E-cirkev.cz – pokus o nový web církve

Kazatel ČCE Martin Fér <>
(21.4.2010, rubrika: Co hýbe s ČCE)


Synodní rada spustila nový internetový portál „E-církev.cz“. Při té příležitosti uspořádala prezentační tiskovou konferenci a v různých výstupech se z úst synodního seniora i webmastera objevila slova o tom, že církev musí moderní formou předávat své postoje, pohledy na svět i informace mezi členy církve. S tím se nedá než souhlasit. Přitažlivě a srozumitelně informovat o církvi potřebujeme jako sůl. Jak se to podařilo?

1. První dojem

Hned na začátek je nutno s potěšením konstatovat, že vizuálně jsou stránky "e-cirkev.cz" o mnoho desítek procent lepší, než staré stránky srcce.cz. To je určitě plus. Tmavomodrá barva v kombinaci se šedivou sice působí trochu konzervativně a studeně, ale asi neurazí a na titulní stránce té šedivé ještě není tolik. A oproti předchozímu je to skutečně podstatně lepší.

Stránka má dva titulky - jeden říká "E-církev" (proč to?), druhý, že se jedná o Českobratrskou církev evangelickou a jako motto (podtitulek) "Sjednocená protestantská církev v České republice". V první verzi stránek bylo motto "největší prostestantská církev" - toto velikášské motto naštěstí brzy zmizelo, ale naneštěstí bylo vystřídano současným nicneříkajícím a nesrozumitelným vyjádřením (nevím ani, kde se toto slovní spojení vzalo, doteď jsem netušil, že se o nás toto dá povědět).

2. Struktura a obsah

Upoutá několik odkazů v horní části titulku (o nás, kontakt, lidé ČCE, blogy, FAQ, kalendář), stále se měnící obrázek v levé části titulku (po čase - mě to trvalo týden - možná zjistíte, že se dá na jednotlivá políčka kliknout a dostanete se tak na nějakou tematickou stránku), v pravé části je také několik vkusně vyvedených odkazů (odkazy, slovo pro tento den, video, rozhovor).

V hlavní části stránky je pak delší článek "o nás", v levé části dost dlouhé menu, kde je souhrně vyjádřeno vše, co se dá na stránkách nalézt a v pravé části aktuální publikované informace (aktuality). Pokud se na stránky po čase vrátíte znovu, čeká vás na hlavní stránce totéž, pouze v pravém sloupci se tak jednou za dva dny objeví nějaká nová informace.

Nalákal-li vás odkaz "lidé ČCE", protože nevíte, co si pod tím představit, změní se po kliknutí obsah hlavní sekce stránky, kde se po "katechismovém" úvodu dozvíte, že v církvi jsou hlavními skupinami děti, mládež, střední generace, senioři (a tři tečky). Pokliknutím na jednotlivé skupiny se dostatnete opět o krok dál, do sekce týkající se dané skupiny, kde vás čekají ne moc přehledný přehled akcí, nebo další odkazy, které musíte rozkliknout.

Nalákal-li vás odkaz blogy s očekáváním, že si přečtete zajímavou aktuální glosu nějakého evangelicky orientovaného autora, nechte si zajít chuť, v odkazu nic není, jen zmínka, že snad někdy bude.

Většina návštěvníků stránek asi bude tušit, že pod odkazem FAQ se obvykle skrývají odpovědi na "často kladené otázky", ale možná by to šlo říct i česky. Nuže, na co se lidé často ptají v souvislosti s naší církví? Moc toho není a vzhledem k tomu že není uveden autor dotazu, dá se předpokládat, že autor textů si myslí, že na toto by se lidé mohli ptát a na takto položenou otázku je dána odpověď (návštěvníci se tedy dozvědí, jak se díváme na manželství, jestli se mohou faráři ženit, jaký vztah máme k bibli, kolik máme členů, jak jsme financováni a jak vidíme otázku homosexuality). Odpovědi jsou korektní, ale mnoho toho neřeknou ani nedají odkaz, kde by se člověk mohl dozvědět více. (A na tohle se skutečně lidé často ptají?)

Nakonec si v této skupině menu můžete vybrat volbu "Kalendář", který na vás vychrlí seznam "nějakých" akcí. Tím "nějakých" myslím, že akce nejsou nijak tříděny (pouze chronologicky), jen převzaty z Evangnetu. Člověk neví, jestli se jedná o akci celocírkevní, sborovou, mládežnickou - myslím, že by bylo dobré vedle celkového seznamu také nabídnout možnost vybrat, které typy akcí chce návštěvník zobrazit. Nepřehledně působí i to, že texty jsou různě dlouhé (vizuálně třeba zrovna tady už ty stránky začínají příliš šedivět). Kalendář akcí (přiměřený seznam nejbližších či důležitých akcí) by měl být ovšem vidět i na titulní stránce, nikoli pouze pod odkazem.

Druhé menu v titulku stránky nabízí položky "odkazy", "slovo pro tento den", "video" a "rozhovor" - proč zrovna tyto položky jsou vypíchnuté jako hlavní? Graficky a umístěním jsou odkazy dobře udělány, razí do očí a lákají ke kliknutí (a to platí o celém záhlaví stránky), takže by tu člověk předpokládal to nejdůležitější, nebo nějaký hlavní rozcestník - stejně jako v předcházejícím menu.

Výběr "odkazů" je poměrně strohý, opět by se dalo ptát, proč zrovna tyto, a proč tu naopak chybí odkazy na senioráty, sbory, školy, stránky mládeže a další církevní či spřátelené weby. V sekci odkazy, když už má takto centrální místo, by myslím měly být souhrně všechny odkazy, které se na stránkách na různých místech vyskytují, pokud možno nějak strukturované.

Nevím, jak moc lidí čte "slovo pro tento den" - a myslím, že je nad síly správců stránek každý den zajišťovat něco, co by stálo za čtení (a zdá se mi to zbytečné). Když už, tak by to mělo být ale vidět (třeba jako upoutávka přímo na stránce, ne pouze pod odkazem).

Proč zrovna odkaz na videa? Když už, tak proč ne odkaz na média, nebo galerie jako takové? Navíc po odkliknutí zjistíte, že ve videích jsou pouze dva oficiální projevy hodnostářů - jednoho církevního, jednoho státního.

Poslední odkaz je "rozhovor" - jediný rozhovor je s webmasterem Tomášem Najbrtem. Má-li to mít smysl, měly by se rozhovory alespoň co týden či čtrnáct dní měnit. Jsme toho schopni? Má to smysl? Zdá se mi, že zkušenost ze stránek deticce.cz říká, že moc ne.

A už skáčeme na levé boční menu. Je skutečně vyčerpávající a návštěvník tu má přístup ke všem oblastem webu. Za problém považuju, že je to menu 1. hodně dlouhé 2. zbytečně se tu opakují položky z menu v záhlaví stránky 3. po kliknutí na položku se často objeví jen popis (dost často "právnicko-katechismový") a rozevře se možnost kliknout na další podoblast, takže člověk rozklikává a rozklikává.

Brát odkaz po odkazu by bylo vyčerpávající - tedy namátkou:

Návštěvník se tu má dozvědět něco o vířa a o tom, co vyznáváme (pod odkazem "Víra a život"). Texty jsou trochu nesourodé - zřejmě více autorů (opět otázka nad výběrem témat jako u "FAQ"). Je příznačné, že pod odkazem "Bible" se tu nedočteme vůbec nic (my evangelíci jsme přece na tu bibli odborníci...) Nejsem také ten nejlepší teolog, ale to, co se tu nabízí, je myslím na některých místech trochu slabé. Na jednu stranu pokus vyjadřovat se "civilně", který často vyústí ve šroubované a člověku těžko srozumitelné věty (myslím, že člověku církevnímu i necírkevnímu, ale ten církevní nad tím tolik nepřemýšlí). Proč se tu nemohly použít texty z letáčku Jiřího Grubera o evangelících? Proč tu - po stručném úvodu - nejsou odkazy dál, kde se člověk může dovědět víc? Třeba texty z Gruberova katechismu nebo knížky "Pojď a přesvědč se"? Navíc by tu klidně mohla být možnost reagovat komentáři či dotazy. Jako parodie už pak působí poslední podmenu této sekce: "Jak se stát členem", jehož obsahem je odvolávka na církevní zřízení a informace o tom, že žádost je potřeba podat patřičnému staršovstvu, pokud jste nezletilí a nesvéprávní, pak to musí udělat váš zákonný zástupce... No řekněte, kdo by se nechtěl stát členem? Vskutku přitažlivá a moderní církev.

Církevní ptydepe (právnický jazyk církevních řádů a synodních usnesení) se objevuje na mnoha dalších místech stránek - namátkou - úvodní věta sekce o českých sborech v zahraničí je tato: "3. zasedání 31. synodu Českobratrské církve evangelické ve dnech 19. ? 22. května 2005 zřídilo místo celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě." To je to opravdu tak důležité?

Jako informační servis je snad nejdůležitější sekce "Dokumenty", myslím, že odkaz by si zasloužil místo spíše v hlavičce stránky. Návštěvník tu ovšem najde pouze několik posledních sborových zásilek (opět řekl bych poměrně nepřehledně prezentovaných), pak několik málo katechetických materiálů (pro nedělku na tento rok) a nakonec informace o Církevní mobilní síti (tady si nejsem jistý, jestli je vhodné, aby tyto informace byly veřejně přístupné - například Apoštolská církev je má pouze pro registrované). Očekává-li někdo v dokumentech tiskové zprávy, aktuální vyjádření oficiálních činitelů nebo vyjádření synodů k celospolečenským tématům, případně hledá-li tu farář či jiný pracovník materiály potřebné ke své práci (metodiky a návody, formuláře či jiné), má smůlu. A přitom myslím, že v počítačích Ústřední církevní kanceláře je materiálů dost (co třeba nějaká koncepce webové prezentace ČCE?) Po čase zjistíte, že mnoho dalších dokumentů je "rozházeno" na jiných místech stránek, proč ale v sekci "dokumenty" nemohou být také všechny pohromadě?

Smutnou kapitolkou jsou galerie (foto, video, audio) - na webech to bývají nejnavštěvovanější místa. Nuže co lahodného naše církev nabízí žádostivému oku a uchu? 1. Video s oficiálním projevem synodního seniora a ministerského předsedy při instalaci synodní rady 2. audio úvodní pobožnost bývalé synodní kurátorky při synodu 3. fotografie z instalace synodní rady (fotografovat někoho při modlitbě a pak to uveřejnit - člověk neznalý věci se může ptát, z jakého flámu se ti lidé, co tam s očima v sloup stojí, právě vrátili?). Fotky z tiskové konference při prezentaci těchto stránek jsou jistě také zajímavé. Opravdu toto je obrázek naší církve? Desítky a stovky kurzů, táborů, sjezdů mládeže, 250 kostelů a dalších sborových budov (které minulý rok objížděla a fotografovala Mahulena Čejková s bratrem Strakou, takže to má v UCK někdo v počítači) a návštěvník tu najde toto?

Obecně k levému menu - mám za to, že je zbytečné, aby bylo tak rozsáhlé - celkový přehled stránek podává přece odkaz "mapa stránek" v záhlaví. Navíc mi nepřijde dobré, aby po odkliknutí položky menu člověk dostal pouze základní informaci a pak musel rozkliknout další podmenu, někdy další podpod menu.

To, že některé položky jsou ještě nedodělané je také problém. Proč tam tedy jsou?

3. Technické "drobnosti"

Technická stránka věci - stránky jsou zřejmě dělány na míru nějakou firmou. Předpokládám, že splňují zadání, které firma dostala a v rámci toho jsou vytvořeny dobře (ale tomu tolik nerozumím).

Stránky na míru ovšem považuji za problém.

1. Jednak v této formě a s takto strukturovanými odkazy by nebyl problém udělat podobně vypadající stránky v jakémkoli jednoduchém redakčním systému, který by mohl specialista pouze lehce upravit (a možná že i obyčejná služba "Webnode" by mohla stačit.) Bylo by to levnější.

2. Především ve chvíli, kdy bude potřeba něco měnit nebo doplnit, bude potřeba systém přeprogramovat nebo doprogramovat. Což tuším nebude zadarmo, nebude to jednoduché a rychlé. Navíc je tu závislost na dotyčné firmě (nic proti ní, ona za to nemůže). Každý slušnější redakční systém - a to i ten zadarmo, je variabilní a poměrně jednoduše dovede v případě potřeby přidat do stránek nové funkce, případně úplně změnit vzhled a strukturu webu.

Technické detaily (náhodně řazené):

 • v záhlaví není odkaz na hlavní stránku (zpravidla bývá aktivním odkazem logo nebo nadpis stránky).
 • stránky nemají soubor "sitemap.xml", který webovým vyhledávčů říká, co na stránkách najdou a přispívají tak k tomu, aby se o něm na webu vědělo
 • stránky nenabízejí rss zdroj(e) - dalo by se předpokládat, že zajímavé informace z ústředí nebo novinky na stránkách budou chtít sboroví webmasteři umístit na sborové či seniorátní stránky. Nemají jak. RSS je dnes samozřejmostí.
 • není uveden meta tag "description", který vyhledávačům říká o čem stránky jsou (resp. je prázdný).
 • stránky nejsou přihlášeny v žádných katalozích a žebříčcích návštěvnosti (a to ani ty předcházející srcce.cz) - kdo hledá stránky z oblasti náboženství či křesťanství, zkrátka nás tímto způsobem nenajde, ani nemůže srovnat návštěvnost s jinými weby (doufám, že ne naštěstí).
 • ve zdrojovém kódu není vidět žádné počitadlo, správce stránek tedy nemá objektivní přehled o návštěvnosti, struktuře návštěvníků, návštěvnosti a délce návštěv na jednotlivých stránkách (předpokládám, že redakční systém, případně statistiky na hostingu něco málo umožňují, ale řekl bych, že používat např. službu "google analytics" je jednoduší a obsažnější). Třeba by se zjistilo, že "slovo na den" nikdo nečte a nemuselo by tam být (a nebo se naopak muselo více zpropagovat - například).
 • samostatným tématem je název domény - "e-cirkev.cz". Poučky říkají, že doména se má měnit jen v případě nutnosti a jen když to přinese něco zásadně nového. Neřekl bych, že je to tento případ (navíc existuje i doména "e-cirkev.com", kterou využívá apoštolská církev ve Varnsdorfu...) Ale co už. Proč ovšem není (alespoň s přesměrováním) zprovozněna také srozumitelná a vypovídající doména www.evangelickacirkev.cz, kterou, jak jsem s velkým překvapením zjistil, synodní rada také vlastní? Za jaké jiné domény ještě platíme a nepoužíváme? V době psaní článku nebyla ještě přesměrována ani doména www.ecirkev.cz (bez pomlčky).
 • obsah Aktuality (v pravém sloupci) by se měl otevřít i po kliknutí na titulek (nejen pouze na odkaz "více")

  4. Některé návrhy a nápady

  Podle průzkumů chování návštěvníků webových stránek naprostá většina lidí procházející webem, pokud nenajde rychle hledanou informaci na první nebo druhé stránce, jde jinam. Navíc (pomineme-li někoho, kdo hledá konkrétní informaci a ví, že ji najde na těchto stránkách) návtěvníci web "nečtou", ale "prohlížejí", takže informace musí být podány jednoduše, výrazně, za pomoci obrázků, bannerů, log, ikon a musejí návštěvníka lákat, aby kliknul dál a tam třeba něco zajímavého objevil. Pouhý šedivý tok textu nikoho nenaláká, obávám se, že ani kdyby byl sebezajímavější.

  Z tohoho pohledu stránkám podle mě chybí hodně. Na první stránce by mělo být co nejvíce informací (samozřejmě přehledně a vkusně rozmístěných) - jakási ochutnávka všeho zajímavého a aktuálního, co se na stránkách dá najít. Nejlépe tak, aby po každé, když člověk na stránky znovu přijde, objevil něco nového a lákalo ho to přijít zase. (Oproti tomu teď je: kalendář schovaný pod odkazem, sbory schované pod odkazem - navíc v sáhodlouhém seznamu, senioráty pod druhým či třetím pododkazem, galerie schované pod odkazem.) Zároveň by se z hlavní stránky nemělo brzy ztratit to důležité, co tam dnes jeden den je, a druhý den už se pod tíhou dalších informací posune dolů.

  Hlavní stránka by měla být hlavním rozcestníkem (dobře graficky je v tomto udělána hlavička stránky - jen s jinými odkazy) a teprve když si návštěvník vybere to hlavní, co ho zajímá, má smysl, aby se objevilo patřičné menu - které bude stručnější, zato bude k věci a bude víc prostoru na konkrétní články a příspěvky rubriky.

  Hlavička stránky by mohla být o něco nižší, aby nezabírala půl obrazovky a bylo vidět bez rolování co nejvíc informací.

  Myslím také, že není možné, aby se po kliknutí na cokoli změnil pouze obsah hlavní části stránky (prostřední sloupec), zatímco levý a pravý sloupec obsahuje stále ty samé informace. Je to mrhání místem, špatná práce s informacemi a vzbuzuje to dojem, že na těch stránkách toho zas až tak moc není.

  Pro nápady stačí zajít na jiné církevní stránky, samozřejmě i zahraniční (např. www.ekd.de, www.ekmd.de, www.protestant-vaud.ch ) a nebál bych se mít ambici učit se i u sekulárních médií - tam jsou přece v předávání informací profesionálové.

  Členění stránek by mohlo být více přizpůsobeno tomu, kdo je navšítíví - pracovník církve tam hledá něco jiného, než novinář či náhodný internetový šmejdil, nebo snad dokonce hledač víry.

  Příspěvky, aktuality i události kalendáře by měly být více tříděny podle důležitosti nebo zaměření. (informace o výpadku proudu v UCK by přece neměla přebýt a odsunout informaci o tom, že se hledají dobrovolníci na tábory. Informace o programovém prohlášení synodní rady vydržela na titulní stránce asi dva dny - zrovna to by podle mě mohlo být na titulní stránce déle s možností diskutovat k němu.)

  Dokumenty je potřeba soustředit na jedno místo (s tím, že klidně mohou zůstat i v sekci, kam tématicky patří), je potřeba je zpřehlednit a lépe roztřídit. To samé platí i od odkazech.

  Co se týče třídění událostí v kalendáři, tak Evangnet, odkud je kalendář přebírán, možnost třídění dost dobře nabízí (a že to jde zapracovat i do jiných stránek, je vidět na stránkách mládeže).

  Větší spolupráce s Evangnetem by vůbec myslím byla dobrá. Nevím, do jaké míry tato spolupráce probíhá a je-li k tomu Evangnet ochoten. Snad už ale minula doba, kdy se zodpovědné osoby na straně ústředí církve stavěly proti ní. Nemá smysl dublovat věci, které už na Evangnetu jsou a jsou tam dobře. Bylo by to mrhání prací, která už je do toho vložena. Částečně by stálo za to spíš využitelné věci zapracovat do stránek a když to je možné a vhodné, tak prostě jen přesměrovat na patřičnou oblast Evangnetu - to se týká především Kalendáře, ale také informací o sborech a seniorátech (schematismu), částečně sekce Dokumenty (na Evangnetu už spousta materiálů je) a podobně. Evangnet začal nedávno zavádět i blogy, myslím, že tedy není potřeba, aby sekce blogy byla ne e-cirkev - nemyslím, že bychom měli tolik blogování chtivých lidí. Ušetřený čas by se pak mohl investovat do něčeho, co na Evangnetu či jinde není.

  Na titulní straně by měly být přímé odkazy na několik ostatních našich či spřízněných webů - minimálně mládež, děti, diakonie a evangnet (takhle propagujeme pouze firmu, která stvořila stránky). Ale myslím, že by tam měly být i přímo odkazy na senioráty a snad i sbory (to by se dalo vyřešit třeba nějakým blokem s náhodným obsahem, např. "dnes vám představujeme, doporučujeme:...")

  Je potřeba využívat banery a loga, které budou upozorňovat na akce (blíží se léto, tábory a kurzy - zabrousí-li někdo na stránky, tak pokud to není někdo skalní, kdo se k tomu prokliká, o táborech se nedozví. Stačil by jeden banner v záhlaví stránky!)

  Nápad s flashovým obrázkem, který je nyní v titulku je výborný nápad, jen ho málokdo pochopí - právě tady by se mohly objevovat upoutávky na informace o církvi, akce nebo co všechno se dá na webu najít - jen pěkně velké a s popisem, aby člověk věděl, že na to má kliknout.

  Skupina "Českobratrská církev evangelická" má na Facebooku přes 500 fanoušků - není možné se domluvit se správcem této skupiny a přidat Facebook na církevní stránky a samozřejmě s ním pak vhodně pracovat (další skupinu "Evangelíci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku" navíc spravují členové odboru mládeže)?

  Sebepropagace stránek - stránky by měly nabízet banery a ikonky, které mohou sboroví či jiní webmasteři jednoduše přidat na své stránky. Ty se samozřejmě mohou měnit, případně být udělány tak, aby měl správce stránek možnost operativně zařadit aktuální banner (takže v tuto chvíli by se na všech zapojených sborových stránkách mohl točit banner s pozvánkami na letní akce...)

  A naopak, stránky ústředí by na titulní stránce měly propagovat nejzajímavější, či důležité akce sborové a seniorátní (nemluvě o přejímání rss zdrojů ze sborových a seniorátních stránek.) I po této stránce by církevní web měl daleko víc fungovat jako servis sborům a dalším organizacím (Kalich, Mlýn, Eman - na titulní stránce by přece mohl být blok s novými knihami, to myslím zajímá víc, než adresa a historie knihkupectví s kontaktem opět skrytým až v pododkazu) Takto by skutečně stránky splnily svůj záměr informovat o tom, co se v církvi děje (církví se totiž myslím nemíní ústředí církve).

  Po obsahové stránce je potřeba myslím také dost předělávat a dodělávat. Dlouhý text "o nás" podle mě zbytečně zabírá místo na titulní stránce a operování s pochybným statistickým číslem 117 tisíc členů je trochu mimo. My máme nějaký mindrák? (To souvisí i s původním podtitulkem "největší protestantská církev") Ale to by bylo na další stránku, a to už je asi moc, třeba se k tomu vyjádří i nějaký teolog.

  Závěrem

  Nový církevní web jsem očekával s nadějí, že naše církev konečně bude mít pěkný, svěží, moderní a kvalitní web. To, že je tento web po grafické stránce nesporně lepší, než předchozí, je myslím málo a stále jsme na chvostu - stačí navštívit několik stránek partnerských církví. A to jak co do formy, tak i do obsahu, jeho uspořádání a provázanosti s ostatními weby.

  Snad se ještě stránky budou doplňovat a upravovat, přesto - či právě proto - obdivuji odvahu našich představitelů prezentovat na tiskové konferenci stránky, na kterých z velké části ještě chybí obsah a které potřebují dodělat. A mluvit při tom, jak jsou moderní? Je mi líto - tohle má k modernímu webu ještě hodně daleko.

  Snad můj komentář nebude brán osobně - nebyl tak myšlen a doufám, že jsem se pokusil dát i několik konkrétních návrhů, co by se dalo udělat. Také připouštím, že na některé zmiňované věci může být i jiný pohled, ale snažil jsem se být co možná objektivní a konzultovat i s jinými lidmi (faráři, nefaráři, správci stránek), kteří sdílejí v mnohém podobný pohled (a rozpaky).

  Myslím, že ústředí církve disponuje pracovním i finančním potenciálem, aby stránky skutečně moderní, přitažlivé a obsažné byly. Přeji jim k tomu inspiraci, nápaditost a vytrvalost.


  (článek vychází ze stavu webu k datu 6.4. - od té doby došlo k některým dílčím úpravám a doplněním.)  • 3 komentáře
  • Autor: Kazatel ČCE Martin Fér
  • poslední změna: 21.04.2010 10.28
 •