Křesťané ze střední Evropy se opět setkají - tentokrát v Bratislavě

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Oliver Engelhardt.
(11.3.2008, rubrika: Oznámení)


Slovenské evangelické církve zvou ve dnech 27. až 29. 6. 2008 na velké setkání pod názvem „spojeni v Kristu – společně v Evropě“. Součástí programu budou bohoslužby, biblické zamyšlení, hudba, přednášky, diskuse a workshopy o různých oblastech církevní práce. Mládež bude mít vlastní program.

Evropská dimenze setkání bude vidět (a slyšet!) i v tom, že se ho zúčastní křesťané ze Slovenska, Maďarska, České republiky, Rakouska, Polska a Německa. Čeká se víc než 3000 účastníků a také reprezentace z České republiky.

O co jde
Tradice těchto přeshraničních setkání začala v roce 1991 v německo-polsko-českém pohraničí a od té doby je Českobratrská církev evangelická pravidelným hostem, na posledním “Setkání 2005” v Praze dokonce hostitelem. Cílem setkání je, aby se křesťané různých církví vzájemně povzbudili ve víře v Ježíše Krista a budovali mezi sebou přátelské sousedské vztahy. Setkání chce nejen podpořit duchovní spolupráci, ale také zodpovědnost církví a jednotlivých křesťanů za věci veřejné.

Program

Pátek 27. 6. 2008
 • Večerní bohoslužby
 • Poděkování bratislavským sborům Setkání křesťanské mládeže
 • Setkání křesťanských rodin

  Sobota 28. 6. 2008
 • Večeře Páně
 • Tržnice duchovních možností
 • Biblická hodina
 • Tématické pořady
 • Přednášky, workshopy
 • Odpoledne pro děti a mládež
 • Hlavní shromáždění
 • Opera
 • Noc otevřených kostelů

  Neděle 29. 6. 2008
 • Večeře Páně
 • Nedělní bohoslužby


  Pro zájemce z ČR

  Účastnický příspěvek
  Zájemci z České republiky platí účastnický příspěvek ve výši 15 EUR na osobu (děti do 6 let a sjednaní účinkující zdarma). Zahrnuje
 • dva noclehy na koleji se snídaní
 • účast na všech programech
 • program, zpěvník a jiné materiály
  Bez noclehu stojí účastnický příspěvek 10 EUR.

  Doprava
  Organizátoři doporučují hromadnou dopravu autobusy. Organizace autobusů závisí na zájmu v jednotlivých regionech: sbory, případně senioráty si je budou objednávat samy. Pokud plánujete organizovat společnou cestu autobusem, informujte nás o tom prosím, abychom mohli Váš autobus doporučit případným jednotlivým zájemcům.


  Účinkující z řad ČCE jsou:
 • synodní senior Joel Ruml s hlavním kázáním
 • Musica da chiesa
 • divadlo z FS Brno-Husovice
 • rocková kapela Kryštofovy staré věci
 • varhanice E. Moravetzová a M. Hradecká
 • dětský pěv. sbor Mibidizo, Valašské Meziříčí
 • Ten Sing Želiv
 • Ondřej Rada - výstava výtvarného umění
 • referenti a diskutující, například Mahulena Čejková, Miloš Rejchrt
  Další program připravují naši zahraniční partneři.

  Využijte možnost Vaší účasti, tentokrát bez jakýchkoliv jazykových bariér!

  Pokud máte otázky nebo pište na ekumenické oddělení ČCE
  Stránka slovenských organizátorů: www.ecav.sk/stretnutie


  Příloha [1]: Leták k tisku včetně tištěné přihlášky <letak_pro_cce_modry.pdf> (123.5 KB)
  Příloha [2]: Přihláška k elektronickému vyplnění <prihlaska_bratislava_mailem.doc> (27.5 KB)

 •