Bible kralická - Gn 25,27-34

Gn 25,27 A když dorostli ti děti, byl Ezau lovec umělý, chodě po polích; Jákob pak byl muž prostý a v staních bydlil.
Gn 25,28 I byl Izák laskav na Ezau, proto že z lovu jeho míval pokrm; ale Rebeka laskava byla na Jákoba.
Gn 25,29 Uvařil pak Jákob krmičku. Tedy Ezau přišel z pole zemdlený,
Gn 25,30 A řekl Jákobovi: Dej mi, prosím, jísti krmě té červené, nebo jsem umdlel. (Protož nazváno jest jméno jeho Edom.)
Gn 25,31 Odpověděl Jákob: Prodej mi dnes hned prvorozenství své.
Gn 25,32 I řekl Ezau: Aj, já k smrti se blížím, k čemuž mi tedy to prvorozenství?
Gn 25,33 Dí Jákob: Přisáhni mi dnes hned. I přisáhl mu, a prodal prvorozenství své Jákobovi.
Gn 25,34 Tedy Jákob dal Ezauchovi chleba a krmě z šocovice. Kterýžto jedl a pil, a vstav, odšel; a tak pohrdl Ezau prvorozenstvím.