Přátelé Herlíkovic se prezentují (aktualizováno)

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Jan Kirschner.
(4.6.2012, rubrika: Aktuality)


Občanské sdružení SEM Přátelé Herlíkovic je přidružená jednotka k již existujícímu Sdružení evangelické mládeže (SEM). Výhodou začlenění pod SEM je zavedená značka. Zároveň ale může být jednotka právně samostatná s vlastním účtem.
Ekologické centrum s levnou ubytovnou

Impulsem pro založení sdružení je mimo jiné i stav objektu Kunzárny, na kterém již cca dva roky probíhají záchranné práce. Jde o jedinou tradiční horskou chalupu ve středisku a existuje reálná možnost, jak na jeho obnovu získat prostředky z programu Obnovy a rozvoje kulturního dědictví venkova Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) až do výše 90% investice. Omezující podmínkou pro přidělení grantu je případné nekomerční využití objektu ( lhůta vázanosti projektu na účel je ale jen 5 let). Inspirací může být úspěšné ekologické centrum ze staré evangelické školy v Horní Krupé. Podobné centrum s levnou ubytovnou může sloužit v budově Kunzárny jako přidaná hodnota pro aktivní dovolenou klientů Horského domova. Jde o možný budoucí cíl a hledáme i jiné způsoby využití objektu. Např. personálně i finančně méně náročné doplnění provozu levné ubytovny může být malé lidové muzeum o historii lokality s naučnou stezkou. Rádi bychom uspořádali i česko-německou pouť s bohoslužbou v blízkém kostele, pohoštěním a menší slavností či koncertem.


Občanské sdružení nevzniká na zelené louce

Občanské sdružení nevzniká na zelené louce. Mělo by úzce spolupracovat s existujícím subjektem rekreačního střediska Horský domov (www.horskydomov.cz). Sdružení může přispět k obohacení střediska církve a k jeho zefektivnění.


Člověk jako pastýř stvoření

Jaká bude přítomnost církve v místě, ukáže budoucnost. Tradiční lokalita Herlíkovice–Hackelsdorf s krásným secesním kostelíkem, který zde zůstal jako dědictví po německých evangelících, si to určitě zaslouží. Jak napsal starozákoník prof. Heller, člověk je na této zemi pastýřem stvoření a měl by být i dobrým správcem svěřeného majetku. V drsném, ale krásném prostředí hor toto platí dvojnásobně.


Pokud Vás tyto informace zaujaly a chtěli byste se zapojit do činnosti sdružení, či se stát jeho členy, ozvěte se prosím na e-mail: prateleherlikovic@seznam.cz , tel. 777 57 26 56. Členství ve sdružení není omezeno věkem. Naším záměrem je být maximálně otevření. To symbolicky vyjadřuje i transparentnost účtu. Jedná se o účet u Fio banky č. 2700264997/2010, který je zcela bez poplatků, jak za vedení, tak za příchozí i odchozí platby. Za případný dar Vám budeme vděční a můžeme i vystavit potvrzení pro odpis z daní. Uvítáme Vaše komentáře a postřehy.


Jan Kirschner, předseda výboru SEM Přátelé Herlíkovic
Jaromír Strádal, místopředseda
Hana Jüptnerová, Petr Chlápek, Pavel Hlaváč – členové výboruPříloha [1]: Logo <prateleherl_html_2bc2d703.jpg> (48.0 KB)
Příloha [2]: Kostel věž <prateleherl_html_m6fef1e86.jpg> (38.7 KB)
Příloha [3]: Kostel <prateleherl_html_6e46c813.jpg> (32.0 KB)
Příloha [4]: Kunzárna <prateleherl_html_m2abc6cba.jpg> (196.0 KB)

  • 19 komentářů
  • Původní autor: Jan Kirschner
  • poslední změna: 12.08.2012 10.34