Církev Ježíše Krista

Vyznání a základní texty > Leuenberská konkordie > Církev Ježíše Krista

Reformační příspěvek k ekumenickému dialogu o jednotě církve
Dokument 4. valného shromáždění Leuenbergského společenství, přijatý ve Vídni 9. května 1994.
Z německého originálu Die Kirche Jesu Christi. Der reformatorische Beitrag zum ökumenischen Dialog über die kirchliche Einheit, vydaného EPD, Frankfurt n. Mohanem r. 1994 jako č. 25/94 edice epd-Dokumentation přeložil Jan Spousta. Odborná spolupráce prof. ThDr. Pavel Filipi.

Usnesení valného shromáždění z 9. 5. 1994:
Valné shromáždění přijímá výsledek rozhovorů Leuenbergských věroučných rozhovorů "Církev Ježíše Krista. Reformační příspěvek k ekumenickému dialogu o jednotě církve." ve znění z 9. května 1994. Prosí církve Leuenbergského společenství, aby braly tento závěr v úvahu při svých ekumenických rozhovorech a při své další práci.