Bible kralická - J 15,12

J 15,12 Totoť jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás.