Demonstrace pro Gruzii

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Kazatel ČCE Jan Kupka.
(16.8.2008, rubrika: Oznámení)


Demonstrace proti okupaci Gruzie 21. srpna 2008 a Prohlášení Evangelického výboru pro Gruzii

Vážení přátelé,
Zveme vás tento čtvrtek 21.8.2008, při příležitosti 40. výročí okupace naší země sovětskou armádou, abyste spolu s námi vyjádřili svůj nesouhlas s nynější okupací Gruzie armádou ruské federace. Demonstrace se bude konat od 17h před ambasádou Ruské federace v Praze 6, na náměstí Pod kaštany 1.
Demonstraci pořádá Evangelický výbor pro Gruzii (zástupci Jan Kupka – jankupka@centrum.cz; Tomáš Pavelka - tpavelka@centrum.cz) a gruzínská společnost Samšoblo (http://www.samshoblo.net)

Pro aktuální informace:
http://gruzie.webzdarma.cz/

Prohlášení Evangelického výboru pro Gruzii
Vyzýváme křesťany v České republice, ostatní spoluobčany a veřejné představitele republiky, aby vyjádřili politickou i humanitární podporu občanům Gruzie a jejich legitimně zvoleným zástupcům.
S mnoha občany republiky bez rozdílu vyznání hledíme s hlubokou nedůvěrou na kroky Ruské federace v současném konfliktu. Krajně podezřelá je už samotná přítomnost tzv. mírových sil Ruské federace na území separatistických provincií, z nichž bylo v rámci etnických čistek vyhnáno přes čtvrtmilionu Gruzínů. Otevřená ruská podpora separatistům je neslučitelná s úlohou mírových sil na území suverénního státu.
Důsledkem nejnovější ruské vojenské intervence je hrozivý počet obětí na životech i množství uprchlíků. Za skandální považujeme skutečnost, že spolu s vojsky Ruské federace operují na území Gruzie polovojenské milice separatistických republik. Vrcholní ruští představitelé neskrývají, že jedním z cílů Ruska je svržení slibně se rozvíjející gruzínské demokracie.
Jako svobodní občané ČR vyzýváme Ruskou federaci k okamžitému stažení vojsk z území Gruzie. Oceňujeme dosavadní kroky našich vládních představitelů, stejně jako humanitární pomoc našeho státu i nevládních organizací Gruzii. Voláme po prohloubení dosavadního úsilí, zejména ve spolupráci s novými členskými státy EU. Činíme tak těsně před výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a vůbec se odvoláváme na neblahou historickou zkušenost mnoha národů střední a východní Evropy se zvůlí Moskvy. Gruzie přijala křesťanství již roku 337 a je tedy jednou z nejstarších křesťanských kultur vůbec. Zároveň se Gruzie tradičně vyznačuje vysokou mírou náboženské tolerance, v regionu nevídanou. Tím spíš cítíme sounáležitost s našimi křesťanskými bratry a sestrami v jejich tíživé situaci.
Apelujeme na naše spoluobčany, aby se hlasitě vyslovovali ve prospěch Gruzie, aby apelovali na své zvolené zástupce a zapojili se do humanitární pomoci.

Příloha [1]: Plakát <gruzie.pdf> (81.8 KB)

  • 24 komentáře
  • Původní autor: Kazatel ČCE Jan Kupka
  • poslední změna: 16.08.2008 14.42