Bible kralická - 1J 4,21

1J 4,21 A totoť přikázání máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.