Evangelické znějící symboly - včera i dnes

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je L.Moravetz.
(9.10.2008, rubrika: Oznámení)


V letošním jubilejním roce, kdy si připomínáme 90.výročí vzniku ČCE, pořádá celocírkevní kantor ČCE kurz, který je určený především aktivním sbormistrům naší církve. Na kurz jsou srdečně zváni nejen začínající a zkušenější sbormistři, ale také zpěváci a zájemci o sbormistrovství. Na programu budou dílny a přednášky, o které se postarají Eva Ježíková a Ladislav Moravetz.

Hosty kurzu budou Magdalena Horká, bývalá předsedkyně poradního odboru pro církevní hudbu, synodní senior Joel Ruml a farář Lubomír Kabíček.

Cíle kurzu jsou:
  1. pracovně oslavit letošní jubileum ČCE
  2. seznámit se s kvalitní sborovou tvorbou, která vznikla v našem prostředí, nebo souvisí s naší tradicí
  3. získat informace, materiály a zkušenosti, které lze využít v našich pěveckých sborech (menších či větších)
  4. strávit užitečný víkend v malebné podhostýnské krajině ve zpívajícím společenství těch, kteří zpěvem vyznávají: „Bůh je náš hrad / naše skála / my v něj doufáme.“ (EZ 204)

Kurz se bude konat v termínu 7. – 9. listopadu 2008 ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem (www.sola.cz). Provoz kurzu bude hradit ústředí ČCE. Noclehy a stravování si budou uchazeči kurzu platit sami. Tento poplatek činí 960 Kč / osoba (stravování a ubytování v tzv. chaloupce) nebo 1.040 Kč / osoba (stravování a ubytování v hlavní budově).

Na tento kurz je možno se přihlásit do 31.října 2008, a to formou závazné písemné přihlášky (jméno, příjmení, bydliště, sbor ČCE, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon, e-mail, datum), kterou je možno poslat e-mailem nebo poštou na adresu: Celocírkevní kantor, Na Chaloupkách 172, 768 72 Chvalčov.Příloha [1]: Pozvánka <sbormistrovsky_kurz_12.rtf> (48.2 KB)