Bible kralická - 1J 3,11

1J 3,11 Nebo toť jest to zvěstování, kteréž jste slýchali od počátku, abychom milovali jedni druhé.