Věcný záměr církevního zákona byl schválen jednomyslně

Správci Evangnetu <>
(24.1.2008, rubrika: Církev a svět)


Vláda ČR schválila věcný záměr zákona týkající se majetkového vypořádání státu a církví. Souhlas s textem věcného záměru zákona vyslovila již na konci minulého roku vládní komise a všech sedmnáct církví registrovaných v ČR, kterých se tato problematika týká.

(převzato z http://www.vlada.cz, kde je text v plném znění):

"Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který nebude vydán, a naturální restituce - tedy faktické vydání majetku. Ŕeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, který církve vlastnily a které stát drží z doby po 25. únoru 1948. U církví a náboženských společností se bude postupovat cestou paušální finanční náhrady. Ta bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nebude vydán. Výše částky, kterou bude stát splácet po dobu šedesáti let bude činit 83 miliard korun. Tato částka bude úročena 4,85%. Náhrada stanovená zákonem bude vyplácena na základě smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, kterým je v současné době přiznáno zvláštní právo být financován ze státního rozpočtu.

Budoucí zákon zruší veškerá ustanovení tzv. blokačních paragrafů, které dosud brání rozvoji obcí. Zruší také zákon č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Dalším krokem po schválení věcného záměru zákona je vypracování paragrafového znění zákona. Jeho urychlené předložení umožní parlamentu projednání materiálu ještě do letních prázdnin. Zákon by měl vstoupit v účinnost 1. ledna 2009.

Komise pro vztahy mezi státem a církvemi byla ustavena v květnu minulého roku. První společné jednání mezi komisemi zastupujícími stát a církve došlo 28. 11. 2007. Již v prosinci loňského roku došlo mezi oběma komisemi ke shodě . Jednání o věcném záměru zákona byla uzavřena 13. 12. 2007."

  • 3 komentáře
  • Autor: Správci Evangnetu
  • poslední změna: 24.01.2008 01.11