Bible kralická - J 13,34

J 13,34 Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož miloval jsem vás, tak abyste i vy milovali jeden druhého.