Bible kralická - Ef 5,20

Ef 5,20 Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,