Bible kralická - Fp 4,4

Fp 4,4 Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.