„Geh denken“ – „Jdi, ale nezapomínej“

Servitus <>
(24.1.2008, rubrika: Oznámení)


25. – 27. ledna 2008 se v Praze uskuteční setkání bývalých a současných dobrovolníků organizace Servitus, které do České republiky vyslala německá organizace Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF). Ta v roce 2008 oslaví 50. výročí svého vzniku. Na závěr akce se budou konat Ekumenické bohoslužby na památku obětí holocaustu.

Němečtí a čeští dobrovolníci představí české veřejnosti mírovou službu a připomenou si společně Den památky obětí holocaustu.

25. – 27. ledna 2008 se v Praze uskuteční setkání bývalých a současných dobrovolníků organizace Servitus, které do České republiky vyslala německá organizace Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF). Ta v roce 2008 oslaví 50. výročí svého vzniku. Název akce je hra se slovy. Heslo „Geh denken“ znamená v češtině jak „Jdi a mysli!“ tak i „Vzpomínání“ (Gedenken). Český název parafrázuje obě varianty, protože chceme nejen vzpomínat, ale zároveň jít dále; poučit se z minulosti pro vytváření lepší a spravedlivější budoucnosti.

„My Němci jsme zavinili druhou světovou válku a více než ostatní způsobili nesmírné utrpení lidstvu. Kdo z nás přeživších to nechtěl, neučinil dost pro to, aby tomu zabránil.“ To jsou slova zakladatelů ASF z roku 1958. Komunismus zabránil německým dobrovolníkům konat službu smíření v ČR (kromě krátkodobých letních táborů). Až v roce 1993 přichází první dlouhodobý dobrovolník do Židovské obce v Praze a získává si srdce dědečků a babiček, kteří přežili holocaust.

Poslední lednový víkend se v Praze v Českém centru sejdou dobrovolníci všech generací od roku 1993, aby si připomněli nejen svou službu smíření, ale i Den památky holocaustu. Sobotní dopoledne bude věnováno pohledu zpět a hledání nových cest dobrovolné služby v ČR a Německu, odpoledne se představí plody práce dobrovolníků jako např. ukázka z rozhovorů, které za své služby v Terezíně natočil s tamními pamětníky Rudolf Grimm. V době jeho služby mu bylo 67 let a válku má sám v dobré paměti. Sobotní večer zpestří svou hudbou klezmerová skupina Trombenik. V neděli 27. ledna proběhne vzpomínková bohoslužba v kostele U Martina ve Zdi.

Návštěvníci akce se mohou nechat inspirovat k dobrovolnické práci v zahraničí. Tak jako zahraniční dobrovolníci pracují u nás například s dětmi, mládeží, seniory, národnostními menšinami, uprchlíky nebo s hendikepovanými, mohou čeští občané pomáhat v zahraničí.

Dobrovolnická práce je nejen výrazem určitého životního postoje k důležitým lidským hodnotám a pomocí. Je to také příležitost jak získat cenné zkušenosti z dlouhodobého zahraničního pobytu, jazykové znalosti, poznat své vlastní hranice, silné a slabé stránky. Servitus nabízí možnost pracovat ve 13 zemích Evropy, V Arménii, Rusku nebo ve Spojených státech. Délka pobytu je 10 až 12 měsíců, největší zájem je o Velkou Británii, Francii a Německo. Ale stranou nezůstávají ani sociální projekty ve Východní a Jihovýchodní Evropě. V současné době pracuje v Evropě kolem stovky českých dobrovolníků, obdobný počet zahraničních dobrovolníků působí i u nás.

Za o.s. Servitus Stanislava Šimuniová, + 420-296 243 352, GSM: + 420-775 988 449, http://www.servitus.cz, http://www.asf-ev.de