Evidenční dotazník sborů ČCE - vývoj a chyby

Opravené chyby a realizované úpravy

 • 2014:
  • leden: [#633] Dotazník rozlišuje nezadanou hodnotu od zadané nulové hodnoty
  • březen: K disposici jsou výstupy ve formátu xls.

 • 2013:
  • #638 do PDF výstupu uvést, zda a kdy byl dotazník uzavřen (nebo zda je ve fázi vyplňování)
  • Duplicitní záznamy katechetických a jiných aktivit. (Problém s reload).


Známé chyby a problémy

 • více pravidelných bohoslužeb ve sboru - konkrétně např. Brno 1 - Pellicova, Pelhřimov - Strměchy - architektura databáze v tuto chvíli nedává reálnou možnost uvádět více pravidelných bohoslužeb v sídle sboru. Zaznamenání je řešitelné součtem položek pro oboje bohoslužby (tak řešily v r.2011 např. Český Těšín, Krabčice) nebo druhé bohoslužby uvést v sekci Dalších bohoslužeb. Zde pak chybí jediná položka, tj. vysluhování VP.

Plánované úpravy


Starší věci

Diskutované a dotazované položky

 • pastorační rozhovory - uvádět či neuvádět?
  Pozn.: kolonky na uvádění pastoračních rozhovorů v původním podkladu z ústředí nebyly. Podněty k uvedení se objevily ze strany kazatelů, kteří připravovaný dotazník testovali. Proto byly do finální verze se souhlasem SR přidány.
 • "Členů s povinností platit salár" - mnohými rozporovaná definice. Salár je dobrovolný dar, který "církev očekává". Nabízí se následující přeformulování:
  • "Členů s povinností platit salár" > "Teoretických salárníků"
  • "Členů, kteří v daném roce zaplatili salár" > "Skutečných salárníků"ČCE (sekce)

Evidenční dotazník sborů ČCE - vývoj a chyby (článek)

Navigace