ETF a týden neklidu

Protestant <>
Autorem textu je Jan Kranát.
(27.2.2012, rubrika: Co hýbe s ČCE)


Zveřejňuji mail učitele a předsedy Akademického senátu ETF UK Jana Kranáta s informacemi o reakci ETF na návrhy vysokoškolského zákona a stručným průvodcem reformními návrhy.

Při diskusi na lednovém farářském kurzu na téma vysokoškolské transformace se ukázalo, jak malá informovanost mezi farářstvem vládne, resp. jak jsme pohodlně ve vleku povrchního mediálního pohledu na věc. Protože se nás věc po mém soudu týká víc, než jsme schopni v dané chvíli domyslet, seznámit se s argumenty akademické obce, postavit se za ně a také je šířit považuji za součást naší odpovědnosti.

Věci se dotýká také článek Jana Kranáta v Protestantu č. 2 http://protestant.evangnet.cz/nastrahy-vysokoskolske-reformy
Tomáš Trusina

Jan Kranát píše:

Vážená akademická obci,

1. z iniciativy studentů a zásluhou Jakuba Orta, jemuž za vše patří upřímné díky, se ETF pro nastávající Týden neklidu představila krátkým videem jako fakulta odmítající navrhovanou podobu reforem: http://www.youtube.com/watch?v=mLEwibiXkyo Přístup k videu prostředkují i fakultní stránky s dalšími informacemi: http://web.etf.cuni.cz/
Video je vizuální podoba ortovského hesla: INFORMUJ SE! PŘEMÝŠLEJ! PROPAGUJ! ZAPOJ SE!

2. Obrátili se na mě i někteří členové akademické obce s jistými obavami, zda jsou naši studenti, popř. učitelé dostatečně informováni o podstatě reformních návrhů, aby mohli - bude-li toho zapotřebí - vysvětlit cíl protestu a náležitě argumentovat. To samozřejmě nelze zaručit nikdy. Pro případ nejvyšší nouze připojuji nejkratší možné repetitorium:
_____________________

I. Největším problémem reformy není ani tolik školné atd., nýbrž především vážné narušení samosprávného charakteru VŠ.

II. Institutem, který by takto vážně narušil samosprávu a učinil by VŠ závislé na politických či dokonce podnikatelských náladach je tzv. Rada vysoké školy (někdy nepřesně "správní rada") vybavená značnými pravomocemi (schvalování Statutu, vnitřních předpisů, dlouhodobého záměru atd.).

III. Rada VŠ má být jmenována vládou(!) z osob, které nenáležejí akademické obci. 1/3 má navrhovat senát VŠ, 1/3 rektor vybraný výběrovým řízením (tj. manažer), 1/3 ministr školství "s přihlédnutím k reprezentaci relevantních společenských zájmů" (!!!, s. 31 Věcného záměru).

IV. Neurčitou dikci Věcného záměru zpřesňuje poznámka 8 na s. 31: "Typově by v radě veřejné vysoké školy měly být členy význačné osobnosti, vědy, vzdělávání, kultury, veřejné správy včetně samosprávy, hospodářství a pod." Rozumějme: "osobnosti veřejné správy" = politici, "osobnosti hospodářství" = podnikatelé. Jejich dosazení má v zásadě záviset na uvážení ministra školství.

V. Jak by takové rady mohly fungovat, lze nahlédnout v dlouhodobě ochromené Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace či v mediálních radách veřejnoprávních médií. Stát nezvládá dohled ani nad státními podniky typu Lesů ČR, Ředitelství silnic a dálnic apod. I kdyby v prvním sledu rady fungovaly dobře nebo alespoň neutrálně, potrvá vždy nejistota, že s každou další politickou změnou se situace může radikálně změnit v neprospěch VŠ.

VI. Věcný záměr je v základních věcech záměrně neurčitý, pravomoci nestanoví přesně, což skýtá tím větší prostor pozdějším výkladům, judikátům, "běžné praxi", které umožní ještě zvětšit politický či zájmový vliv na VŠ.

VII. ERGO: Jelikož tyto návrhy nebyly ani řádně prodiskutovány s reprezentacemi VŠ, což je u podobných odborných či profesních norem nezbytná podmínka, je nutno oba návrhy odmítnout jako celek.
__________________________

To je myslím základní konsensus panující napříč akademickou obcí UK, alespoň nakolik jsem mohl poznat v akademickém senátu UK a na dosavadních protestních akcích. Pro bližší informace připojuji ještě jednou "Kritického průvodce" a "Věcný záměr", z nějž jsem citoval.

S přáním všeho dobrého během Týdne neklidu

Jan Kranát, PhD.
předseda Akademického senátu ETF

  • 20 komentářů
  • Původní autor: Jan Kranát
  • poslední změna: 27.02.2012 20.35