Pracovnice sociálních služeb

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Tomáš Vostřák.
(23.8.2007, rubrika: Nabídka práce)


Hledáme pracovnice na pozice pečovatelek v Domově Betlém pro lidi s těžkým tělesným postižením. Pomoc a podpora lidem s postižením je poskytována v rámci ekumenické křesťanské komunity, je však individuální tzn. vycházející z potřeb a dovedností každého klienta.

Nabízíme zajímavou práci v Diakonii ČCE - středisko BETLÉM, které se křesťanské sociální péči věnuje již více než 15 let. V organizaci funguje systém supervize a systém průběžného vzdělávání.

Předpokladem pro přijetí je: osobní motivace - touha pomáhat, pozitivní vztah ke křesťanským hodnotám a způsobu života, osobnostní předpoklady pro práci s lidmi s postižením. Vzdělání je dané zákonem o sociálních službách (lze je však doplnit až po nástupu).

Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání zkoušky. Práce je organizována formou služeb (ranní – denní – odpolední - noční). (Je možné zajistit i prosté ubytování)

Nástup možný okamžitě.

Kontakt:

Tomáš Vostřák
Císařova 27
691 72 Klobouky u Brna
Vostrak@betlem.org
Telefon: 519 420 656