Kauza Babice - omluva se nekoná

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Michal Šimek.
(1.7.2007, rubrika: Církev a svět)


Nejvyšší soud v Brně jako další soudní instance definitivně rozhodl o tom, že se nemusím omlouvat bývalému vedoucímu krajskému tajemníkovi KV KSČ v Jihlavě Miroslavu Holzbauerovi za vyslovení podezření, že se podílel na přípravě střelby v Babicích na Moravskobudějovicku, při které 2. července 1951 zahynuli 3 funkcionáři místního výboru KSČ.

Rozhodnutí padlo na neveřejném zasedání dne 30. dubna 2007. Dovolání, které bylo podáno proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. dubna 2007, zamítl v neveřejném zasedání senát ve složení – předseda – JUDr. Pavel Pavlík, soudkyně JUDr. Olga Puškinová a soudce JUDr. Karel Podolka. Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek, který se dostává na veřejnost několik dní před 66. výročím střelby v Babicích, považuji především za satisfakci pro všechny oběti babické tragédie a jejich dosud žijící potomky. Vždyť Vrchní soud v Olomouci se ve svém rozhodnutí z 19. dubna zřejmě poprvé v polistopadové historii celé české justice opíral o zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu č. 198/ 1993 Sb. Díky tomuto přístupu se tento zákon, o kterém se tvrdilo, že jej nelze právně aplikovat, stal nedílnou součástí českého právního řádu s praktickým využitím.

Text rozsudku jakož i některé aktuální novinové články najdete na webové stránce www.simekbabice.ic.cz v sekci aktuálně. Na této stránce najdete i celý popis kauzy včetně některých archívnívh dokumentů a novinových článků.

Nezbývá mi než poděkovat Vám všem, kteří mě morálně a duchovně podpírali. Jmenovitě pak JUDr. Milanu Hulíkovi za nekompromisní přístup, opřený nejen o paragrafy, ale i o věcnou znalost problematiky, spojenou s nastolením otázky viny podle knihy německého filosofa Karla Jasperse. Jde o knihu zabývající se vyrovnáním se německého národa s nacismem.

Především chci, byť již zpětně, poděkovat přímo obětem babického procesu a jejich potomkům za statečnost, kterou projevili již v době 2. světové války v protinacistickém odboji na Vysočině a o několik málo let i v době nastupující komunistické totality. Bez této statečnosti bychom dnes možná ani neměli svobodu kritizovat české polistopadové sametové poměry.

Michal Šimek, farář farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kovánci (okr. Mladá Boleslav)

  • 3 komentáře
  • Původní autor: Michal Šimek
  • poslední změna: 01.07.2007 00.57