Evidenční dotazník: Evidenční dotazník sborů ČCE - manuál

Nejsnáze se k vyplňování dotazníku dostanete přes menu Administrace (vlevo dole pod přihlašovacím oknem). Zde vás odkaz navede přímo na vyplňování dotazníku vám příslušného sboru případně se dostanete k celkovému přehledu.
Dotazník je přístupný také přes menu ČCE > statistika > Evidenční dotazník. Tato stránka, kde je přehled všech sborů řazených po seniorátech pro každý rok samostatně, je po přihlášení přístupná pro všechny registrované sbory, kazatele, senioráty a pracovníky ÚCK. Z přehledu je patrné v jakém stavu ten který dotazník k danému roku je: prázdný / vyplňován / uzavřen.
Uživatel, který má právo dotazník konkrétního sboru vyplňovat - tj. daný sbor (za sbor např. kazatel, kurátor nebo jiná staršovstvem pověřená osoba, která má k dispozici přihlašovací údaje sboru), kazatel sboru nebo administrátor - má po přihlášení u svého sboru odkaz vyplnit. Tímto se dostane k vyplňování dotazníků. U již vyplňovaných nebo u uzavřených dotazníků je možné vygenerovat výstup do PDF k tisku kliknutím na odkaz PDF.
Pokud neznáte heslo a máte přístup k emailové poště příslušného uživatele, využijte odkaz Zapomenuté heslo v levém sloupci pod přihlašovacími poli a na vyzvání zadejte emailovou adresu sboru ve formátu 'sbor'@evangnet.cz (název Vašeho sboru bez uvozovek), případně u kazatele 'jmeno.prijmeni'@evangnet.cz.
Pozn.: Nezapomeňte, že změnou hesla se mění heslo i pro přístup k poště, protože údaje pro přihlášení na portál a k poště na Evangnetu jsou totožné.
Uživatelským jménem je vždy celá emailová adresa v doméně @evangnet.cz, tj. 'sbor'@evangnet.cz, v případě kazatelů obvykle 'jmeno.prijmeni'@evangnet.cz.
K případným připomínkám či dotazům využijte diskusi na konci tohoto manuálu. Připomínky k jednotlivým polím označujte číslem sekce. Rozlišujte technické dotazy (případné problémy s vyplňováním) od věcných (co se má vyplňovat). Na stránce o vývoji dotazníku naleznete informace o zvažovaných či plánovaných úpravách a známých i opravených chybách.

Pokyny k vyplňování jednotlivých sekcí

Evidenční dotazník (sekce)

Evidenční dotazník sborů ČCE - manuál (článek)

Navigace