postní sbírku pro Etiopii

Správci Evangnetu <>
(4.3.2014, rubrika: Církev a svět)


Praha, 4. 3. 2014: Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci vyhlašuje tradiční postní sbírku na podporu etiopských rodin, zvláště žen pečujících o sirotky, oběti epidemie AIDS. Sbírka probíhá od 5. března do 17. dubna 2014.

V Etiopii žije 29 milionů lidí pod hranicí chudoby – za méně než 25 Kč na den. Projekt Diakonie ČCE podporuje etiopské ženy – samoživitelky, aby zajistily sobě a dětem dlouhodobou možnost obživy.

Diakonie ČCE podporuje etiopské rodiny již sedmým rokem. Z výtěžků sbírek jsou vybrané ženy proškoleny v podnikatelských dovednostech a dostávají vstupní investici na rozvoj drobného podnikání. Většinou se jedná o chov ovcí a koz, provozování kavárny nebo pekárny na chleba, prodej ovoce, zeleniny a drobného zboží na trhu. Podporu poskytujeme také chudým zemědělským rodinám. Těm pomáháme obstarat základní nářadí a naučit se hospodařit na své půdě tak, aby se uživily, aby jejich děti nehladověly, rodiče je mohli obléknout a posílat do školy. Počáteční podpora v hodnotě 6 000 Kč umožní rodinám začít drobně hospodařit a stát se samostatnými a nezávislými. Diakonie ČCE v Etiopii pomohla již téměř 200 rodinám. Více než 70 % žen se daří živnost dlouhodobě a úspěšně vést a zajistit tak obživu pro sebe i pro děti. „Díky projektu máme co jíst. Ale to není všechno. Důležité je, že mám práci. Mám zpět svou důstojnost a neztrácím naději,“ říká Zerthun Wube, jedna z podpořených žen. Výhodou projektu je to, že je do něj dlouhodobě a udržitelně zapojena celá komunita. Podpořené ženy se pravidelně scházejí ve svépomocných skupinách, kde sdílí svoje problémy i radosti a společně spoří. Ženy zapojené v programu se tak znovu začlení do společnosti a nastartuje se místní ekonomika.

Pokud chcete etiopské rodiny podpořit, můžete přispět na účet č. 2100 53 4439/2010, variabilní symbol 103. Na pomoc rodinám v Etiopii si můžete také koupit Dárek, který zahřeje v e-shopu Diakonie ČCE na www.mnoho-tvari-pomoci.cz.
I velmi malá částka může někomu pomoci dostat se ze zoufalé situace a hledět do budoucnosti s novou nadějí. Z veškerých vybraných prostředků bude 95 % použito na přímou podporu etiopských rodin.
Informace o sbírce, příběhy podpořených žen i videa z návštěvy rodin v Etiopii najdete na http://hrp.diakonie.cz/projekty-v-zahranici/etiopie-podpora-drobnych-zivnosti-zen/.

Kontakt:
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci
Mgr. Jarmila Neumannová, Fundraising a PR, 730 182 571, neumannova.hrp@diakonie.cz
Mgr. Jan Dus, MBA, ředitel, dus@diakonie.cz
www.hrp.diakonie.cz

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

Diakonie ČCE
DČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby a občanskou pomoc v ČR. Poskytuje pomoc a podporu ve více než 110 zařízeních po celé republice.