Téma: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 06. 09. 2016 17:54
Předmět: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Navigace: link | přehled | fórum
Nerozumím jednomu dokumentu, který se objevil na internetu a měla jej vydat ČCE. Zvláště této větě na str. 4:
Při pastoraci bychomse k těmto lidem měli obracet s pochopením a vstřícností. Měli bychom je ujistit, že v nesezdaném svazku mohou žít nejen občansky hodnotný život, ale také křesťansky dobrý život.
Znamená to, že ČCE schvaluje evangelíkům život na psí knížku?
Zde je příslušný dokument:
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 07. 09. 2016 10:47
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Ano a věta dosti jasne říká že pár žijící navolno žije křesťansky dobrý život. Ten dokument je z jiného ducha.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 09. 2016 14:05
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Není nad chirurgicky přesný řez, chladnokrevně provedený. Toto je frapantní příklad, jak se dá jedna věta zákeřně vytrhnout z kontextu. - Další čtenáři, prosím, než začnete hodnotit, dejte si tu práci a přečtěte si např. 4 stránky, které tuto jednu větu obklopují. - Podle mého je ta věta odpovědí na otázku: "Mohou i nesezdaní partneři vést dobrý křesťanský život?", a na tu otázku, po dlouhých obhajobách manželství, odpovídá: "ano, i pro takové bychom měli mít šanci!.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 07. 09. 2016 21:11
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Všechny strany přečteny, pane kazateli. Proti výčtu výhod se tady nikdo neohrazoval, nýbrž proti této větě. Pane kazateli, prosím, odpovězte, schvaluje vaše církev soužítí dvou evangelíků na psí knížku nebo je proti tomu? Například, považuje vaše církev takové obcování za smilstvo nebo ne? U katolíků je to těžký hřích, nemůžete k eucharistii. V jiných protestantských církvích, např CB, obdobně. Jak je to v ČCE?
Já tam žádné "dát šanci" nečtu, evidentně je dokument napsán tak, aby si v něm každý našel, co chce, což se stalo nám dvěma, proto kladu vám otázku. Děkuji za případné odpovězení.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 08. 09. 2016 08:40
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Ne, v této větě a v jejím (třeba i úzkém) kontextu nejde o schvalování života "na hromádce". (Ostatně, co slovem "schvalování" rozumíte? Nepřipadá vám to vůbec divné, že ho používáte tady?) Jde tu myslím o to, že ČCE chce mít pochopení i pro takové připady.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 08. 09. 2016 19:28
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Celý ten škvár vyprodukovaný evangelickým think-tankem obsahuje pouze horizontální - to jest lidské pohledy - navíc nevalné úrovně. Boží pohled na problém evangelíky naprosto nezajímá - což jasně dokumentuje pokleslost této církve. ab&ac
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 08. 09. 2016 20:51
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

ab&ac napsal(a):
 Celý ten škvár vyprodukovaný evangelickým think-tankem obsahuje pouze  horizontální - to jest lidské pohledy - navíc nevalné úrovně. Boží pohled na  problém evangelíky naprosto nezajímá - což jasně dokumentuje pokleslost této  církve.  ab&ac
Vy sám jste na toto téma napsal nějaký neškvár? Byl byste tak hodný a hodil nám sem link? A vy sám na rozdíl od našich bědně lidských pohledů disponujete tím božským? Fakt?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 09. 09. 2016 00:19
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Přinejmenším je ten dokument napsaný tak, aby si každý vyložil po svém. Já v tom vidím asi toto: Evangelíku a evangelíčko, žijete spolu na psí knížku, manželství má sice určité výhody, ale když jste se rozhodli žít spolu takto, NAŠE církev s tím nemá problém, podle nás žijete plnohodnotný život hodný křesťana a … v neděli je večeře Páně, věřím, že přijdete, ať nejsou v kruhu jen babičky.
To za tečkama je už ironie, ale takto JÁ rozumím tomu dokumentu. Co vy ostatní?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 09. 2016 08:58
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Já v tom mám fakt klid. Evangelické církvi lze vyčítat mnohé. Zde jsou však vaše interpretace tak okatě zlovolnými dezinterpretacemi, že - pro mě jste prostě v této věci vyřízeni.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 09. 09. 2016 13:37
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Jeden link, zaručeně kvalitní bych měl: Co například tento: http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Novy_Zakon-Rudolf_Col.pdf ab&ac
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 09. 2016 14:15
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Říkáte, že váš materiál je zaručeně kvalitní. Nicméně zdá se mi, že přinejmenším jednu chybičku jsem tam našel, formulaci co do smyslu ještě mnohem ostřejší než je to, proti čemu brojíte v materiálu čce. Čtěte 1K 7,35-38:
Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou. Ale kdo je v nitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 09. 09. 2016 18:42
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Říkáte, že váš materiál je zaručeně kvalitní. Nicméně zdá se mi, že  přinejmenším jednu chybičku jsem tam našel,. . .
No, jestli jste v Písmu našel jednu chybičku, pak se musím před vaším géniem v pokoře sklonit. Jestliže odkaz na Písmo nestačí, resp. Písmo nestačí . . pak je každá rada velmi drahá, milý pane faráři.
S úctou ab&ac
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 09. 09. 2016 22:01
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

To jako že podle pana faráře se tam píše o soužití na psí knížku? Pokud jste to tak myslel, tak to si můlžeme Biblí podložit, co chceme.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 09. 09. 2016 22:15
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Panu faráři zcela uniká duch Písma. Vytrhne si pár veršů ze souvislostí, a pak jimi okolo sebe zmateně mává jako šavlí. Vypadá to tak, že logika není páně farářovou nejsilnější stránkou. ab&ac
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 08:18
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Text 1.Kor nepojednavá o životě na hromadce ale o tom když snoubenci zvažují zda se vezmou nebo zda se krátkém zbývajicím čase se budou radši starat o veci Pána.Nikde tam není napsané že ti dva spolu sdílej jedno lože,to by je apoštol Pavel pěkně hnal!
Pan Wrána nás chce opít rohlíkem,myslí si že jsme naprosto neznalci v písmu. Nebo že by svému výkladu vážně sám věřil ?
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 12:42
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Myslím, že se na pana faráře vztahují tato slova Písma sv.:
2Pt. 2:1,2 "Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž uvedou sekty zatracení, i toho Pána, kterýž je vykoupil zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí. A mnozí následovati budou jejich zahynutí, skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána."
2Tm. 4:3,4 "Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou trpěti, ale majíce svrablavé uši, podlé svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele. A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm se obrátí."
Ale zkusme si odpovědět na otázku, proč pan farář Wrana tak šíleně dezinterpretuje Písmo sv.. Obvykle to bývá proto, že takoví lidé sami před sebou obhajují svůj vlastní způsob života. Nicméně to je jejich věc, nikdo za ně nebude na věčnosti trpět - ale tento farář svádí jiné - což je obzvláště zavrženíhodné!!!
Přesto však jsem rád, že se takto projevil.Tento případ rozhodně nepokládám za ojedinělý v ČCE - a bohužel, nejen tam. Proto svým přátelům a známým přepošlu link na tuto diskusi, aby se přesvědčili, jak to v ČCE aktuálně vypadá. ab&ac
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 12:57
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

ab&ac napsal(a):
 Myslím, že se na pana faráře vztahují tato slova Písma sv…:    2Pt. 2:1,2 "Bývali pak i falešní proroci v lidu…"
(…)
   Přesto však jsem rád, že se takto projevil.Tento případ rozhodně nepokládám  za ojedinělý v ČCE - a bohužel, nejen tam. Proto svým přátelům a známým  přepošlu link na tuto diskusi, aby se přesvědčili, jak to v ČCE aktuálně  vypadá.  ab&ac
Ahoj, tvé myšlenky na to, na koho v ČCE se jaká slova Písma vztahují, jsou naprosto irelevantní. Určitě svým "přátelům a známým" přepošli link na tuto diskusi, aspoň se pořádně dozví, jakého mají "přítele a známého". :-) O statečnosti internetových anonymů bylo už napsáno nejen v Písmu svatém mnohé…
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 14:46
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Kam se vůbec poděl vážený pan kazatel Wrana??? Proč nevysvětluje svá stanoviska??? Proč se nehájí sám??? Touto dezinterpretací Písma svatého se u mně shodil a proto s ním komunikaci na tomto vlákně končím. ab&ac
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 14:49
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

ab&ac napsal(a):
 Kam se vůbec poděl vážený pan kazatel Wrana??? Proč nevysvětluje svá  stanoviska??? Proč se nehájí sám??? Touto dezinterpretací Písma svatého se u  mně shodil a proto s ním komunikaci na tomto vlákně končím. ab&ac
Shodit se u nějakého internetového anonymního trolla - koho by tohle mohlo mrzet? :)
Nikdo nemá nejmenší důvod ti vysvětlovat svá stanoviska, hájit se před tebou atd.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 15:30
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Jeli právě Martin Danihelka ideálním vzorkem evangelíka CČE,pak se děsím :-( Ani mi tak nevadí jeho agresivita,jako jeho názor na morálku,jenž je ještě tolerovaný,někdy přímo podporovaný, dokumenty jeho církve.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 15:32
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Do ČCE ti především nic není, trolle. Co tě děsí je úplně irelevantní.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 10. 09. 2016 20:20
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Také se děsím. Ne Martina, nýbrž morálního úpadku církve ČCE, kde se nenormální stává normálním, nemorální morálním. To jistě reformátoři nechtěli, když razili sola scriptura, a je z toho vykládej si písmo po svém. Církevní Tradice byla jako norma dobrá.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 22:54
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Janča napsal(a):
 Také se děsím. Ne Martina, nýbrž morálního úpadku církve ČCE, kde se  nenormální stává normálním, nemorální morálním. To jistě reformátoři  nechtěli, když razili sola scriptura, a je z toho vykládej si písmo po svém.  Církevní Tradice byla jako norma dobrá.
Ty se děs hlavně úrovně své češtiny… Když se ovšem "morálního úpadku církve ČCE" děsí všemožní zbabělí nerdi a stalkeři, je to především svědectví o tom, že ČCE jedná navýsost správně. Tak jen houšť a větší kapky.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 09:00
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Když mu došly argumenty, tak se chytá blbostí . . . . ab&ac
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 13:27
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Tak to slyšíte,CČE jedná na výsost správně. Potom netuším,proč teda tato církev umírá. Asi to bude na vině spíše problematika sociologická nežli odklon od biblických měřítek. Ovšem pak je otevřenou otázkou,proč ty církve,co jsou v očích evangelíků netolerantní a fundamentální,vykazují nárůst - CB,AC,CNN…
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 13:42
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Klasická "argumentace" cébéčkových stalkerů. Nestojí za komentář. Táhni si do svého cébéčka nebo do jiné, ehm ehm, "narůstající církve" a nestarej se o ČCE, nemáš k tomu nejmenší důvod.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 13:56
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Martin Danihelka napsal(a):
 Klasická "argumentace" cébéčkových stalkerů. Nestojí za komentář.  Táhni si do svého cébéčka nebo do jiné, ehm ehm, "narůstající  církve" a nestarej se o ČCE, nemáš k tomu nejmenší důvod.
Táhni - to se mezi bratry v Kristu neříká,pane Martine
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 14:01
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Mezi bratry v Kristu se zejména nepořádají různé přisprostlé stalkerské nájezdy. Jdi se předvádět na webovku své vlastní církve.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 14:09
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Co je na to sprostého,když se někdo zeptal,zda církev CČE schvaluje věřícím žit na hromádce, protože tim dojmem působí její dokument a když další to zajímá také.Ty rozhoduješ o tom,na jaké téma se zde může psát?
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 14:16
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Mířím celkově na tvůj odpudivý, sprostý a nekristovský styl, který provozuješ při různých diskusích na těchto stránkách. O propagaci nacismu nemluvě.
Proč vlastně nediskutuješ (slovo použito s velkou rezervou) na serveru své církve? - Jo ahá, tam vlastně žádné diskusní fórum ani není…
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 14:50
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Martine, proč stále ty nenávistné výpady proti CB? Je to závist,že to ta církev dělá s tím evangeliem jinak a daří se jí? Nebo že s ní porovnávám krizi CČE? A co když bych byl nakonec obyčejný nespokojený evangelík?
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 15:00
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Velký pes napsal(a):
 Martine, proč stále ty nenávistné výpady proti CB? Je to závist,že to ta  církev dělá s tím evangeliem jinak a daří se jí? Nebo že s ní porovnávám  krizi CČE? A co když bych byl nakonec obyčejný nespokojený evangelík?
Hele, tady tvůj vnitřní život a tvé otázky vážně nikoho nezajímají. Způsobem, jakým se tu kontinuálně chováš, ses tu navždy vyloučil z jakékoli seriózní diskuse a probouzíš tu pouze znechucení. Všem zúčastněným včetně sebe ušetříš spoustu času, když podobného psychopatického počínání zanecháš a vyfičíš z tohoto serveru. Vyřiď to i svým spolutrollům. Neznám jediného člena ČCE, který by podobným způsobem obtěžoval tvé cébéčko nebo jinou církev.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 15:06
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Všem zúčastněným včetně
 sebe ušetříš spoustu času, když podobného psychopatického počínání zanecháš  a vyfičíš z tohoto serveru.
Martine,proč se stavíš do role správce této stránky? Prosím,jaké jsou tvé kompetence na evangnetu?
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 14:05
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pro pravdu se lidé nejvíc zlobí . . . . že je to tak, Martínku??? ab&ac
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 14:06
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Tak určitě, ty máš pravdy kopec.
Nudíš.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 09. 2016 15:28
Předmět: schvaluje Nový zákon život na psí knížku?

Ano, přiznávám, je to pár novozákonních veršů vytržených ze souvislosti. To by se nemělo dělat. Ale vždyť to stejné udělal původce tohoto vlákna, když vytrhl 2 věty z dokumentu ČCE, kterým jejich kontext dává smysl dost jiný, a vy tady jak osli radostně hekáte, že jste našli důkaz, že ČCE schvaluje partnerský život bez svatby. - A tak se ptám, pokud je pro nás společnou normou Bible: když budete stejným (stejně hloupým) způsobem číst 1K 7,35-38, nedá se tomu rozumět tak, že i NZ oceňuje život na hromádce?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 09. 2016 09:03
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pohledy pouze horizontální, lidské? Četl jste vůbec ten dokument, nebo jste slovo "škvár" už měl předpřipravené? Úvodní kapitolu Manželství jako řád? Od vás, AB, bych čekal lepší čtení…
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 09. 09. 2016 14:47
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pane kazateli, jak to tedy je? Schvaluje ČCE soužití na psí knížku? Třeba tak, že když ve sboru je taková dvojice, mohou přistupovat k večeři Páně? Děkuji.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 09. 2016 15:18
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Jak už jsem napsal vám výše, především vaší otázce nerozumím. Co myslíte slovem "schvaluje"? Že je např. staršovstvo sboru nějakou "schvalovací komisí"? - A proč to spojujete s večeří Páně? Je snad účast na VP udělováva za odměnu, a má být vyloučení od VP trestem? A to by jako měli rozhodovat lidé, když tím, kdo zve (všechny), je sám Ježíš? - ČCE zná kázeňská opatření, pokud vás to zajímá, čtěte především Řád pastýřsjké služby: http://www.evangnet.cz/cce/czr/rps.html
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 09. 09. 2016 17:33
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

No dobře, potom můžu cizoložit, být rváč nebo pijan. Hlavně mě nikdo nesuďte, to může jenom Ježíš. Pak ta církev ČCE podle toho vypadá.
Nechám komentování a zeptám se, pane kazateli. Vím, že v CB jsou takoví lidé napomínáni staršovstvem, nemohou k večeři Páně, a jsou-li ve svém postoji i tak nadále zatvrzelí, následuje vyloučení ze sboru. Nikdo jim tím samozřejmě nezakazuje na shromáždění dál chodit. Co myslíte, staví se CB do neoprávněné role soudce? Koná špatně? Prosím, nepište způsobem "to nemohu posuzovat", ale prosím Váš názor, co vy myslíte, měla by to takto CB přestat dělat? Neměla by to nechat na Ježíši?
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 08:29
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Nezlobte se ale znam osobně případ kdy starší sboru CCE se rozvedl a s tou novou paní žil na hromádce a bylo to tolerováno farářem i zbytkem staršovstva,a on sam ve strasovstvu dale zustaval,takže ja mohu odpovedet ne sice z dokumentů,ale z praxe že CCE schvaluje evangelikům žít na hromádce.
Od: Anonym: Menší pes---.inext.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 11:16
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Možná v tom opravdu je určité bláznovství, že ČCE snese všelijak nedokonalé nebo někdy třeba i úplně neplatící členy, ale nezdá se mi to špatně.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 11:20
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pokoušet se zde s trollíky diskutovat je naprostou ztrátou času a všeho. Já sám za sebe klidně řeknu, že s modelem "života na hromádce" vůbec nemám problém; každá situace je samozřejmě unikátní a také život na hromádce bývá nerozlučně spojen s hříšností - to ale i manželství a vůbec všechno lidské.
Nejkomičtější jsou ovšem u zdejších anonymních trollíků afektované starosti typu "pak to s tou ČCE nemá vypadat, jak to vypadá". Podle používané rétoriky, stylistických způsobů, naivní a hloupé hermeneutiky Písma a sprosťáren v duchu "účel světí prostředky a prasárna není prasárnou, pokud slouží správné (naší) věci" se jedná s určitostí o trollí nájezd některých týpků z Církve bratrské alias cébéčka. Rovněž jejich úchylná posedlost sexualitou a zvláště homosexualitou je výmluvná. Cébéčko by se nad sebou mělo vážně zamyslet. Jistěže nejde uhlídat každého úchylného nerda, který si tuhle sedne k počítači a "vyplachuje si hubu Pánembohem, aby mu z ní tolik nesmrdělo" (Jos. Čapek: "Psáno do mraků"). Ti jsou však do jisté míry produktem atmosféry, která v cébéčku panuje - plné fundamentalismu, manipulace, povzbuzování povážlivých stránek lidské povahy, inklinující v nemalém procentu členů CB k putinismu, fašounským sklonům, protimuslimské nenávisti, homofobii atd.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 11:37
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Děkujeme za informaci o "určitosti trollího nájezdu z Církve bratrské, církve plné manipulace,fundamentalismu,fašismu, putinismu a homofóbie" Ale spletl ses,nejsem z cébéčka. Proto sám nepoučuj o tom,kdo koho má a nemá posuzovat, kdo se má nad sebou vážně zamyslet,když ty to sám posuzuješ a ještě s užitím vulgarit.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 11:46
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Tovížejo, anonyme. :-)
O tobě je zřejmé, že jsi zaměstnancem Diakonie ČCE. (Používáš její firemní síť.) Smutné a varovné, že má Diakonie mezi svými zaměstnanci podobné elementy, kteří ve chvíli, kdy se domnívají být jištěni anonymitou, vystupují v naprostém rozporu s jejím etickým kodexem, o slušném chování nemluvě.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 12:11
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Děkuji za odpověď a informaci,že "jsem zaměstnanec Diakonie CČE, element,který jedná neslušně v rozporu s etickým kodexem svého zaměstnavatele" Oznamuji,že nejsem zaměstnancem Diakonie CČE,ani jsem v minulosti jím nebyl. Internet mám od T-Mobile. Zase se jedná o tvé posuzování druhých,a mylné,za které sám jiné kritizuješ.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 12:21
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Agresivní nenávistný troll si stěžuje, že je "posuzován", komické.
Zkrátka a dobře, nechceš raději ponechat Českobratrskou církev evangelickou sobě samotné, ať se třeba klidně rozloží, chce-li - a neobtěžovat ji anonymními nevyžádanými radami? Starej se raději o svou církev, pokud je tedy nějaká církev tak pošetilá a osobu s podobným charakterovým profilem akceptuje…
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 12:44
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Nezlobte se,ale dnes jste se tady vy hned dvakrát sám chytil do pasti, když jste byl usvědčen jako ten,který agresivně soudí druhé.Viz. mé členství v CB a hodnocení Církve bratrské podle mého profilu, viz.moje záškodní práce v Diakonii.
Pán Ježíš předpovědel, že ty , kteří se budou chtít držet Jeho Slova, budou pronásledovat, že jejich řeč bude světu bláznovstvím. Jsem si vědom,že můj názor na sexualitu je dnešnímu světu bláznovstvím a že církve, které se snaží držet morálních pravidel apoštola Pavla a dvoutisícileté křesťanské tradice(byť ne vždy zdárně praktikované), připadají světu 21. století jako pošetilé.
Co by řekl apoštol Pavel,kdyby teď přišel do kostela na evangelické shromáždění? Já bych zalezl strachy pod lavici,sic jsem velký hříšník a apoštol by mě měl zač vytáhat za ušiska. Ale nevím co ti smílníci,od sborových starších až po ty sváteční členy. Možná by hrdě seděli na svých místech a poučili by Pavla, že je fundamentalista a že kdo jej ustanovil mezi nimi káznitelem. Ostatně tak se to dělo již v prvních sborech,jak svědčí Písmo. Události listů Korinťanům nám ukazují, jak se Pavel dívá na liberální křesťanství.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 12:51
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Ahoj, znovu tě žádám, nechej si své rozumy a své naivní vychloubání kvalitou své křesťanskosti někam jinam, tady to opravdu v tebou ztělesňované kvalitě k ničemu nevede a nikoho to tu nezajímá. Českobratrská církev evangelická za tvou starost o její učení, o její praxi a za tvé napomínání děkuje a tady máš klíčenku… Anonymní statečné plky o ČCE, těch je na internetu za pětník tucet. Dávej rady také jiným církvím, třeba zaujmou. :-)
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 13:02
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pán mě milostivě chraň,abych se vychloubal svou kvalitou křesťanství.Moje kvalita stojí za zlámanou grešli.Sám jsem napsal,že bych před apoštolem Pavlem vlazl strachy pod lavici . Jenom ten rozdíl, aby si to člověk přiznal, nebo zdali bude svůj hřích omlouvat humánními a rozumovými argumenty a toho,kdo na hřích ukáže, rázně spucuje jako samozvaného souditele a fundamentalistu a vykáže ho z fóra, což ovšem samo ukazuje, že svědomí v něm hlodá.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 13:09
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Velký pes napsal(a):
 Moje  kvalita stojí za zlámanou grešli…
Poprvé s tebou vřele souhlasím. - Každopádně, nech nás tady v ČCE laskavě na pokoji, hleď si vlastního hříchu a vlastní psychické pohody a nehraj si tu na biblického karatele, na to totiž vy internetoví anonymové doopravdy nemáte. Hlodá ve mně leda snad znechucení tebou. A nevandruj laskavě do náročné teologické problematiky, působí to opravdu mimořádně trapně.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 13:46
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Morální zásady jsou náročným exegetickým oříštem pro liberály. Protože ti se musí s textem porvat tak,aby přes brýle výkladu neříkal to, co v něm čteme bez nich.My konzervativci razíme Lutherovu myšlenku, že Bibli může rozumět i obyčejný člověk.V otázce mravů pak nepochybně ano.On křesťan,když si chce omlouvat hřích,tak musí říkat,že to v Bibli není jasné nebo je to jinak myšleno.Morální zásady apoštola Pavla ale jasné jsou i tomu,kdo čte Bibli poprvé.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 13:49
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Velký pes napsal(a):
 Morální zásady jsou náročným exegetickým oříštem pro liberály. Protože ti se  musí s textem porvat tak,aby přes brýle výkladu neříkal to, co v něm čteme  bez nich.My konzervativci razíme Lutherovu myšlenku, že Bibli může rozumět i  obyčejný člověk.V otázce mravů pak nepochybně ano.On křesťan,když si chce  omlouvat hřích,tak musí říkat,že to v Bibli není jasné nebo je to jinak  myšleno.Morální zásady apoštola Pavla ale jasné jsou i tomu,kdo čte Bibli  poprvé.
Furt žvaní. Ach jo.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 14:01
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pro člověka, jehož pýcha nechce vidět svůj hřích, jsou naše řeči žvaněním.
2 Timoteovi 4:1 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: 2 Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. 3 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 4 Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 5 Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 14:05
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Zneužíváš Písmo pro hovění své pýše a svým narcistním choutkám. Velký hřích!
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 14:11
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Nerozumím vám.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 14:18
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Velký pes napsal(a):
 Nerozumím vám.
To mě ale vůbec nepřekvapuje. Nejprve plná pusa biblických veršů, když jde o to anonymně snižovat a ostouzet jiné, sebereflexe ovšem nulová. Svědčí to o závažné poruše osobnosti.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 14:25
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Dobře vraťme se k tématu diskuse,osobních výpadů bylo dosti.
Padla otázka,která církev koná správně a která se mýlí - zda CB,která dává bratry "na hromádce" do kázně, nebo CČE,která s nemanželskýcm soužitím dvou evangelíků problém nemá.
Děkuji za první odpověď panu Danielkovi. Tuto otázku tady kladla paní panu Wránovi. Prosím i další. Názor faráře mě zajímá nejvíc. Prosím v duchu mírnosti, nevyjíždějme jedni proti druhým za jiný názor.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 10. 09. 2016 14:27
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

S takovým anonymním agresorem tady nikdo diskutovat nebude, se s tím smiř.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 10. 09. 2016 20:23
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Já s ním diskutovat budu. To téma rozhodně není od věci, jedná se o dost zásadní oblasti krize ČCE. Můj názor zní, že správně jedná v tomto případě CB. Prosím pane kazateli, napište nám názor.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 16:33
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Krize CČE spočívá v několika rovinách. Tato církev zestárnula. Staří umírají,děti se do církve téměř nerodí,i když křty jsou,avšak lidí,kteří s církví nežijí.Lidé z církve odcházejí,nejčastěji po osamostatnění se od rodičů,nebo do jiných církví,které je "něčím"oslovily,v horším případě i ke svědkům jehovovým (znám případy). Církev CČE je jakoby bezzubá,bez jasných postojů,liberální.Oheň evangelia hasí liberálně-intelektuální prostředí a naivní sluníčkoláska řídících orgánů,s významným podílem žen ve vedoucích pozicích.Nemá čím oslovit,jak udržet lidi,kteří by chtěli svtah ke Kristu žít víc naplno. Z církve CČE se stala spíše kulturní komunita typu skanzenu. Můj osobní názor,prosím nelynčujte mne.
Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 17:03
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Oheň evangelia nejde uhasit žádným prostředím, buď miluješ Boha a následuješ Jej, nebo ti stačí prázdné náboženství a následuješ jej. Světlo je světlem, sůl solí, pokud však pozbude chuť… ale to může být případ kohokoliv, komu ochladne láska.. Otázka tohoto topiku je podle mého položena zavádějícím způsobem. Kdyby ji někdo položil takto mně (ne co ČCE, ale co já), tak bych na ni nedokázal odpovědět bez znalosti pozadí otázky. Osobně bych dokázal odpovědět ano i ne, kde o to, kdo se ptá a proč se ptá. Pokud potkám člověka, který několik let žil v manželství bez razítka (manželství nevzniká přeci a není postaveno na razítku), po několika letech uvěří a partnerku s odvoláním na Bibli vyžene, jelikož je nové stvoření a on nesmí táhnout společné jho s nevěřícím a on přeci není ženatý, … tak odpovídám ano. Ten člověk byl mnoho let ženatý a nyní chce opustit svoji právoplatnou ženu pro svoji pýchu a zákon. Jejich vztah nebyla žádná psí knížka, ale manželství. Pokud bratr potká sestru, zamilují se a žijí spolu a nechtějí svoje manželství uzavřít i před světem, tak říkám ne, měli by být napomenuti. Ale obecně odpovědět neumím, je to příliš všeobecný dotaz.
Od: Anonym: Jarda---.102.broadband2.iol.cz )
Kdy: 11. 09. 2016 20:00
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Jsou i vyjímky. Když jsem si před sedmi lety vybíral církev, přišla mi ČCE jak ta nejlepší z těch, co jsou k dispozici.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 15. 09. 2016 17:56
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Primář Sova: "Pane kolego, vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti lze osočit kohokoli - jenom ne toho, jehož se to exaktně týká?" ab&ac
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.---.139.broadband13.iol.cz )
Kdy: 24. 09. 2016 20:00
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Technický dotaz: co je to "život na psí knížku" a jaká je alternativa?
Od: Anonym: velká kočka--- )
Kdy: 12. 10. 2016 11:24
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

ČCE se nemůže divit že vymírá.
Čím osloví? Evangeliem? Ehm, je v duchu evangelia hlásání homosexuality, tolerance sexu nesezdaným křesťanům? To je zcela jiný duch.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 12. 10. 2016 14:09
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Naprostý souhlas. Jsem přesvědčen o tom, že ČCE s celou řadou nominálních křesťanských církví kráčí do pekel . . . Kdeže ty blahé časy starých písmáků jsou . . . . ab&ac
Od: Anonym: Janča--- )
Kdy: 12. 10. 2016 22:57
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Dnes proběhl rozhovor mezi mnou a svědky Jehovovými ve městě asi 30 km od mého bydliště, během jejich misie "se stojánkem s časopisy". Dostali ode mne informaci, že u nás vedle ve městečku přestoupil větší počet svědků do Apoštolské církve. Jejich reakce na to vypověděla o povědomí, jaké se rozšířilo o křesťanech vinou liberálních církví: "Nedivíme se, že přestupují, když vy v křesťanstvu máte uvolněné mravy oproti našim morálním zásadám. Třeba když můžete žít na psí knížku u vás v křesťanstvu." Samozřejmě ti konvertité přestoupili kvůli tomu, že učení SJ poznali jako nebiblické, a že Apoštolská církev zatvrzelé hříšníky vylučuje. Ovšem vidíme, jak pověst ČCE, jenž je součástí křesťanství, špiní pověst všech křesťanů. A to je podnět k zamyšlení.
Od: Anonym: Janča--- )
Kdy: 12. 10. 2016 23:02
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Technická: Nespojujte si mne s Velkou Kočkou, moje IP je 141.170.144.—, nevím, proč se objevují ty pomlčky, jako i u Kočky (a možná dalších?). Asi nějaká technická chybička.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 13. 10. 2016 00:32
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

zkouska id
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 13. 10. 2016 00:34
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

u mě mělo tam být T-mobile - je tam - - -
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 13. 10. 2016 00:35
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

ale to neni důležité
souhlasím s vámi.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 13. 10. 2016 00:38
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

před nekolika dny se nedalo psat vůbec. Na opravě se pracuje.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 13. 10. 2016 00:39
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

zřejmě
Od: Kazatel ČCE Filip Keller <>
Kdy: 13. 10. 2016 13:36
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Můžete předložit nějaké relevantní argumenty pro podivné obvinění že, "ČCE špiní pověst všech křesťanů"? To vám mám věřit, že při setkání se svědky Jehovovými oni jako první příklad "uvolněných" mravů, uvedli život na psí knížku, tedy vaše téma? Nehněvejte se, nevěřím.
Vaše tvrzení je úplně stejně vágní, jako kdybych já tvrdil, že Apoštolská církve špiní pověst všech křesťanů svým nekompromisním jednáním a argumentoval tím, že od ní k nám přešli její členové. To je přece nesmysl.
Osobně mám za to, že k dobré pověsti křesťanů nijak nepřispívají podobně moralistické a sudičské příspěvky, kterých je toto vlákno plné. Má taková diskuse nějaký smysl? Já ho nevidím. Pokud toužíte po tom, aby se ČCE změnila, čiňte tak v ní. Podobnými příspěvky ničeho nedosáhnete.
Chybí mi v tom všem lidskost, osobní vztah (který - vím -, je po internetu dost nemožný). I proto v diskusi tohoto typu nevidím smysl.
Od: Anonym: Janča--- )
Kdy: 13. 10. 2016 18:07
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pane Filipe, děkuji za reakci. Mému svědectví můžete věřit nebo nevěřit, to nemohu já ovlivnit. Svědectví dokládá, jakou máme jako křesťané pověst. Myslím, že za tuto pověst nemůžou ani tak evangelikální církve, jako ty, jejichž členové si s křesťanskými zásadami hlavu většinou nedělají. A uznávám, že, ač svědkyně jehovova uvedla zrovna život na psí knížku, jsou profláklejší témata, jako třeba médii živená pedofilie duchovních nebo restituční nároky. Ale hovoříme zde o té psí knížce. A náhodou, zrovna do té Apoštolské církve nám odešlo ze sboru několik bratří.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 14. 10. 2016 19:02
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Jen bych doplnil o tuto letitou vzpomínku. Pokud mne paměť neklame, tak v ČCE působil svého času jako farář jistý pan Štorek, působivší v kostele u Jákobova žebříku v Praze 8, tuším v letech 1986-2003. A tento farář byl plamenným obhájcem homosexuálů. Údajně ve svém kostele pořádal svá kázání speciálně pro ně. A byl i mediální hvězdou. Dodnes si vzpomínám na jednu debatu v TV po převratu, na téma mj. i homosexuality, kde se dostal do názorového střetu s jedním mladším křesťanem. A když tento křesťan reagoval na záplavu jeho "argumentů" tím, že pozvedl Bibli, farář Štorek se na něj osopil a doslova zařval: "NEMÁVEJTE TADY BIBLÍ"!!!! To ve mně vyvolalo pobouření a hnus - který jsem nezapomněl doteď. A musel jsem si položit otázku, co je ČCE vůbec za spolek, když mezi sebou strpí takového člověka a dovolí mu, aby duchovně vedl lidi!
Tak toto si pamatuji celkem dobře. Ale mé ostatní vzpomínky na tohoto faráře mohou být již deformovány časem. Pokud tomu skutečně tak je, tak se za případné nepřesnosti, či snad nepravdivá tvrzení, upřímně omlouvám. ab&ac
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 15. 10. 2016 13:57
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

U Jákobova žebříku se to nezměnilo
Když jdou Prahou přívrženci homosexuálního stylu na karnevalu sexu prag pride, tak jim CČE dělá bohoslužby.
Když jdou Prahou přívrženci rodiny táta,máma,děti na pochodu Hnutí pro život, ČCE mlčí a připojuje se SCEAV.
Tady jsou ty priority vidět.
Pak tu máme rozvedené faráře, starší na psí knížce, ale absenci mladých rodin s dětma. Svůj k svému. Co je doma,to se počítá. Co nabízíme,to i sklízíme.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 16. 10. 2016 14:05
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

SCEAV se pripojuje k pochodu pro prodinu, ne k tomu mlčení aby bylo rozumět. SCEAV učí že homosexualita je smilstvo, viz Lutherův malý katechismus vydaný SCEAV
Od: Anonym: Janča--- )
Kdy: 16. 10. 2016 16:50
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Ahoj. To vše bylo již řečeno dřív. Samozřejmě není to veselé čtení. :( Ale co uděláme? Jedině založit nějaký spolek tradičních evangelíků, zformulovat naše myšlenky a vytvořit tak ferormní hnutí v ČCE. Obávám se však, že to je pouze teorie a většina z nás zde jsou navíc zřejmě bývalí členové ČCE, ne stávající.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 17. 10. 2016 19:15
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Jestli se tedy vůbec nic nezměnilo, pak je jasné to, co jsem již uvedl výše, že ČCE v nerozborné jednotě s většinou nominálních křesťanských církví, kráčí ke skvělým zítřkům - v pekle!!! Bohužel!!! ab&ac
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 10. 2016 20:59
Předmět: jak to bude s ČCE?

Ach, to vaše sebevědomé a hloupé "je jasné, že ČCE skonči v pekle". Jsem rád, že o tom rozhodne někdo jiný, Bůh sám. Myslím, že na podobné chytrolíny, jako jste vy, myslel Pavel, když psal: "Kdybch měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechna poznání, ale lásku bych neměl, nic nejsem."
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 18. 10. 2016 12:55
Předmět: Re: jak to bude s ČCE?

Bohužel se musím, milý pane faráři zase opakovat - ale co bych pro vás neudělal, že???
Od: Anonym: ab&ac <ab@ac> ( —.cust.centrio.cz ) Kdy: 15. 09. 2016 17:56 Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku? Navigace: link | odpověď na… | začátek | přehled | fórum
Primář Sova: "Pane kolego, vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti lze osočit kohokoli - jenom ne toho, jehož se to exaktně týká?" ab&ac
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 10. 2016 13:51
Předmět: Re: jak to bude s ČCE?

poučení přijímám. to víte, jak se říká: "komu není rady, tomu není pomoci".
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 18. 10. 2016 14:07
Předmět: Re: jak to bude s ČCE?

Naprostý souhlas. ab&ac
Od: Anonym: Martin Danihelka--- )
Kdy: 19. 10. 2016 06:01
Předmět: Re: jak to bude s ČCE?

Doktorka Laura Schlesingerová se ve svém talk show vyjádřila, že jako křesťanka zavrhuje homosexualitu… Dr. Laura Schlesingerová je rozhlasovou moderátorkou v USA a posluchačům, kteří ji zatelefonují do jejího pořadu, uděluje rady. Před nějakou dobou prohlásila, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností příznivě stavět k homosexualitě. Protože podle Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus 18,22) je homosexualita ohavností. Následující text je otevřený dopis jednoho občana Spojených států, který zveřejnil na internetu: Drahá paní doktorko! ze srdce Vám děkuji, že vynakládáte tolik obětavého úsilí, abyste lidem přiblížila Boží zákony. Lecčemus jsem se díky Vašemu vysílání naučil a o toto poznání se snažím podílet s co největším počtem lidí. Například, když se někdo pokouší obhajovat své homosexuální chování, připomenu mu prostě Třetí knihu Mojžíšovu (Leviticus 18,22), kde jasně stojí, že jde o ohavnost. A basta fidli. Jenže od Vás ještě potřebuji poradit ohledně několika speciálních zákonů a způsobů, jak je dodržovat. Za prvé: Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou oběť, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1,9). Problémem jsou ale moji sousedé. Ti tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je jako své přátele zavrhnout? Za druhé: Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá kniha Mojžíšova (Exodus 21,7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ni chtít? Za třetí: Vím, že se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15,19-24). Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na můj dotaz agresivně. Za čtvrté: Leviticus 24,44 ustanovuje, že mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li si je ze sousedních národů. Jeden přítel má za to, že se to vztahuje na Mexičany, ale nikoli na Kanaďany. Proč by se to nemělo týkat i Kanaďanů? Za páté: Mám souseda, který je pracovitý a o sobotách většinou pracuje. Exodus 35,2 stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mě morální závazek, abych ho usmrtil? Za šesté: Jeden můj přítel si myslí, že i když pojídání všeho, co nemá ploutve a šupiny, jako mušlí a humrů (Leviticus 11,10) je prezentováno jako hodné opovržení, je tato ohavnost menší než homosexualita? Za sedmé: Leviticus 21,20 praví, že se nesmím přiblížit k Hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Trpím oční chorobou zvanou krátkozrakost a na čtení nosím brýle. Je mých 4,5 dioptrií a astigmatismus překážkou návštěvy chrámu Páně? Za osmé: Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19,27 jednoznačně zakazuje. Jakou smrtí mají sejít? Za deváté: Podle Leviticu 11,6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Vztahuje se to i na můj luxusní kufřík a synův kopací míč (je brankářem)? Za desáté: Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19,19, protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Jeho žena navíc nosí šaty utkané z dvojího druhu vláken (bavlna 70% + polyester 30%). Strýc nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu zapotřebí té námahy se svoláním celé vesnice, abychom je mohli ukamenovat (viz Leviticus 24,10-16)? Nestačí, když je formou drobného rodinného obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kdo se vyspí s tchyní (Leviticus 20,14)? Vím, že jste se všemi těmito věcmi podrobně zabývala a jsem pln důvěry, že nám budete moci poradit. A ještě jednou mockrát děkujeme za to, jak nám připomínáte neměnné a věčné Boží slovo. S obdivem Váš Jake
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 10. 2016 11:44
Předmět: vtipné, ale

Martine, tento starý pokus o biblické znevážení biblického zákazu homosexualitu je vtipný, ale jaksi divný. Dovedeme přijít na to, jestli je korektní? Ptám se tebe a dalších, kteří jsou ochotni nad tím přemýšlet (a nejenom štěkat): co by se dalo namítnout proti takovémuto stavění (vposledku možná) všech starozákonních zákazů na stejnou úroveň závažnosti a platnosti?
Od: Anonym: Martin Danihelka--- )
Kdy: 19. 10. 2016 13:56
Předmět: Re: vtipné, ale

Já proti tomuto stavění starozákonních příkazů a zákazů na stejnou úroveň nenamítám prakticky nic - a Starý zákon také ze stanoviska blízkého gnostického a markionského křesťanství pokládám za věroučně irelevantní.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 10. 2016 14:08
Předmět: Re: vtipné, ale

Snažím se jít po tvé linii (teď ne po linii své otázky): ale Ježíš sám židovský Zákon za irelevantní (překonaný) nepovažuje. Jak se s tím vyrovnáváš?
Od: Anonym: Martin Danihelka--- )
Kdy: 19. 10. 2016 22:37
Předmět: Re: vtipné, ale

Já nenapsal, že Starý zákon považuji ve všem všudy za irelevantní; pouze za věroučně irelevantní. Je inspirativní kulturně, eticky, literárně, religiózně, myšlenkově - jedná se jistě o pozoruhodný text. Je jasné, že Ježíš jakožto židovský učitel s ním ve svém kázání nějak pracuje. Nicméně kázat na starozákonní text a nějak blíže se jím v církvi zabývat není příliš smysluplné a vyvozovat z něho nějaké postuláty pro křesťanské následování teprve ne.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 10. 2016 10:12
Předmět: Re: vtipné, ale

No právě o etiku se v této diskusi jedná, a nejen o "inspirativnost" Starého zákona, nýbrž o "závaznost" jeho přikázání. A tys tu vnesl vtipný podnět, kterému rozumím takto: jelikož některé příkazy SZ jsou očividně překonané, nelze brát vážně ani zákaz homosexuality, který je ve SZ v jedné řadě s těmi překonanými. Je toto pochopení správné?
Od: Anonym: Martin Danihelka--- )
Kdy: 21. 10. 2016 08:29
Předmět: Re: vtipné, ale

Ano, ale tohle by se dalo uvést asi až na druhém nebo dalším místě. Problémem je i samotná pozice přikazování a zakazování ve Starém zákoně, "zákonnost Zákona" - která už je odstraněna (aufheben) evangeliem.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 22. 10. 2016 10:03
Předmět: ČCE a homosexualita

Rozdělil bych to na takové kategorie.
Kategorie 1, co z příkazů a zákazů Tóry dnes platí a neplatí.
Kategorie 2, v Leviticus 18,22 je ovšem u jednoho z takovýchto příkazů ten dodatek, že tato věc JE BOHU OHAVNOSTÍ. Nebo chcete li přeložit co nejjemněji, že se tato věc Bohu prostě nelíbí.
A jestliže se Bohu konání homosexuality nelíbí, tak se Mu nelíbí. S příchodem Nové smlouvy patrně padla mnohá přikázání zákona, ale Bůh určitě nezměnil svůj názor ohledně toho, co se Mu líbí nebo nelíbí. Z toho důvodu, ač jiné třeba neplatí, homosexualita (praktikovaná) zůstává v Božích očích ohavností. Ohavnost je v Božích očích ohavností
Jaký je váš názor na tento názor?
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 22. 10. 2016 12:35
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Názor číslo 2.
Začnu otázkou, jaký byl postoj církve k praktikování homosexuality po dobu její 2000 leté historie? A odpovím. Záporný. Tvrdí-li moderní liberální teologové 21. století, že praktikování homosexuality není problém, pak říkají, že církev se 2000 let mýlila. Může se církev jako celek mýlit ve věcech víry a mravů?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 10. 2016 10:11
Předmět: církev a homosexualita

Vaše dva názory by se daly kritizovat nejméně ve čtyřech směrech: zaprvé: nepíšete, jak rozlišíme, které příkazy a zákazy Tóry dnes mají platit a které ne; zadruhé: pro vás má speciální závažnost vyjádření, že něco "se Bohu nelíbí", asi silnější než prostý zákaz, asi za tím cítíte emoce, ty ovšem v tomto hebrejském vyjádření nejsou více, než v jiných vyjádřeních zákazu; zatřetí: je Bible jenom proti praktikované homosexualitě, nebo považuje za hříšnou i homosexuální orientaci? já myslím, že platí to druhé; začtvrté: měla církev k homoseualitě vždy jen záporný? v poslední době vycházejí studie k raně křesťanské hagiografii nebo ke středověké klášterní praxi, které naznačují, že to tak vyostřeně možná vždy nebylo… Ale já se tady o tom více rozepisovat nechci. Jestli vás to zajímá, tak se prostě zajímejte, a čtěte. Moje suma sumarum: zjednodušené názory vašeho stylu nemají v těchto otázkách valný smysl.
Od: Anonym: Martin Danihelka--- )
Kdy: 22. 10. 2016 21:03
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Velký pes napsal(a):
 Rozdělil bych to na takové kategorie.    Kategorie 1, co z příkazů a zákazů Tóry dnes platí a neplatí.    Kategorie 2, v Leviticus 18,22 je ovšem u jednoho z takovýchto příkazů ten  dodatek, že tato věc JE BOHU OHAVNOSTÍ. Nebo chcete li přeložit co  nejjemněji, že se tato věc Bohu prostě nelíbí.    A jestliže se Bohu konání homosexuality nelíbí, tak se Mu nelíbí. S  příchodem Nové smlouvy patrně padla mnohá přikázání zákona, ale Bůh určitě  nezměnil svůj názor ohledně toho, co se Mu líbí nebo nelíbí. Z toho důvodu,  ač jiné třeba neplatí, homosexualita (praktikovaná) zůstává v Božích očích  ohavností. Ohavnost je v Božích očích ohavností    Jaký je váš názor na tento názor?
Můj názor na tento názor je, že mě názory vulgárních diskusních stalkerů, kteří se nepokrytě hlásí k neonacistickým politickým proudům, nezajímají. A určitě takové existence nelze pokládat za tlumočníky toho, co se Bohu líbí či nelíbí.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 23. 10. 2016 20:09
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Bravo, skvělá odpověď a neméně skvělá úroveň, evangelíku Martine Danihelko!!! Vytesat do kamene! ab&ac
Od: Anonym: Janča--- )
Kdy: 24. 10. 2016 12:22
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Gratuluji, Martine Danihelko. Místo argumentu vulgárně shodit autora. To je tedy opravdu jednání toho správného evangelíka, demokrata tolik bojujícího proti extrémismu a nenávisti. To jste se tedy chytil do vlastního oka.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 25. 10. 2016 16:19
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Děkuju panu Danihelkovi za nadávky. Nicméně argument jsem v nich nenašel žádný. Nemám tudíž na co odpovědět.
Děkuju panu Vránovi za odpověď. Moji odpověď na jeho odpověď lze asi předvídat. Tedy, když někteří mniši v klášteře praktikovali homosexualitu, přece to neznamená, že to bylo církví schválené. O dějiny církve se zajímám a zatím nenalézám že církev schvalovala provozování homosexuality. A jako evagelík zkouším hádat, co by k tomu řekl náš "zakladatel" Martin Luther, Jan Kalvín, Jan Ámos Komenský. Nebo ten "kacíř" Jan Hus, na kterého se tak moc odvoláváme. Ať hledám jak hledám, otcové církve, otcové protestantismu, církevní koncily… Žádné schválení tohoto konání.
A tak se ptám. Mýlila se církev, když v minulosti odmítala tento čin? Mýlí se dnes katolická, pravoslavná, církev? CB, AC, KS, SCEAV, CASD, …. až po skupinu svědci Jehovovi. Upadli v omyl? Osvítil současnou ČCE Duch svatý nebo nějaký jiný duch? Kdo mi odpoví?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 10. 2016 16:52
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Daniel Hodan má, viz názor dole, pravdu, že se většina diskusí stejně nakonec soustředí na homosexualitu. Je to protivné a nakonec zbytečné, protože konce ta diskuse nemá. Velký pse, mohl byste udělat aspoň to, že napíšete, kde "čce schvaluje provozování sexuality"? Dokud se vaše štěkání neproměni v inteligentní řeč, totiž dokud se tu neobjeví citace takového církevního schvalování, je pro mě i tato diskuse marná.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 25. 10. 2016 17:07
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Velký pse, mohl byste udělat aspoň to, že napíšete, kde "čce schvaluje provozování sexuality"?
Děkuju za rychlou reakci. Třeba tento - sbor U jákobova žebříku v Praze. Nejen že zde můžete uzavřít homosexuální "manželství", nýbrž je zde zaštítěho homosexuální hnutí Logos, které praktikovanou homosexualitu schvaluje. Nebo veřejně podporuje projekt Prague Pride.
No a nedávno jsem četl i rozhovor v Českém bratru s farářkou ČCE, která homosexuály oddává, to jste přece nemohl přehlédnout.
A prosím co říkáte na mnou položenou otázku. Mýlí se ostatní církve, které odmítají praktilovanou homosexualitu? Mýlí se církev ve své historii?
Od: Anonym: Janča--- )
Kdy: 25. 10. 2016 20:31
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Tohle už je docela stará zpráva (počátek roku 2016) ale Novinkám to nevadí, senzace je senzace. Je to mladá rodina se dvěma dětmi, jsou to věřící EVANGELÍCI, kteří ve svém rozhodnutí nečinili nic se záští nebo pohrdáním.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 10. 2016 08:59
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Úvodní stránka hnutí Logos: "Nemáme žádnou vlastní závaznou ideologii ani slepě nepřijímáme ideologické vlivy odjinud. Někteří v našem společenství věří v legitimitu homosexuálních partnerských svazků, jiní o ní nejsou přesvědčeni, ještě další se ve své bezradnosti upřímně modlí za nalezení odpovědí. Všem těmto skupinám zůstává naše společenství stále otevřeno." - Toto nazýváte "schvalováním praktikované homosexuality"?
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 26. 10. 2016 21:19
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Hnutí Logos schvaluje praktikovanou homosexualitu. Ale držme se prosím tématu. Schvaluje ČCE praktikovanou homosexualitu? V této církvi je možné uzavřít homosexuální "manželství". Tím považuji otázku schvalování/neschvalování za zodpovězenou. A nyní na třetí pokus předkládám můj dotaz:
Mýlí se ostatní církve, které odmítají praktilovanou homosexualitu? Mýlí se křesťanská církev ve své historii?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 10. 2016 21:35
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Prosím, přečtěte si znovu svou odpověď, jednou až třikrát pozorně. To je hovadina. co?
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 26. 10. 2016 21:44
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Nevidím hovadinu, ale uvítám Vaši odpověď na mou třikrát položenou a nezodpovězenou otázku. Prosím.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 10. 2016 09:18
Předmět: ukázková demagogie

Vy jste se chtěl zřejmě zapojit do diskuse. A teď tu opakujete pořád stejné tvrzení, bez ohledu na to, čím jsem se ho snažil zpochybnit: "Hnutí logos propaguje praktikovanou homosexualitu." Na můj argument jste vůbec nereagoval, jen jste doslova zopakoval své tvrzení. - Tohle má být aspoň snaha o diskusi. To, co děláte vy, diskuse prostě není. To je demagogie. (Za to slovo "hovadina" se omlouvám.)
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 27. 10. 2016 16:38
Předmět: dotaz p vránovi

Nemám v úmyslu přít se, zda Logos podporuje nebo nepodporuje homosexualitu. Původní Váš dotaz zněl takto:
Velký pse, mohl byste udělat aspoň to, že napíšete, KDE "ČCE SCHVALUJE PROVOZOVÁNÍ SEXUALITY"?
Moje odpověď zněla takto:
… Třeba tento - sbor U jákobova žebříku v Praze. Nejen že zde MŮŽETE UZAVŘÍT HOMOSEXUÁLNÍ "MANŽELSTVÍ", nýbrž je zde zaštítěho homosexuální hnutí Logos, které praktikovanou homosexualitu schvaluje. Nebo veřejně podporuje projekt Prague Pride.
No a nedávno jsem četl i rozhovor v Českém bratru S FARÁŘKOU ČCE, KTERÁ HOMOSEXUÁLY ODDÁVÁ, to jste přece nemohl přehlédnout.
konec citace
Dobře zůstanu jen u uzavírání homosexuálních "manželství" církví ČCE. Snad víte, že je církev ČCE dělá. Je to podporování praktikované homosexuality nebo není?
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 27. 10. 2016 23:30
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
To je hovadina. co?
Gratuluji panu faráři k jeho skvělému vyjadřování. Občas produkuje velmi vzácné perly - jako v tomto případě. Je vidět, že se od něho musíme ještě moc a moc učit. . . ab&ac
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 10. 2016 09:21
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Mně slovo hovadina nevadí. Hovadina je produkt hovada. Ani hovado mi nevadí. Mám radši toto než slušňáckou řeč, kde to je nevyřčeno, ale v srdci to je. Pan farář mohl napsat i krávovina nebo volovina. Proti vulgárnímu hurikánu panu Danihelkovi je to pořád ještě klášterní mluva. Mne zajímá jedno a pořád nedostávám od pana Vrány odpověď:
Mýlí se ostatní církve, které odmítají praktilovanou homosexualitu? Mýlí se křesťanská církev ve své historii?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 10. 2016 09:54
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Takže s tím spojováním hnutí Logos a "podporou praktikované homosexuality" jste se sekl, to považuji za prokázané. - A teď chci říct, že podle mého ani čce ji nepodporuje. Jsou jednotlivé případy kazatelů, kteří žehnali registrovaným partnerrstvím. Ale je, domnívám se, většina nás, kteří bychom to neudělali. A žádný oficiálnější postoj v tomto punktu neexistuje. Takže i zde je to ohromným zjednodušením říct, že "čce podporuje PH." - A ještě k vaší tolikrát opakované otázce k postoji oněch dlaších jmenovaných církví. Představte si, že nejméně na půdě dvou z nich mají homosexuálové také svá vlastní setkání. Nebudu říkat více, ani tam to není moc oficiální a jde to proti oficiálnímu postoji těch církví. Ale život, i život církve, je holt rozmanitější než by si přáli nálepkovači.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 10. 2016 10:13
Předmět: Re: ČCE a homosexualita

Děkuju pane faráři. Hnutí Logos poskytuje "přístřeší" praktikujícím homosexuálům, proto podporuje hmsx. Ano to je pravda, že sňatky homosexuálům dělají v ČCE jen někteří. Ovšem ČCE - SR, o tom dobře ví a toto toleruje, takže to dovoluje. Děje se to v chrámech ČCE, dělají to duchovní ČCE, k tomu je prezentuje v církevním tisku. Není to partyzánština. Když si dítě bude hrát se sirkama a u něho bude jeho matka a bude se na něho koukat a sirky mu nevezme, tak mu to tím dovoluje. Vyhněme se alibismu a vymlouvání. ČCE schvaluje praktikování homosexuality. A celá debata je o tom, že v ČCE si každý dělá co chce. SR se raději vyjadřuje k věcem mimo sebe (co řekl blbě prezident…..) místo aby se vyjádřila k dění uvnitř vlastní církve.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 10. 2016 10:02
Předmět: vyjadřování

Gratulovat mi nemusíte, jsem z podstaty skromný. Takže ani nevím, jestli si mám přát, abyste se ode mne "moc a moc učil". K jadrnému vyjadřování vám však jedno poučení dám. Vulgarismy nemám rád. Někdy však pro vyjádření důrazu asi užitečné jsou. Vždyť i apoštol Pavel napsal jednou slovo "h.vno". A když Ježíš spílá farizeům, taky si servítky nebere.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 28. 10. 2016 13:53
Předmět: Re: vyjadřování

Víte pane faráři, obdivuji vaši fantastickou schopnost udržet diskusi na úrovni. A té se zajisté od Vás učiti musím(e). ab&ac
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 10. 2016 14:33
Předmět: heterofobie

Úroveň není jen o slušné mluvě. Kličkování v odpovědi, odbíhání od podstaty původně předloženého tématu, dělání nechápavého nebo dělání rovnou mrtvého brouka. To je též neslušnost. Ale nevyklouzne díky ní z klávesnice hrubé slovo, to je pravda.
Pořádek, kázeň a řád. To je to, co naší církvi kriticky chybí.
Od: Anonym: Martin Danihelka--- )
Kdy: 28. 10. 2016 15:06
Předmět: Re: heterofobie

Koho tady školíš z "pořádku, kázně a řádu" a z pravidel korektní diskuse, agresívní anonyme? :))))) Nejprve posbírej aspoň minimální porci slušnosti, funkční gramotnosti a křesťanské laskavosti a pak se tu event. projevuj. Lépe bude pro tebe exhibovat na fanouškovských stránkách tebou obdivovaných Okamury a Zemana, na to tvá úroveň postačí…
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 10. 2016 16:13
Předmět: Re: heterofobie

Pane Danihelko, snažíme se zde dnes diskutovat ve slušnosti a myslím, že do tohoto okamžiku se nám to více méně dařilo. Prosím, nebuďte agresivní a netykejte mi, neznám vás. Vztáhněte trochu křesťanské laskavosti i vy na nás. Vyjadřujete se jako čloběk nevěřící, ba připomínáte mi toho křičícího muslima na berínském nádraží, co byl před chvílí v televizi.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 10. 2016 16:23
Předmět: Re: heterofobie

A váš komentář osahuje dvě pravopisné chyby, pane Danihelko. Našel byste je?
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 24. 10. 2016 13:11
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Chmm. Tak se asi nedočkám odpovědi. Inu, divná parta tady: schopní zapáleně diskutovat o něčem, co ani nejsou s to definovat. A k tomu, jak předvídatelné, i kdyby diskutovali o žížalách, stejně skončej u homosexuality. Vy jste fakt případi :-D
Od: Anonym: Mirda--- )
Kdy: 03. 11. 2016 17:46
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Společenství ztrácející morálku je odsouzeno k zániku.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 04. 11. 2016 14:09
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Jsem trochu zmaten. Pokud to měla být odpověď na můj dřívější dotaz, co myslíte všichni tím "životem na psí knížku", co je na tom špatného a jaká forma soužití není "životem na psí knížku", co se pro to má udělat, a kde se o tom píše v bibli, pak jsem se opět nic nedozvěděl. Spíš ale vyvstalo pár nových otázek: 1) co je podle Vás morálka/morální, jak se to určuje? 2) Aniž bych chtěl rozporovat vaši tézi, že "Společenství ztrácející morálku je odsouzeno k zániku," souvislost s "psí knížkou" mi trochu uniká. Mimo to by bylo zajímavé zjistit, jak tomu sám rozumíte: kým, jak a proč je odsouzeno k zániku? A tak společenství, které je morálně na výši, zaniknout nemůže? No nic, chaso. Bavte se tu dobře :-)
Od: Anonym: Luboš Tefr <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 11. 2016 15:39
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Život na psí knížku je nesezdané soužití, pokud jste to nevěděl, tak se domnívám, že jste na to mohl přijít sám při čtení diskuse. Logicky životem na psí knížku není manželské soužití. Sex mimo manželství je hříšný a v Bibli je to ve Starém i Novém zákoně, opakovaně a podle mne jasně a zřetelně. Zadejte si do vyhledávače: "Bible manželství" a dostanete mraky odkazů, dozvíte se i např. to, že není-li nevěsta panna má být ukamenována přede dveřmi domu svého otce. Pro úplnost, hříšný je sex ve druhém manželství po rozvodu, když bývalý manžel ještě žije. Co je na životu na psí knížku špatného? Podle mne nic, jenže já jsem ateista a Bible a její ustanovení pro mně nejsou autorita (to neznamená, že např. kradu). Podle mne se řada příslušníků Českobratrské církve evangelické ode mne liší jen tím, že v neděli chodí do kostela.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 04. 11. 2016 16:25
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Zajímavé. No, když už jsme u toho, že to tam je a opakovaně (když to pro Vás není závazné), mohl byste mi přesně dát odkazy (jistě to i přes to, že to pro Vás autorita není, dokážete)? Hlavně, jakým obřadem se mění nezávazné soužití v závazné, a zda to, že lidé neprojdou nějakým úředním nebo náboženským čárymáryfuk, implikuje nutně sexuální nevázanost? Nemohou si být dva i bez toho věrní?
Od: Anonym: Luboš Tefr <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 11. 2016 18:37
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Prosím, napište mi, že si to, že sex mimo manželství je podle Bible hříšný, nedokážete sám najít a já vám dám odkazy (buď jste hloupý anebo líný). A ten obřad, na který se ptáte, se jmenuje SVATBA, to jste opravdu nevěděl?
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 04. 11. 2016 22:11
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Myslete si o mně, co chcete, ale když tvrdíte, že si o podmínce svatby píše v bibli na mnoha místech, jako podmínce k povolenému sexu (chudák Juda a jiné významné postavy, které měly i ženy, se kterými oddány nebyly! Kdo oddal Adama s Evou?), tak mi ta místa vypište. Udělejte to prosím za lenocha nebo blbce. A ještě prosím, kde je ustanoven ten svatební obřad?
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 04. 11. 2016 22:12
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Myslete si o mně, co chcete, ale když tvrdíte, že si o podmínce svatby píše v bibli na mnoha místech, jako podmínce k povolenému sexu (chudák Juda a jiné významné postavy, které měly i ženy, se kterými oddány nebyly! Kdo oddal Adama s Evou?), tak mi ta místa vypište. Udělejte to prosím za lenocha nebo blbce. A ještě prosím, kde je ustanoven ten svatební obřad?
Od: Anonym: Jirka--- )
Kdy: 04. 11. 2016 20:04
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Dovolím si odpovědět z jiné strany. Osobně si myslím, že manželství nelze definovat jen definicí pomocí "razítka" na úřadě. Písmo definuje manželství jako stav, kdy muž opustí otce a matku, ten přilne ke své ženě a je s ní jedno. Takže před Bohem je manželství na psí knížku stejně závazné jako to s razítkem. Manželství, také, jak je již ve vláknu poznamenáno, nekončí rozvodem, ale až smrtí. Kdyby nějaký bratr v Kristu chtěl s někým žít na psí knížku, tak bych se jej ptal proč. Pokud by měl nějaký důvod, tak bych jej nezahříšňoval. Osobně si takový důvod nedokáži představit a žádný neznám. Napadají mne pouze důvody, které jsou hříchem a v hříchu nelze bratra podporovat ani chození hříchem nejde tolerovat, tedy ani soužití na psí knížku. Ale to je již jiné téma, odpuštění, pokání,… PS: jeden důvod mne nyní napadl, situace kdy jeden z manželů nemá právní způsobilost manželství uzavřít (právní nezpůsobilostí není myšlen hřích).
Od: Anonym: Martin Fér--- )
Kdy: 04. 11. 2016 22:01
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

To jste hodný, že byste alespoň v některých případech nezahříšňoval.
Od: Anonym: Jirka--- )
Kdy: 05. 11. 2016 08:27
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Mohu vás pane faráři Fére, požádat o váš názor k tématu? Váš názor v diskuzi jsem nenašel. Moje odpověď byla vyjádřením toho jak věřím a co poznávám z Písem. Jak vy?
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 04. 11. 2016 22:14
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

U někoho budí odpor i to, že svatby jsou pro církev kšeft. Viz například reakce Norské církve na masové výstupy.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 04. 11. 2016 22:16
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

U někoho budí odpor i to, že svatby jsou pro církev kšeft. Viz například reakce Norské církve na masové výstupy. Rozpaky budí i fakt, že manželství razítkem odbouchnutá moc trvalosti poslední dobou nevykazují. Lidé, žijící ve svazcích, Vámi pohrdavě označovaných, jako "psí knížka," často vykazují větší kvality.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 05. 11. 2016 15:32
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Manželství "odbouchnuté razítkem" je podle mě moc zjednodušený pojem. Já chápu dva typy manželství:
Manželství "na úřadě" - uzavření smlouvy mezi mužem a ženou (mužem a mužem, ženou a ženou) před občanskou společností. Tedy ne jen razítko, nýbrž smlouva. V této smlouvě veřejně přijímají jeden druhého za svého partnera, zakládají rodinu. Řídí se občanským zákonem. Ten dovoluje také zrušení manželství - rozvod. Toleruje třeba nevěru. Rozvodem - občanským soudem - manželství končí, člověk je volný a může uzavřít nové manželství.
Lidé na psí knížce smlouvu před občanskou společností neuzavřeli. Žijí spolu na základě osobní domluvy bez závaznosti vůči občanaské společnosti. Občanská společnost je toleruje.
Manželství "v kostele" - uzavírá Bůh prostřednictvím kněze (svátost) mezi mužem a ženou. Řídí se církevními pravidly (ta vycházejí z Písma a žité Tradice církve). Toto manželství nelze člověkem rozvést, protože je uzavřel Bůh, ne pouze lidé, musel by je rozvést Bůh, a tento pojem církev nezná. Dle Tradice církve (všeobesná shoda církve jako celku v prvních staletích) nelze uzavít manželství mezi mužem a mužem, ženou a ženou, nedovoluje se nevěra. Manželství končí až smrtí, resp. případem nevěry dle pravidla apoštola Pavla. Církev rozvody neprovádí. Nemanželské soužítí dvou partnerů chápe církevní Tradice jako smilstvo, lože lze sdílet pouze mezi manželi. V některých církvích se od Tradice církve (případně i Písma) oddělují a tato pravidla mění dle moderní doby. Z pohledu obecné církevní shody žité po staletí pak není zavádění novot křesťanské - vymyká se pravidlům církve. Problém vidím v ražení pravidla sola scriptura fundamentálním způsobem, kdy obecná tradice církve vůbec neexistuje, platí jen to, jak Písmo ke mě promlouvá - problém - kolik čtenářů Písma, tolik různých výkladů Písma - někdo si tam obhájí homosexualitu i život na psí knížku, jiný zase opak.
Od: Anonym: Jirka--- )
Kdy: 05. 11. 2016 16:43
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Velký pse, já osobně vidím jen jedno manželství a to manželství před Bohem a je jedno jestli je uzavřené v kostele nebo na úřadě nebo jinou formou (v neevropské kultuře). Nebo snad nekostelová manželství při rozvodu nehřeší? Tvoje tvrzení, že život na psí knížku je smilstvo není podle mne biblické. Jde o to jak chceš psí knížku chápat. Jedna verze je smilstvo, druhá verze je stejně platné manželství jako v kostele před farářem, tedy nerozlučitelné před Bohem jako jakákoliv jiná forma manželství. Osobně bych žádného bratra v manželství na psí knížku nepodporoval, ale to jsem psal výše. Nicméně rovnici psí knížka = smilstvo v obecné rovině nepovažuji za biblickou.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 05. 11. 2016 16:06
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Nesouhlasím s tezí, že svatby jsou pro církev kšeft. Co se děje v Norku, nevím, ale jenom když slyším to slovo (Norsko), tak je to pro mě synonymum pro Sodomu a Gomoru. Náklady na energie spojené se svatebním obřadem v kostele převyšují dar na tuto událost. Pokud se ovšam dar vůbec uskuteční. Při sňatku praktikujícího farníka je to ok, ale většina svateb (ale hlavně jřtů a pohřbů) jsou lidem, kteří do kostela nepáchnou a najednou si vzpomněli, že by chtěli svatbu/pohřeb v kostele. Tak dají třeba 1000 Kč jako dar, nebo 2000, nebo tři stovky, jak kdo. Ovšem ty bohoslužby vyjdou třeba na 3000 - takže sbor doplácí - a to cizím lidem, kteří, kdyby si tu svatbu udělali na zámečku, tak zaplatí daleko víc. K tomu zaměstnají faráře na půl dne, který se mezi tím mohl věnovat třeba návštěvám starých lidí ze sboru. Náš bratr farář jednou řekl, že bysme měli zavést taxu, kterou budeme vybírat, abysme neprodělávali na de fakto cizích lidech. Praktikujícícm členům sboru samozřejmě svatba, pohřeb, křtiny, zdarma (či ten dobrovolný dar). No zatím se to tak nedělá.
Od: Anonym: Jirka--- )
Kdy: 05. 11. 2016 17:23
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Mohl bych se zeptat, proč vlastně oddáváte v kostele nevěřící? Podle vašeho svědectví to sbor sponzoruje, takže nejde o kšeft, proč tedy? Je to k něčemu dobré?
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 05. 11. 2016 17:36
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

To jsou jako členové sboru. Ale ve sboru je nikdy nikdo neviděl. Jenom že byli u nás pokřtěni.
Od: Anonym: Jirka--- )
Kdy: 05. 11. 2016 19:27
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Děkuji za odpověď. Přiznám se, že je pro mne trochu neuchopitelná. Žiji v jiném prostředí a tak tomu nerozumím. Nechápu, jak může být člen sboru, zůstávat členem a zanedbávat společná setkávání, žít ve světě a světem a …pro mne je člen sboru ten, kdo žije a chodí s Kristem. U nás se členové společenství poznají podle společenství, ne podle knih a my ani žádné knihy neřešíme…
Od: Anonym: marie sohrová <> ( --- )
Kdy: 23. 11. 2016 16:06
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Cizím lidem? Pokud tak smýšlí i váš "bratr" farář, tak je tu něco velmi, velmi špatně.
Od: Anonym: Jirka--- )
Kdy: 23. 11. 2016 16:27
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pěkný den paní Marie, co prosím myslíte tím velmi špatně? Tím, že někdo někoho nazve cizí lidé? A následně definuje cizí jako lidi, co "kostel" neznají?
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 07. 11. 2016 17:57
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Nevím, jestli se to tu zná, ale narazil jsem při svém hledání na jisté stránky, které z vaší církve pocházejí, a myslím, že tento názor (k dílčím věcem mám výhrady) za zamyšlení stojí: http://www.svobodne.estranky.cz/clanky/spolecnost/predmanzelsky-sex-je-mylne-oznaceni-krasneho.html
Od: Anonym: Janča--- )
Kdy: 10. 11. 2016 09:53
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Hlavně používej antikoncepci! Pak to není mimo manželství hřích. Bible to vlastně zakazovala kvůli tomu.
Tak na mne působí ten článek toho faráře ČCE co to napsal. Pan farář by si měl nastudovat něco o dopadu těch "tabletek" na vztah, a nejlépe o jejich potratovém účinku. (Tedy pokud není obhájce potratů - což je v ČCE také možné.) A vůbec něco o manželství. Pokud tento pan farář pouze slouží liturgii, nu dobrá. Ale jak funguje v jeho sboru pastorace, o tom mám pochyby.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 10. 11. 2016 17:46
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Pokud to měla být Vaše reakce na mnou odkazovaný článek, tak se obávám, že jste četla asi něco jiného.
Od: Anonym: Kežmar--- )
Kdy: 25. 11. 2016 11:55
Předmět: Re: Schvaluje ČCE život na psí knížku?

Nesouhlasím s psí ani kočičí knížkou. Nesouhlasím ani s homosexualitou.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 11. 2016 12:58
Předmět: klasik ovšem říká:

"Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat."
Od: Anonym: Jirka--- )
Kdy: 25. 11. 2016 16:01
Předmět: Re: klasik ovšem říká:

Naštěstí Boží lid se neřídí výroky lidské moudrosti, ale Slovem Božím. Dá se dělat hodně a křesťané to i činí. Křesťané hříšníky nepronásledují, netupí, … ale nepodílí se s nimi na hříchu, ani jej neschvalují. Dá se žít tichý, pokojný, pokorný život před Pánem bez spoluúčasti a podpoře cizího hříchu. A to je velmi mnoho. Nábožní lidé této cestě ovšem nerozumí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 11. 2016 16:10
Předmět: Re: klasik ovšem říká:

Jirko, tomu co píšete, rozumím. - Trochu jsem se vysmíval větě "nesouhlasím s homosexualitou". Zněla mi jako "nesouhlasím s tím, že dvě a dvě jsou čtyři". H. totiž na světě byla je a bude, to je prostě fakt. Záleží pak na nás, jak se k ní postavíme.
Od: Anonym: Jirka--- )
Kdy: 25. 11. 2016 17:13
Předmět: Re: klasik ovšem říká:

V tomto smyslu souhlas, ale dá se pochopit i autor nesouhlasu. Hřích je zde na zemi již dlouho a asi ještě chvíli bude. Možná autor potřeboval vyjádřit svůj názor, že jako křesťan s konáním hříchu nesouhlasí a že za hřích považuje to či ono. Možná si přijde v tomto názoru osamocen. třeba se nachází v místě, kde jeho "křesťanské" okolí to vnímá opačně a hřích druhým schvaluje. Tedy lépe řečeno, neschvaluje, žádný "křesťan" neschvaluje hřích, pouze poněkud posune jeho definici, když se totiž věci nepojmenují pravým jménem, pak není jasné o co jde …
Od: Anonym: Julo--- )
Kdy: 28. 12. 2016 16:31
Předmět: Mikulas Vymetal rozhovor

Cital som rozhovor s Mikulasom Vymetalom pre cesky bratr a tento farar je ozaj totalne mimo.