Úřad v církvi bude tématem setkání v Soběslavi

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Karel Šimr.
(2.3.2008, rubrika: Oznámení)


Další ze studijních setkání evangelické liturgické iniciativy Coena bude ve dnech 24.- 26. dubna 2008 hostit Farní sbor ČCE v Soběslavi. Účastníci se tentokrát zaměří na otázky úřadu a ordinované služby v církvi.

Příspěvek na téma "Apoštolská sukcese v ekumenickém rozhovoru" přednese v pátek Jaroslav Vokoun, evangelický duchovní, vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Stanovisko Světového lutherského svazu k otázce episkopátu, přijaté v Lundu 26. 3. 2007, představí Martin Grombiřík. Následná diskuse se zaměří také na pojetí ordinované služby v Českobratrské církvi evangelické.

Jako obvykle bude celé setkání provázeno pravidelným slavením liturgie hodin a společně prožitý čas vyvrcholí v sobotu dopoledne eucharistickou bohoslužbou. Zváni jsou všichni zájemci o liturgii z celé ekumeny.

Coena (z lat. Coena Domini - Večeře Páně) je otevřená iniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi.

Další informace na
http://coena.edunix.cz/coena/urad-v-cirkvi-bude-tematem-setkani-v-sobeslavi