Bible kralická - 1Te 5,18

1Te 5,18 Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.