90. výročí ČCE

Uživatel Evangnetu Ondřej Macek <>
Autorem textu je Mahulena Čejková.
(1.7.2007, rubrika: Oznámení)


Informační a propagační komise hledá pro kalendář na rok 2008 zajímavé archivní fotografie z minulých devadesáti let Českobratrské církve evangelické.

Hledáme fotografie ze života sborů, např. skupinová fota z různých slavností, fotodokumentace staveb kostelů se zobrazením řemesel a dobových prvků, výrazné portréty osobností, fotografie ze sborových akcí, vod, táborů, výletů, koncertů, práce Diakonie, Křesťanské služby, z příchodu reemigrantů, cokoliv k dokreslení historických událostí a nálady z dob od r. 1918 až po dnešek. Fotografie bychom využili do KALENDÁŘe 2008. Oskenované nebo fotografické náhledy zasílejte laskavě do 15. července na cejkova@srcce.cz a jako předmět uvádějte „Archivní fotografie“. Za komisi velmi děkuje Mahulena Čejková.