Evangelická akademie - den otevřených dveří

Celocírkevní mládež <>
Autorem textu je Martin Čech.
(3.12.2008, rubrika: Oznámení)


Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola zve na Den otevřených dveří 9. 12. 2008 od 9 do 18 hod.

Evangelická akademie je profesionální a kvalitní škola, která vyznává hodnoty pomoci a křesťanské lásky k bližnímu. Vizí školy je úspěšný, vyzrálý absolvent s excelentními kompetencemi sociálního pracovníka pro praxi. Byl zde úspěšně zaveden systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO 9001.

Evangelická akademie usiluje o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a studentek svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. O škole a oborech, které lze na ní studovat se více dozvíte v příloze či na webu www.eapraha.cz a zejména na Dnu otevřených dveří.

Příloha [1]: EA - den otevřených dveří <ea_dod.pdf> (117.9 KB)

  • 1 komentář
  • Původní autor: Martin Čech
  • poslední změna: 03.12.2008 15.48