Kázání Jiřího Štorka

Kazatel ČCE Jan Roskovec <>
(25.1.2014, rubrika: Aktuality)


V roce 2013 vyšly první dva svazky edice Kazatel Jiří Štorek.

Jiří Štorek (1941–2003) působil jako farář ČCE postupně v Kaplici (1965–1968), Českém Brodě (1968–1985) a od roku 1986 až do konce svého života v Praze-Kobylisích. Část jeho kazatelské práce je zachycena na magnetofonových nahrávkách. Ty jsou postupně tříděny, přepisovány a připravovány pro knižní vydání. V roce 2013 vyšel v edici Kazatel Jiří Štorek první svazek kázání na 1. Samuelovu s doslovem prof. Pavla Filipiho a sborník Ohlédnutí, který obsahuje vzpomínky k 10. výročí Štorkova úmrtí. Knihy je možné objednat prostřednictvím webové stránky http://kazatel-jiri-storek.webnode.cz. Recenze Šárky Grauové vyšla v Českém bratru: http://www.ceskybratr.cz/?p=4393