Aktualizace serveru

Správci Evangnetu <>
(21.5.2013, rubrika: Novinky na Evangnetu)


20. května jsme aktualizovali server na novější verzi PHP. V souvislosti s tím, bylo třeba změnit ḱód na mnoha místech. Vše by již mělo být funkční. Pokud narazíte na problém, pište prosíme na adresu správců.