Varování před podvodným emailem zneužívajícím identitu evangnet.cz

Správci Evangnetu <>
(5.2.2009, rubrika: Oznámení)


Několik uživatelů emailových služeb na Evangnetu nás informovalo, že dnes obdrželi podvodný email, který patří do kategorie tzv. phishingu. Možná mezi ně patříte i Vy.

Tento anglicky psaný email se snaží z adresátů vylákat přihlašovací údaje do Evangnetu. Vybízíme Vás, abyste na emaily podobného typu nikdy nereagovali, a zároveň Vás ujišťujeme, že správci Evangnetu po Vás za žádných okolností takové údaje emailem požadovat nebudou.

Příklad textu podvodného emailu:

"Dear Subscriber

This is Notify all evangnet.cz webmail email account owners, We are currently upgrading our data base to the 2009 webmail technology.We are deleting all webmail email account to create more space for new accounts. To prevent your account from closing you will have to update it below so that we will know that it's a present used account.

confirm your email identity with the information below:

Information Needed:
Full Name:
User Name:
Password:

Hoping to sever you better!

Brown Walter Customer Care Center."

Ještě jednou Vás vybízíme, abyste na takové emaily, ať už psané cizojazyčně či česky, ani nyní ani v budoucnu nereagovali. Pokud se již stalo a vy jste na email odpověděli, změnte si, prosím, neprodleně heslo a co nejdříve nás o této skutečnosti informujte.

Správci Evangnetu