Bible kralická - 1Te 5,16-18

1Te 5,16 Vždycky se radujte,
1Te 5,17 Bez přestání se modlte,
1Te 5,18 Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.