Evidenční dotazníky sborů ČCE

Správci Evangnetu <>
(20.2.2012, rubrika: Aktuality)


V letošním roce poprvé vyplňují sbory evidenční dotazníky za uplynulý rok pomocí online formuláře, který pro ÚCK a na základě jejího zadání připravil Evangnet. Nový způsob umožní jednak jednodušší vyplňování dotazníku ve srovnání s dřívější tabulkou, jednak snazší zpracování výsledků. Informace, které Vám pomohou s přístupem k dotazníku a s jeho vyplňováním, najdete v manuálu.