Zemřel Josef Jančík

Kazatel ČCE Aleš Mostecký <>
(19.11.2012, rubrika: Aktuality)


V neděli 18. listopadu 2012 zemřel Josef Jančík, ordinovaný presbyter Nezávislého evangelického sboru v Bohemce na Ukrajině.

Bratr Josef Jančík byl od počátku 90.tých let duchovním správcem českého sboru ve vesnici Bohemka v Mykolajivské oblasti na Ukrajině. Svou službou výrazně napomohl obnovení evangelického sboru, který několik desetiletí za sovětské éry nemohl existovat. Začínal jako předčitatel kázání v místním kulturním domě, po několika letech byl ordinován ke službě Slova a svátostí, pak dlouhá léta vedl bohoslužebná shromáždění v nově postavené bohemské modlitebně. Ale obyvatele Bohemky i její občasné návštěvníky z Čech si získal především svou vlídností, laskavostí a moudrostí. Zemřel v požehnaném věku 86 let.