Kurz ETF - Nemocniční kaplan

Uživatel Evangnetu Olga Navrátilová <>
(7.3.2007, rubrika: Oznámení)


Evangelická teologická fakulta nabízí jednoroční pilotní kurz "Nemocniční kaplan". Kurz bude probíhat ve školním roce 2007/08 a je organizován ve spolupráci s odborníky lékařských fakult UK. Je určen pro budoucí pracovníky v duchovenské službě ve zdravotnických zařízeních ČR.

Kurz, který je podporován Evropským sociálním fondem as magistrátem Hl. města Prahy,bude probíhat od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008 formou kontaktní výuky v deseti víkendových soustředěních a dvou týdenních praxí v pražských nemocnicích. Účastníci kurzu obdrží také studijní texty, vypracované odborníky teologických i medicínských oborů. Účastníci kurzu po úspěšném ukončení kurzu získají potvrzení o absolutoriu.

Podmínky účasti: Kurz je určen budoucím pracovníkům v duchovní službě, kteří absolvovali (nebo dokončují) bakalářské či magisterské studium teologie či oborů příbuzných (psychologie, sociální práce) a kteří mají své bydliště nebo zaměstnání v Praze, popř. v Praze studují.

Kurz je bezplatný, od účastníků se očekává toliko úhrada případných věcných nákladů, jež v průběhu kurzu mohou vzniknout.

Přihlášky s připojeným stručným životopisem, motivačním dopisem a s přehledem dosavadního vzdělání zasílejte do 15. 4. 2007 na adresu:
Evangelická teologická fakulta UK
Černá 9
115 55 Praha 1
(OBÁLKU OZNAČTE SLOVEM "NEMOCNIČNÍ KAPLAN")
nebo na e-mail nidlova [at] etf.cuni.cz.

Evangelická teologická fakulta si vyhrazuje právo rozhodnout, který zájemce bude do kurzu zařazen. Maximální počet míst je 20.

Další informace na http://web.etf.cuni.cz/ETF-107.html