Bible kralická - Ž 32,11

Ž 32,11 Radujte se v Hospodinu, a plésejte spravedliví, a prozpěvujte všickni srdce upřímého.