Diskuze k článku: Poděkování synodní radě

K vyjádření synodní rady k vývoji ve společnosti
Chtěl bych vyjádřit poděkování za to, že se synodní rada odhodlala k takto konkrétnímu prohlášení, které vyvolává různé reakce, kladné i kritické, přijímající i odmítající.

Téma: Reakce na názor D. Sedláčka

Od: Uživatel Evangnetu Rostislav Kučera <>
Kdy: 07. 12. 2012 13:44
Předmět: Reakce na názor D. Sedláčka

Navigace: link | přehled | fórum
Chtěl bych reagovat na Poděkování br. Sedláčka synodní radě. Je to skutečně vyjádření loajálního zaměstnance SR. Proto chci jen krátce reagovat, protože delší reakce by byla ztrátou času. Naše společnost je rozdělena na dvě skupiny. Na skupinu lidí, které současný režím vládnutí s mafiemi a kmotry nevadí. To pro ně není důvod, proti čemu by měli protestovat.Možná jim z toho plynou i jisté výhody. Pak je tu větší skupina lidí, na které denně dopadají exekuce, ztráta zaměstnání nebo jsou zdravotně postiženi. Z této skupiny jistá část volila komunisty, buď z naivity, že jsou schopni jejich problémy vyřešit nebo čisté jako protest vůči praktikám současné garnitury. Problémy a postoje lidí v těchto skupinách je jistě složitější, já jsem je zúžil jen na tuto obecnou problematiku. Osobně bych komunisty nevolil z žádných pohnutek. Nevěřím, že by jejich ideologie vedla k něčemu lepšímu než je současný systém. Ale i když by volby vyhráli, tak se jich neděsím, protože nemají možnost provést nic, co tu bylo v minulosti. Velkého bratra za zády nemají a náš stát je součástí NATO a EU, což dostatečně zabezpečuje demokratický vývoj v naší zemi. Proto vyjádření D. Sedláčka chápu jen jako loajální postoj vůči SR, protože si myslím, že je inteligentní člověk a ví, že u nás se tohle prostě opakovat nemůže. Dnes může u nás každý studovat VŠ, pokud má dostatečné finanční prostředky. Dnes může bydlet bez strachu, že přijde o střechu nad hlavou, když má dostatečné finanční prostředky. No nebudu vyjmenovávat, co dnešního člověka ohrožuje. To ví každý sociálně cítící člověk. Ale prosím, řekněte mi, proč toho poslance chtějí nechat trestně stíhat, když tak oddaně hlasoval??
Od: Kazatel ČCE Jan Keller <>
Kdy: 08. 12. 2012 18:08
Předmět: Re: Reakce na názor D. Sedláčka

Milý Davide, Honzo, Tomáši, já tentokrát synodní radě poděkovat nemohu. Už toho bylo hodně napsáno k poslednímu "vyjádření" synodní rady, přesto se chci vyjádřit i já. S jeho obsahem v mnohém nesouhlasím - podobně jako Tomáš Trusina. Zvlášť nerozumím tomu, proč je vydáno právě v této době. Kdyby text nebyl vyjádřením synodní rady, kdyby to byl článek Joela Rumla nebo Lii Valkové nebo kohokoliv jiného, byl by dobrým podnětem k otevření rozhovoru. Ale článek je vyjádřením synodní rady. Tu jsem si jako člen ČCE zvolil a souhlasím s tím, že mě representuje. Její vyjádření je trochu i vyjádřením mým. A také vyjádřením mých přátel v církvi a to i těch, kteří volili KSČ v touze, aby se něco u nás zlepšilo. Ale vyjádření synodní rady nerespektuje názorovou různost v oblasti politiky u svých členů. Mluví jen za část církve. Dokonce kritisuje i dvě politické strany. K tomuto vyjádření se přiznat nemohu, nemohu ho obhajovat a jak poznávám, nejsem sám. Politická vyjádření ve státě, kde existuje otevřená názorová různost, by synodní rada za normální situace psát neměla. Ani jedno ze tří letošních oficiálních vyjádření synodní rady mě nenadchlo. Naopak jsem uvítal článek Jardy Plíška k prohlášením Synodní rady. (Český Bratr 7/2012 Církev-útočiště, nebo hráč?). Je vynikající.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 08. 12. 2012 18:56
Předmět: Re: Reakce na názor D. Sedláčka

Ctěl bych se trochu synodní rady zastat. Když k něčemu, co hýbe společností, mlčí, je kritizována, když nemlčí, je kritizována, že je to příliš pravicové nebo příliš levicové nebo nicneříkající a opatrnické.
S tím souvisí otázka, zda by se církev vůbec měla vyjadřovat k politickým věcem a neměla by to nechat na křesťanech samotných prostřednictvím stran či hnutí odpovídajících jejich politické orientaci. Osobně si myslím, že se vyjadřovat má, protože víra není jen soukromou záležitostí, ale má i politický přesah, i když se tím dostáváme na tenký led.
Jenže který postoj je autenticky křesťanský? Levo-pravé spektrum se nevyhýbá ani způsobům křesťanské spirituality a dá se plus mínus vysledovat i něco jako křesťanská pravice a křesťanská levice. Ve většině zdejších církví dominuje pravice. V naší církvi to však tak výrazné není a na to by měl být brán ohled.
Od: Anonym: Vladimír Váša89.235.47.--- )
Kdy: 09. 12. 2012 19:02
Předmět: Re: Reakce na názor D. Sedláčka

Já si naopak myslím, že by se církev neměla vyjadřovat k politickýmj věcem. K tomu opravdu církev neslouží. Má se vyjadřovat pouze ke kauzám, kde je někomu přímo ubližováno, jako např. Romanu Smetanovi. Považuji prohlášení synodní rady za jednostrané, dle osobních politických preferencí jejích členů. Je to sprostá politická agitace. Je to neomluvitelné osobní selhání členů synodní rady, kteří neodolali ďábelskému pokušení, a hrubě zneužili autoritu církevní funkce ke sledování svých vlastních cílů. S tím se já nedokážu smířít. Je to nové kupčení v chrámě kristově.