Bible kralická - L 18,1

L 18,1 Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati,