Odpověď na příspěvek: Gn 2:8 - (další) "reformace" teologie...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 05. 10. 2018 00:00
Předmět: Gn 2:8 - (další) "reformace" teologie...

Problém současné církve, ať už katolické nebo bratrské, je především v tom, že ze středověkého Omylu se stala novodobá Lež…
Nemůžete dále popírat Věstonickou venuši, neandrtálce a ještěry druhohor. Nelze dále popírat stáří Země, které je prostě těchnicky vzato dokázané kolem 4 miliard let. To, že jste špatně rozuměli Genesis v době, kdy na správné pochopení nebyly vědecké možnosti, neznamená, že to můžete předstírat nadále…
A přitom jádrem křesťanství je Ježíš Kristus, skutečný spasitel, ne Adam, který je pouze symbolický… (Tedy myslím, že křesťanství Christianity by mělo přežít i škrtnutí Adama, ale i pochopení, že Isráel není v Levantu, ani to není národ, ale je to stav a jednou bude všude, až tam přijdeme, i když při tom zůstaneme místně tady…)
Gn2:8 A ustanovil Jehova Bůh ochranu v až dosud od pravěku a umístil tam toho člověka (=há ádám), kterého zformoval.
Skutečný obsah Genesis není v rozporu s Darwinem a skutečností, to jen nesprávné překlady a Dogmata jsou v rozporu (se Skutečností a s Pravdou)…
Adam אדם prostě znamená "člověk", obecně. (Nebo to znamená "červený" od דם "krev", nebo "budu mlčet", možná "zemřu", od דמם "to be silent, be still, wait, die", i když ale "zemřít" se obvykle používá jiné slovo, spíš tedy "mlčet"…). My všichni jsme "adam". (A navíc většina z nás je "Esau Edom" - "Pracující Lidský" ("Edom" je infinitiv od "adam", "být lidský", "Esau" je doslova "Pracovali,Pracujte"), který je "hrubý" ale ne "chlupatý", jen málokdo je Zrádný Náhradník, Oligarcha Jákob - význam těchto jmen je jasně vysvětlen i v konvenčních překladech Gn25:27-34, a prodali jsme a stále ještě prodáváme své prvorozenství za mísu jídla Oligarchům).
Člověk byl zformován z "prachu půdy", ovšem slovo "půda" je אדמה Adamah, a může to též znamenat vlastnost od slova "člověk", tedy "lidskost"… Tím "prachem" jsou zřejmě míněny chemické prvky C,N,O,H,… a nepřímo to naznačuje, že mohou být i bytosti, které nejsou z hmoty, ale třeba z energií nebo ještě jinak…? "zformován" nijak nepopírá postupnou (mírně řízenou) evoluci, nijak není specifikováno, jak dlouho to "zformování" trvalo a jak probíhalo… Jistě nelze člověka "uplácat z bláta", z téhle teorie jsme již vyrostli… (Především - Bůh nepodvádí, ani své vlastní přírodní zákony…)
Slovo עדן Eden (ráj) má další význam "až dosud" H5728 "hitherto, still, yet", další význam H5730 "delight". Slovo קדם H6924 je zároveň "east, antiquity, front, that which is before, aforetime, ancient time". Není tam "na východě", je tam buďto "od východu" ale spíš tedy "od pravěku". Slovo גן "garden, enclosure" je ovšem odvozeno od slovesa גנן " to hedge about, i.e. (generally) protect, to defend, cover, surround", ze stejného slova je מגן "štít" "shield, buckler", něco co způsobuje ochranu. Dojem, že to je zahrada (chráněná zahrada) je prostě jen antický omyl, Hospodin nás chrání všelijak až dosud…
Z ráje první řeka "Ústa klidná (tichá)", ona obkružující zemi "Zůstat naživu" a tam (je) to zlato. Proto především vám ty jména nikdo zatím nepřeložil, a protože třeba v Jos12, kde jsou hodně použitá jména dávající smysl jako věty, byl text přes celou stránku vytvarován ve starších kodexech do slova "Mlč!", a protože to rabíni (farizejové z NZ) v Talmudu zakázali vysvětlovat goimům. A protože každý, kdo překládal Bibli, těm Dogmatům příliš věřil, a ti, co jim nevěřili, se o Bibli zase nestarají vůbec…
Velikost stvořitelského díla není nijak zmenšena tím, že probíhalo miliony a miliardy let a ne sedm pozemských dní, spíš naopak… Mimo jiné, slovo "den" יום znamená "být horký" (infinitiv) a je to buď den, nebo rok, nebo jiná (horká) perioda. I z toho, že v Gn1 jsou "dny" dřív než stvoření Slunce, je zřejmé, že se nejedná o pozemské dny.
Naopak, je tam zajímavá informace, že rostliny byly stvořeny ještě před sluneční soustavou, tedy na nějaké jiné planetě, a sem zaneseny meteority s vodou… https://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia https://en.wikipedia.org/wiki/Late_heavy_bombardment "life either formed immediately after the Late Heavy Bombardment, …" - těsně poté, co asteroidy přinesly na Zemi vodu… KDYBY se to mohlo stát náhodou, stalo by se to náhodou kdykoliv znovu jinak, ale dokonalý bio-computer DNA se tu znovu objevil jen jednou… (procaryota a eucaryota), a je prakticky vyloučeno, aby fungoval bez membrán z proteinů, které sám vytváří, tedy prakticky nemohl vzniknout postupně sám…
K tomu dále dodám, že mým potvrzením Einstein's universe - https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein%27s_universe#The_Einstein_universe a z toho logicky vyplývajícím vyvrácením bludu zvaného Velký třesk, který především odkřesťanštil Západ, naopak potvrzením Genesis 1 (vesmír byl zpočátku bez formy a temný a nastartován byl akustickou vlnou zvenčí), naprosto fyzikálně míněno, jen "voda" je tam "vodík", "země" je v Gn1 náš 3D vesmír jako povrch 4D hyperkoule, také se Duch Boží vznášel "podél vod", ne "nad vodami", vně vesmíru ve čtvrtém rozměru, "vedle"… ((Jen na okraj podotýkám, že se cca 12 let intenzivně zabývám astronomií, především Solar physics, ale ten tvar vesmíru jsem takto chápal už kdysi dávno ještě na základní škole, třeba jadernou fyziku jsem se učil z tátových učebnic někdy začátkem střední školy…))
Prostě z antického Omylu (Adam) se nejpozději někdy začátkem 20. století stala novodobá Lež, jenže vědci to přehnali na druhou stranu a proti tomu postavili ještě horší Lež a Blud - Velký třesk a samovolný vznik života… (Ti "rozumní", vědci, místo toho _věří_ ještě horšímu bludu… Jako středověcí vědci tvrdili, že Země je plochá, dnešní vědci, WMAP zejména, tvrdí a lžou, že vesmír je 3D plochý, že to prý změřili na microwave background, což je drzá lež… Jako vědci před Paracelsem tvrdili, že život třeba mouchy a červi vzniká z neživého bláta, dnes to posunuli o jednu oktávu dál a tvrdí, že život vzniknul z neživého bláta kdysi dávno, jenže to je stejně absurdní.) Dnes "racionálně" vychovaná mládež prostě opovrhuje bludem zvaným "Adam" a stvořením v 7 dnech, a sotva se to někdy zlepší, dokud toho Adama neškrtnete… A ovšem, ten čas již přišel, jen to bude chvíli trvat…
Slovo אלהים "Bůh" je v originálu z 99% v plurálu! (I když sloveso k tomu bývá v singuláru). Někde jsou tam třeba pohanští "bohové", jenže to je zcela stejné slovo ve stejném tvaru, jen překladatel usoudil, že to zrovna v daném místě bude interpretovat jako "bohové" a ne jako "Bůh"… (Myslím, že nejpřesněji by tomu odpovídalo české slovo "Božstvo", je také pomnožné a dá se chápat v singuláru). Je odvozeno buď od slova איל "Síla,Moc,Pomoc" nebo od slova יאל "začít"… Hebrejsky יהוה "Jehova", česky "Jsoucnost", je jméno, zatímco "Adonaj,Kyrios,Dominus,LORD,Gospodi,Hospodin,Pán" je titul, který byl tam, kde slovo Adonaj vedle toho _není_, nahrazen místo toho jména, už v hebrejském předčítání…
I když se dá z několika míst dokázat, _že_ Bůh (nebo andělé nebo UFO) existují, dá se i ukázat, _kde_ je a proč ho vědci v dalekohledech neuvidí, nijak to ale nesnižuje tajemnost toho, _jaký_ vlastně je (jsou). Ezechiel popisuje na začátku 4-rozměrné (nebo 5?) bytosti (ty kola nejsou jako kola u vozu, ale jako rovníky na glóbusu, a je jich víc, než můžeme ze zkušenosti chápat - tedy dva… Asi jako animované placaté postavičky těžko pochopí 3-rozměrného diváka před obrazovkou… A ovšem Ezechiel i Zj4 popisují skleněné moře nebo strop, "event horizont" našeho světa, do kterého se můžete libovolně dlouho přibližovat ale nikdy jej nedosáhnete, (což mimo jiné dokazuje, že to je objektivně nad jejich možnosti pozorování) - ze čtvrtého rozměru jsme jako pod sklem, nebo na obrazovce, ale dost zřejmě sem mohou nějak zasahovat, ale není to jednoduché… Asi jako akvarista může zasahovat do rybiček, přestože není s nimi v akváriu…) Třeba "Betlémská hvězda" jako dobře doložitelný astrologický fenomén, zejména ta ze zimního slunovratu roku 3BC (-2 pokud by byla 0 uprostřed), mimo jiné objektivně dokazuje, že to pisatelům Matouše musela nějaká vyšší bytost poradit, protože to nemohl(i) mít ze své hlavy - další objektivní důkaz…
Jen na okraj, oba dva rodokmeny Ježíše dávají smysl jako věty, v tom pořadí v jakém jsou, jedna od začátku k Ježíšovi, druhá od Ježíše do budoucnosti. (I když z transformace těch jmen do řečtiny není zpětný překlad jistý…) Vím, že jsou různá, ale mylná, vysvětlení, proč tam jsou dva odlišné rodokmeny… (A ovšem mimo jiné tam jsou dva proto, aby bylo zřejmé, že to není skutečný rodokmen… Ostatně alespoň dvakrát našli starý zákon po několika generacích s velkým překvapením, a tedy tvrzení, že si něco předávají ústně již od Mojžíše, je prostě lež i podle Písma… Celou starou část SZ (Tóru) zřejmě napsali Jeremiášovci v Babylonu a celá je (mezi řádky) o svrhnutí té zlé nadvlády (a ovšem k rozbalení až dnes), Jeremiáš končí stejně jako Králové a psán byl tedy s nimi potom, a je celá jednotným jazykem, mírně odlišným od pozdějších (malých) proroků a žalmů, kde je ten jazyk pak již "květnatější"…)
Gn5 - Od Adama po Noe: Člověk nahradil křehké vlastnictví, velebení Boha sestoupilo, disciplinovaný vyslaný muž, mocné odpočinutí …

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód